Het gevaar van een beetje onreinheid

Het gevaar van een beetje onreinheid

Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om een beetje aan onreinheid te denken?

6 min. ·

Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om een beetje aan onreinheid te denken?

In de Bijbel staat heel duidelijk in Timotheüs 2:22 “Vliedt de begeerte der jeugd”, maar dit wordt in onze samenleving steeds minder serieus genomen. Kijken naar porno, fantaseren over personen in je gedachten en je gedachten maar ongecontroleerd zijn gang laten gaan, zijn in toenemende mate gewoon geworden, ook onder Christenen. Hoe slecht is een beetje onreinheid nou eigenlijk? Zo lang ik niets met iemand anders doe, is het dan echt zo gevaarlijk?

Een beetje aan onreinheid denken is de meest vernietigende kracht in deze wereld. Je weet immers niet waar die gedachte toe zal leiden. Of misschien weet je het wel, maar denk je dat het jou niet zal overkomen. De waarheid is dat wij als mens heel zwak zijn als het gaat om gedachten en verzoekingen op seksueel gebied. We kunnen wel zeggen “dit is niet zo erg” of “het zal niet tot iets ergs leiden” maar de realiteit is dat als je satan één vinger geeft, hij niet stopt voordat hij helemaal bezit van je heeft genomen.

De weg naar beneden…

Onreinheid in je gedachten is net zo slecht als onreinheid in je daden. Dit maakt Jezus heel duidelijk in Mattheüs 5:28. God schiep een seksuele relatie tussen één man en één vrouw binnen een huwelijk. Hier is het voor beiden een zegening, maar toegeven aan seksuele begeerten buiten het huwelijk, of dat nou in gedachten of in daden is, is alleen om je eigen begeerte te bevredigen.

Alle zonde heeft er mee te maken dat je liever voor jezelf leeft dan voor God en daarom haat God dit zo erg. Misschien doe je wel niets met iemand anders, maar je hele houding laat zien wat er echt in je gedachten leeft en dat is puur egoïsme. Je kunt nooit een zegen zijn en nooit God dienen zolang je de zonde laat heersen in je gedachten en uiteindelijk ook in je daden.

Het is duidelijk dat niemand zomaar een drastische ommekeer maakt en besluit helemaal in zonde en lusten te gaan leven. In het hele proces zijn het kleine stapjes. Alleen deze keer, alleen deze website. Alleen deze gedachte. Dat is alles wat satan wil; stap voor stap. En al heel snel zit je midden in de zonde en vraag je jezelf af hoe je daar terecht bent gekomen en hoe je daar in vredesnaam weer uit komt.

Geen vreugde in onreinheid

Als je blijdschap is gebaseerd op je lusten, dan zal je uiteraard nooit gelukkig worden, omdat je lusten nooit tevreden zijn. Het voert altijd naar een plek met meer duisternis en waar de zonde nog vuiler is. Alles wat je doet is je eigen-ik voeden en als je alleen maar voor jezelf zorgt, dan verlies je ook je verhouding met God. Op het moment dat je toegeeft aan je lusten, begin je de strijd ook te verliezen op alle andere fronten.

Je merkt dat je niet meer kunt bidden, je voelt je oncomfortabel als je met andere Christenen praat en je voelt je geoordeeld als je in je Bijbel leest. Je loopt verdwaasd rond met neergeslagen ogen hopend dat niemand weet hoeveel je van binnen zondigt. Bang om met je voorganger of jeugdwerker te praten. Je schaamt je zelfs om met God te praten. Dan kan satan alles met je doen wat hij wil. Hij heeft dan volledige macht over jou.

Door de zonde doe je dingen die normaal gesproken niet eens in je opkomen en die lijken dan opeens heel natuurlijk. Je geweten begint te sterven en dingen die eerder walgelijk en smerig voor je waren zijn dan natuurlijk geworden en je voelt je niet slecht meer als je een beetje porno kijkt, een beetje fantaseert in je gedachten. Je begint zelfs te denken dat het best oké is om nog wat verder hierin te gaan.

Zonde maakt je ziel kapot

Als je in zonde leeft in het verborgene, zal je nooit rust en vrede kennen. Het maakt je ziel kapot. De angst die met een beetje onreinheid meekomt is enorm. Angst dat ze het zullen ontdekken. Schaamte als iemand het al weet. Als je hier bewust toegeeft, verlies je op alle fronten. Je wordt verdrietig, bitter, boos en alles daartussenin.

Wat er gezaaid is in het vlees, zal ook geoogst moeten worden en dit is geen fijne oogst. Als jij je in je jeugdtijd vult met onreinheid dan kan je er niet zo één, twee, drie vanaf komen, ook al kan je direct vergeving krijgen voor die zonden. Je zult jaren moeten oogsten van wat je gezaaid hebt, voordat je volledig vrij bent.

Toegeven aan de begeerten zodat die je gaan sturen, maakt je ziel kapot. Het kan de mogelijkheid om een duurzame, waardevolle, trouwe relatie te beginnen of te onderhouden, zowel in gedachten als in daden, kapot maken. Het is een enorme worsteling om “de lei” schoon te vegen, zodat beelden in je hoofd je niet langer plagen.

Je kunt vrij worden!

Satan heeft alleen macht over je als je bewust zondigt.

Maar het hoeft niet zo te gaan. Ja, je moet de consequenties van de zonden die je deed aanvaarden, maar dat is reden te meer om er nu mee te stoppen. Satan heeft alleen macht over jou als je bewust zondigt.

Vanaf het moment dat je besluit oorlog te voeren tegen je lusten, is Jezus aan jouw zijde om je met macht te helpen te overwinnen.

Je kunt nu de strijd opnemen en een broeder van Jezus genoemd worden. Je hoeft niet in schaamte te leven omdat je dingen doet die het licht niet kunnen verdragen. Juist nu leef je in het licht, zodra je de strijd opneemt. En ook als je valt dan bekeer je je grondig en springt meteen weer op in het licht en ben je onderweg naar overwinning,

Vliedt de begeerte der jeugd, staat er in Timotheüs 2:22. Verzoekingen op seksueel gebied zijn een van Satans meest vernietigende gereedschappen. Hij heeft veel levens vernietigd met dit gereedschap en als je niet absoluut radicaal bent, zal je merken dat jouw leven ook snel vernietigd zal zijn. Maar God staat klaar en wacht erop om jou kracht te geven en je vanuit de hemel te helpen, als jij besluit dat je vrij wilt zijn.

Zolang je een brandend verlangen hebt om helemaal af te rekenen met de zonde, dan is het niet alleen mogelijk, maar gegarandeerd dat het zal lukken. God zal jou dan helpen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.