Het is enorm belangrijk dat God te allen tijde tot ons kan spreken

Esther Smith was een “strijder in gebed”, een godsvruchtige vrouw met een sterke persoonlijke verbinding met Jezus.

Geschreven door ChristenZijn
Het is enorm belangrijk dat God te allen tijde tot ons kan spreken

Zij vocht voor zichzelf en voor anderen in haar gebeden. Haar gebeden hadden macht bij God en door deze persoonlijke verbinding met God kon zij ook horen wat Hij zei. Zij was een dienaar des Heren, een vaste steunpilaar in de gemeente en niet in de minste plaats in haar eigen huis.

Hieronder staat een verzameling citaten van Esther Smith, opnames van gesprekken met haar voordat zij in 2007 werd thuisgehaald door Jezus. Deze citaten zijn ook gebundeld in een boek, “Esther Smith – een leven in gemeenschap met Jezus en de heiligen.”

“Gebed is een houding waar je voortdurend in moet zijn, niet iets wat je af en toe maar een paar minuten doet, of iets waarvan je gebruik maakt bij bepaalde gelegenheden als je in bijzondere nood zit. Het is enorm belangrijk dat God elk moment tot ons kan spreken. Daardoor wordt het veel gemakkelijker altijd het koninkrijk Gods te zoeken, waartoe Jezus en Paulus vermanen.”

Een medewerker van Jezus

Esther Smith had kracht in haar geest. Door gebed en communicatie met God kreeg zij ingevingen over verschillende situaties in haar eigen leven en in de gemeente. Zij had een open verbinding tot Hem in haar hart, een tweezijdige conversatie. Zij was een medewerker van Jezus, een betrouwbare medewerker met gezag in haar geest.

“Als je waakzaam bent, kan God je de meest wonderlijke dingen ingeven. Mijn verlangen is om snel te zijn om te horen en snel om te doen.”

God laat zich bewerken door onze gebeden! Het gebed van de rechtvaardige heeft grote uitwerkingskracht.

“Vandaag doe ik niets zonder het aan Jezus voor te leggen. Hij is mijn beste vriend en ik ben blij dat ik de orders die van Hem uitgaan heb begrepen. We hebben zo’n goed leven als wij ons helemaal aan de wil van Jezus overgeven en dat kunnen we ook aan onze kinderen uitleggen. Als je jouw leven in de handen van Jezus legt, zullen moeilijke tijden en tijden van verdrukkingen altijd kort en licht worden. Ik voel mij erg afhankelijk van Gods woord – ik heb het elke dag nodig.”

“Je  kunt bijvoorbeeld merken dat je in sommige situaties of tegenover sommige mensen niet vol van verlangen naar het goede bent. Dan kun je gewoon en eenvoudig bidden: “Lieve God, vul mij met alle lust tot het goede!” Dan weet ik dat het een gebed is naar Gods wil, en dan kan ik geloven dat ik heb gekregen wat ik van Hem heb gebeden, zoals er staat geschreven. “En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.“ 1 Joh 5:14-15

Leer de kinderen bidden om gevuld te worden met verlangen naar het goede. We moeten steeds meer leren om samen met God de strijd in te gaan. Het moet gelijk op gaan. Jezus bidt immers dag en nacht voor ons, en wij moeten samensmelten met zijn gebeden voor ons en voor de gemeente.“

“Het  gebed is iets fantastisch! Dat God het toch zo heeft gemaakt dat Hij Zich door onze gebeden laat beïnvloeden! Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Het beweegt Gods hart tot handelen, en Hij stuurt zijn engelen uit tot bewaring en verlossing. “

Een verzuchting in het dagelijkse leven

“Gebed  is in mijn leven echt een hoeksteen geweest. Wij kunnen met alle dingen naar God gaan. We kunnen uiteraard om geestelijke dingen bidden in onze strijd tegen de zonde in ons eigen vlees, maar ik heb ook veel gebeden om heel alledaagse dingen. Als ik boven de pannen sta te koken, bid ik vaak of Hij het eten en hen die het zullen opeten wil zegenen, en ik bid voor mensen die de heilige Geest mij te binnen brengt om voor te bidden.

