Is het christendom vandaag nog steeds relevant?

Is het christendom vandaag nog steeds relevant?

Heeft het christendom zijn ruggengraat verloren, en is het daarmee irrelevant geworden? Hoe zit het met het christendom van de Bijbel?

6 min. ·

Heeft het christendom zijn ruggengraat verloren, en is het daarmee irrelevant geworden? Hoe zit het met het christendom van de Bijbel?

Dit is onze wereld. We leven hier, we werken hier, onze gezinnen groeien hier op. En toch, we raken het gevoel niet kwijt dat iets niet klopt. Onze wereld is niet perfect – verre daarvan. Al eeuwenlang wordt de wereld geteisterd door armoede, verbroken relaties, misdaden, oorlog en ziekte. En op persoonlijk gebied is het moeilijk om conflicten te vermijden, om niet beledigd te raken of om geen kwetsende woorden te zeggen.

Mensen richten zich tot het christendom voor antwoorden, maar de meesten krijgen er geen antwoord. In plaats van een oplossing vinden ze een religie die aan de ene kant haar macht heeft misbruikt, en aan de andere kant zonder ruggengraat en zonder kracht is. In haar poging om staande te blijven is de verkondiging haar richting en duidelijkheid kwijtgeraakt. Het christendom is haar ruggengraat verloren.  Het christendom is irrelevant geworden.

Maar het christendom uit de Bijbel dan?  Misschien is daar een oplossing te vinden? Misschien is er iets dat we kunnen doen – iets wat JIJ kunt doen, om een verschil te maken in onze onvolmaakte wereld!

Waar komt het probleem vandaan?

“Waaruit komt bij u het strijden en vechten voort? Is het niet hieruit: uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten?” Jakobus 4:1. Het slechte dat we om ons heen zien is een direct resultaat van toegeven aan de lusten die een strijd voeren binnenin ons. Toegeven aan deze lusten veroorzaakt oorlog, strijd, verwoesting van allerlei aard en het laat ellende en verdriet achter.

Of, je zou kunnen vragen: denk jij dat deze patronen van slecht gedrag ontstaan doordat mensen met hun gedachten, tijd en energie bezig waren hoe ze hun gezin of degenen om hen heen kunnen zegenen? Nee, dit slechte gedrag komt doordat mensen egoïstisch en zelfingenomen zijn, en telkens weer kiezen om hun eigen belang voor al het andere te stellen.

Het is gemakkelijk om kritiek te leveren en je hoofd te schudden over alles wat verkeerd is in de wereld, en bij de mensen om je heen. Maar als je iets beter naar je eigen gedrag kijkt, realiseer je je al gauw dat ook jij dezelfde egoïstische en zelfingenomen natuur hebt. Kun je toegeven dat niet al jouw motieven goed zijn? Als je eerlijk bent voor jezelf, zal je waarschijnlijk wel moeten toegeven dat niet alles wat je vandaag dacht of deed, was gedaan met alleen maar onzelfzuchtige en eerlijke motieven.

Goedbedoelende mensen hebben geprobeerd om verandering te brengen het slechte gedrag dat ze in de wereld om zich heen zien. Ze zijn zelfverbeteringsprogramma’s gestart, nemen deel aan allerlei groepen, en doneren geld. Jonge mensen zijn vooral enthousiast over het idee dat zij “een verschil kunnen maken”. Dat is een nobel doel! Maar uitwendige menselijke pogingen zullen altijd tekortschieten tegen de golf van slechtheid die komt door egoïsme, want die slechtheid zit in onszelf.

Echt Bijbels christendom

Gelukkig is er een antwoord. Voor degenen die dit kunnen erkennen en willen veranderen, wordt het christendom relevant. Waarom? Omdat het christendom de enige manier is om het kwaad echt in de kiem te smoren. Waar christendom biedt je niet alleen vergeving van de zonde die je gedaan hebt, zodat je weer opnieuw kunt beginnen, maar het geeft ook hulp zodat je kunt stoppen met zondigen. Echt Bijbels christendom biedt de mensen een weg uit de zonde, en uit het egoïsme dat ze ongelukkig maakt en ervoor zorgt dat ze elkaar pijn doen.

Jezus zei dat degenen die ziek zijn een dokter nodig hadden, niet degenen die gezond zijn. Hij kwam speciaal voor zulke “zieke” mensen – die moe zijn van hun zelfzucht en hun eigen zonde, die voelen dat er een andere manier is om te leven. Als jij bij deze categorie hoort, dan is het christendom het meest relevante waar je mee bezig kunt zijn!

Neem één eenvoudig Bijbelvers als voorbeeld: “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” Romeinen 12:21. Stel je eens een wereld voor waarin iedereen volgens dit principe leeft! Stel je voor wat dat voor ons eigen leven en onze eigen relaties zou betekenen! Als echtparen bezig waren om hun huwelijkspartners te zegenen in plaats van te bekritiseren. Ouders die hun kinderen met geduld en liefde behandelen, in plaats van te eisen dat de kinderen zich zo gedragen dat ze hun ouders niet irriteren. Hoe zou het gaan als men zich zo zouden gedragen hun sociale omgeving en op het werk?

Er zou geen bendegeweld meer zijn, geen criminaliteit of machtsmisbruik. Werkgevers zouden hun werknemers niet meer uitbuiten, of omgekeerd. Denk eens aan alle corruptie, geweld en haat die niet meer bestaan, als, in de dagelijkse omstandigheden, mensen vechten en weerstand bieden aan hun menselijke neigingen om beledigd, jaloers en hebzuchtig te zijn.

Bij God is alles mogelijk

Klinkt dat onmogelijk? “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” Matteüs 19:26 Christenen geloven dat God hen kracht zal geven om hun eigen egoïstische natuur te overwinnen, precies zoals Jezus ook overwon! Deze vorm van christendom is meer dan relevant in onze moderne maatschappij. Als je een positieve impact op de wereld om je heen wil hebben, dan is het christendom van doorslaggevend belang voor jou, omdat je zeker geen oplossing voor het probleem kunt zijn zolang je zelf nog egoïstisch en zelfingenomen bent! Je moet ermee beginnen om jouw eigen egoïstische natuur te overwinnen, voordat je anderen kunt helpen.

“Geef acht op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen, want door dit te doen zult gij zowel uzelf, als die u horen, behouden.” 1 Timoteüs 4:16.

Dus, als je een positief verschil wil maken in de wereld, wordt zo’n soort christen. Begin in je eigen huis, met je eigen omstandigheden. Het zal je leven veranderen, en je zult een verschil maken in de wereld. Het christendom zal jou relevant maken!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.