“Het bepalende decennium: Waarom je twintigerjaren er toe doen”

“Het bepalende decennium: Waarom je twintigerjaren er toe doen”

Laatst viel mijn oog op een boekadvertentie. De titel: “Het bepalende decennium: waarom je twintigerjaren er toe doen – en hoe je daar het meeste uithaalt” maakte dat ik verder las.

3 min. ·

Laatst viel mijn oog op een boekadvertentie. De titel: “Het bepalende decennium: Waarom je twintigerjaren er toe doen – en hoe je daar het meeste uithaalt”, zorgde ervoor dat ik verder ging lezen.

“Ik heb talloze twintigers gezien die te lange tijd zonder perspectief leven” verklaart de auteur en klinisch psycholoog, Meg Jay. “Wat erger is zijn de tranen van dertigers en veertigers, omdat ze nu grif betalen voor het gebrek aan visie in hun twintigerjaren”

Volgens Jay leef ik nu in het bepalende decennium van mijn leven. Zij claimt dat de dingen die wij doen, of niet doen, een groot effect hebben op ons leven, zelfs voor de komende generaties. “Dat is een erg mooi statement” denk ik zo.

Jay beschrijft twintigers als gevangenen tussen hun “vrije jaren” en de stress van het bepalen wat ze de rest van het leven moeten doen. “Een huis kopen? Trouwen? Universiteit? De baan accepteren?” Deze belangrijke keuzes zijn vaak de oorzaak van zorgen en angst, terwijl anderen deze negeren of onverschillig benaderen.

Dit boek heeft ervoor gezorgd dat ik met perspectief ben gaan denken. “Hoe gebruik ik mijn twintigerjaren?”

Ik krijg een vers uit Galaten in mijn gedachten: “Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” Ik hoef niet bang te zijn voor wat de toekomst brengt. God heeft mij de mogelijkheid gegeven om de rest van mijn leven te bepalen door wat ik zaai – door de kleine keuzes die ik elke dag moet maken.

Ik zaai het goede door Gods wil te doen – wat het goede IS. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, en er is daadkracht nodig tegen de zonde die in mij woont. Het is een gevecht dat ik lever in mijn gedachteleven. Als ik bijvoorbeeld verzocht wordt tot irritatie, angst of achterdocht over de personen in mijn omgeving, lust naar het andere geslacht, of de verzoeking om beledigd te worden, dan hoor ik de stem van God die mij vertelt dat ik ‘NEE” moet zeggen tegen deze gedachten zodat ze niet in mijn hart komen. Zoals geschreven staat in Spreuken 4:23: “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.”

Wat heeft dit te maken met “mijn leven bepalen”?

Ik heb ervaren dat wanneer ik trouw ben om Gods stem te gehoorzamen in de kleine dingen, dan is Hij trouw om mij te leiden en geeft Hij antwoorden wanneer ik belangrijke keuzes moet maken. Deze relatie met God geeft mij vrede en zekerheid, midden in alle actie. “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Jeremia 29:11

“Het bepalende decennium” heeft mij de mogelijkheid gegeven om na te denken. Ik heb gekozen hoe ik het meeste uit mijn twintigerjaren haal, en ik kijk uit naar de toekomst! “Maar zoekt eerst Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” Mattheüs 6:33

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.