Het grootste geschenk dat ooit gegeven is

Het grootste geschenk dat ooit gegeven is

Een uithangbord dat ik op weg naar mijn werk zag, deed me denken aan de eerste kerst in Bethlehem.

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” 
Jesaja 9:5.

Op weg naar mijn werk zag ik vandaag een uithangbord. “De eerste kerst was heel eenvoudig en het is prima als jouw kerst ook zo is”, stond er. Dat deed me denken aan die eerste kerst in Bethlehem toen Jezus geboren werd. Het was heel eenvoudig – er waren dieren en herders die de baby verwelkomden in deze wereld. Ik weet zeker dat ze voelden dat dit een heel bijzondere avond was. Maar ik denk niet dat ze begrepen dat de geboorte van dit Kindje het grootste geschenk was dat ooit is gegeven.

Jesaja voorspelde de geboorte van Jezus en veel mensen keken uit naar zijn komst. Ze verwachtten dat wanneer Hij kwam, Hij een machtig koninkrijk zou vestigen, hen zou verlossen van hun onderdrukkers en een tijdperk van welvaart zou brengen. Dus toen Hij in een nederige stal werd geboren, zagen ze Hem over het hoofd.

Een groot deel van Jezus’ leven was waarschijnlijk ook zo: gewoon met Josef werken in een timmerwerkplaats, zijn moeder helpen, opgroeien in het gezin. Maar, in de tijd dat Jezus opgroeide, leerde Hij de anderen in alles te dienen. Hij zocht nooit grootheid of eer. Hij deed altijd Gods wil, nooit de Zijne. Zijn leven was het tegenovergestelde van alles wat wij als mensen als ‘geweldig’ beschouwen. Hij was zachtmoedig en nederig van hart en juist door Zichzelf te vernederen en te dienen werd Hij onze Redder en al het andere dat Jesaja had voorspeld – Wonderbaarlijk, Raadgever, Vredevorst … (Mattheus 1:29, Filippenzen 2:7-8).

Lees ook: What’s in a name? Wat Jezus’ verbazingwekkende namen ons over Hem vertellen

Gedurende zijn hele leven begreep niemand echt het ongelooflijke geschenk dat Jezus was. Zelfs zijn beste vrienden streden om wie er naast Hem zou mogen zitten in Zijn Koninkrijk. (Mattheüs 20:20-23.) Pas nadat Hij gekruisigd was en ze de Heilige Geest hadden ontvangen, begrepen ze het ongelooflijke offer dat Jezus gebracht had voor de hele mensheid. En niet alleen dat, maar dat ze in zijn voetsporen konden treden en ook anderen konden dienen! Toen begrepen ze dat zijn Koninkrijk niet van deze aarde was en dat Hij en zijn Vader een plan hadden dat veel verder ging dan ze zich hadden kunnen voorstellen. (Johannes 18:36).

Het grote geschenk van Jezus aan ons was dat Hij ons verloste van onze zonden en een weg baande zodat wij ook de zonde in ons vlees kunnen overwinnen. Nu kunnen wij ook leren om alles van ‘onszelf’ aan het kruis te brengen, zodat we anderen kunnen dienen zoals Jezus dat deed.

Ik ben erg dankbaar dat dit jaar, hoewel Kerstfeest misschien niet hetzelfde zal zijn als in voorgaande jaren, het mogelijk is om te denken aan het grootste geschenk dat ooit is gegeven! En niet alleen aan Hem te denken, maar Hem te volgen op de weg van nederigheid. Dan kan ik ook de anderen om mij heen dienen. Ik heb alle gelegenheid om hen te zegenen en hen op Hem te wijzen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.