Het eind der dingen is nabijgekomen

MUZIEK: Terwijl we op aarde zijn, kunnen we onze tijd gebruiken om ons klaar te maken voor de dag dat Christus terugkomt!

In Lukas 21:27-28 bemoedigt Jezus ons met deze woorden: “En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.”

De tekst van dit lied is gebaseerd op deze woorden. Onze tijd op aarde zal ooit voorbij zijn en Jezus zal komen om diegenen te verlossen die trouw aan Hem zijn geweest. Maar terwijl we hier zijn, kunnen we onze tijd gebruiken om ons klaar te maken voor die grote en heerlijke dag! Als we van Hem houden en als ons hart voor Hem brandt, dan kunnen we vol verlangen uitkijken naar die dag, omdat we weten dat we bij Hem horen.

Tekst: Het eind der dingen is nabij gekomen

 

Het eind der dingen is nabijgekomen.

De Zoon des mensen keert nu spoedig weer.

Gebruik je tijd om ’t einddoel te bereiken!

De mensheid wacht een grote ommekeer.

 

Maak u gereed, weldra zal Hij verschijnen!

Hef ’t hoofd omhoog, zijn komst is zeer nabij.

Nog korte tijd, dan is de strijd ten einde.

Welzalig wie straks troont aan Jezus’ zij.

 

Hoor de bazuin: de Bruidegom zal komen!

Hij haalt zijn bruid, die heilig is en rein.

O laten wij dan trouw bevonden worden!

Laat los al ’t aards bedrog, de valse schijn!

 

Maak u gereed, weldra zal Hij verschijnen!

Hef ’t hoofd omhoog, zijn komst is zeer nabij.

Nog korte tijd, dan is de strijd ten einde.

Welzalig wie straks troont aan Jezus’ zij.

 

O, wat een eenheid tussen bruid en Bruigom!

De trouw aan ’t Woord van God heeft hen geleid

door dood en overwinning over Edom

tot eeuwig leven en de heerlijkheid!

 

Maak u gereed, weldra zal Hij verschijnen!

Hef ’t hoofd omhoog, zijn komst is zeer nabij.

Nog korte tijd, dan is de strijd ten einde.

Welzalig wie straks troont aan Jezus’ zij.

Dit bericht is beschikbaar in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.