Een van Esthers kinderen vertelt:
Lieve  Jezus! Lieve Jezus! Dit eenvoudige gebed van het hart kon je thuis keer op keer horen. Als er iets stond te gebeuren was dat extra vaak, maar ook geregeld in het gewone dagelijkse leven kon je deze hartezucht horen, die vanuit een oprechte wens kwam om waardig en welbehagelijk voor zijn aangezicht te leven.

Thuis was het heel natuurlijk om overal voor te bidden, en het was ook altijd natuurlijk om te bidden. Het was niet opgelegd, maar het was een gebed vanuit de erkenning van de behoefte om Gods genade en hulp in de vele omstandigheden van het leven. Mama’s godsvrucht was niet iets wat was “opgeborgen”, en wat bij speciale gelegenheden tevoorschijn werd gehaald. Het was dagelijkse christendom in de diepste zin van het woord. Bij proefwerken op school, bij extra moeilijke beslissingen overdag, als er niet genoeg geld leek te zijn, als er weinig eten op tafel kwam, als er gevaar en nood was op verschillende manieren, was mama in gebed. Ja, ook tijdens dagelijkse bezigheden bij het koken en de was kon je voortdurend deze hartezucht over haar lippen horen komen: “Lieve Jezus! Lieve Jezus!”
Zij  was volhardend in haar gebeden en hield niet op voordat haar gebed was verhoord. Zo  kreeg zij in haar gebeden ook macht met God.”

Mama’s godsvrucht was niet iets wat was “opgeborgen”, en wat bij speciale gelegenheden tevoorschijn werd gehaald. Het was dagelijkse christendom in de diepste zin van het woord.

Je bij God binnendringen met een persoonlijke nood

“Waarvoor  moeten we bidden? Je bidt omdat je ergens gebrek aan hebt. Wie rijk en verzadigd is, heeft immers niets meer nodig. Je moet ootmoedig zijn en willen erkennen, en in je eigen leven zoeken naar iets wat je kunt erkennen. Om tot groei in Christus te komen moet je nauwlettend toezien op jezelf. Het is enorm belangrijk om te bidden of je dingen mag vinden die je kunt erkennen. Daar heb ik jarenlang veel om gebeden. Iets vinden om te erkennen is van levensbelang.”

“Als je de waarheid erkent, krijg je het zo goed en je wordt vrijgemaakt van dingen waardoor je was gebonden. Eén ding is het te worden vrijgemaakt van grove zonden, maar het is ook onze roeping te worden vrijgemaakt van onszelf, van onze natuur en ons wezen. We moeten gelijkvormig worden aan Jezus Christus.”

“Ik  ben altijd in nood en armoede geweest. Als er bepaalde omstandigheden waren, heb ik altijd gebeden en hulp gekregen van God, vaak door een woord van Hem. Je moet met God over je situatie praten, en dan moet je luisteren en lezen. Dan geeft Hij je raad en ware hulp in jouw situatie.”

“Waarvoor  moeten we bidden? Je bidt omdat je ergens gebrek aan hebt. Het is enorm belangrijk om te bidden of je dingen mag vinden die je kunt erkennen.”

“Er  moet een vurige haat tegen de zonde zijn. Het is ongelooflijk belangrijk om dat in het hart van jonge mensen te kunnen planten. De duivel zelf wil immers onze ziel te gronde richten.

Je  kunt echt een gelukkig leven leiden en tegelijk ten bloeden toe weerstand bieden tegen de zonde. Hoe meer je je daarin oefent, des te sneller ben je ervan af, en dan komt er een hemelse blijdschap en vrede. Dan ben je constant blij en heb je een heerlijk leven, waardoor je ook met vreugde lasten van anderen kun dragen.”

“Ik  bid God innig dat ik vervuld mag worden van een grenzeloze dankbaarheid voor alles wat er gebeurt, vervuld van een hemelse blijdschap, en dat ik tot mijn laatste ademtocht bewaard mag blijven tot een brandend geloof in mijn hart. Ons hele leven wil God een werk in ons doen, zolang we hier beneden zijn. Er zijn vijanden te overwinnen, zolang we hier op aarde zijn.”

Citaten uit het boek “Esther Smith – een leven in gemeenschap met Jezus en de heiligen,” oorspronkelijk gepubliceerd in Noorwegen in 2012 door Skjulte Skatters Forlag.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag