Helemaal vrij!

Helemaal vrij!

“Het kruis is echt de oplossing in alle situaties”, zegt Fedora enthousiast. Fedora Lewis, uit Detroit (VS), werd geplaagd door haar sterke temperament. Nu vertelt deze 39-jarige vrouw hoe het kruis haar helemaal vrij heeft gemaakt.

6 min. ·

“Het kruis is echt de oplossing in alle situaties”, zegt Fedora enthousiast. Fedora Lewis, uit Detroit (VS), werd geplaagd door haar sterke temperament. Nu vertelt deze 39-jarige vrouw hoe het kruis haar helemaal vrij heeft gemaakt.

“Het kruis is echt de oplossing in alle situaties”, zegt Fedora Lewis enthousiast. “Thuis ben ik met mijn zes kinderen, die zien alles, weet je.. Ze volgen alles nauwkeurig mee. En boven alles wil ik hen laten zien dat het echt werkt! Dit is echt waarachtig leven!”

Fedora Lewis is een uitzonderlijk stralend persoon. Met een gezicht dat warmte en vriendelijkheid uitstraalt, vertelt ze hoe ze tot een gekruisigd leven met Jezus kwam.

“Toen ik opgroeide, kwam ik erachter dat ik een behoorlijk moeilijk karakter had. Echt..! Ach…! Een enorm slecht humeur! Zo veel boosheid! Als je op de verkeerde knop drukte, kwam het allemaal naar buiten”, vertelt Fedora aangedaan.

“Ik herinner me dat ik hierom moest huilen. Ik bad: ‘Lieve Jezus, wanneer zal ik hier vanaf komen?’. Maar toen zei mijn vader tegen mij: Alleen het kruis kan je vrij maken. En als je vrij bent, als de waarheid je vrijgemaakt heeft, dan ben je werkelijk vrij!”.

Fedora’s eerste reactie was: “Papa, ik weet het niet echt. Ik denk dat ik altijd zo zal blijven.”

“Het kruis heeft mij werkelijk vrijgemaakt”

Het was moeilijk voor Fedora om zich voor te stellen dat ze echt kon stoppen om zo boos te worden. In het bijzonder samen met haar broers en zussen merkte ze hoe de boosheid gewoonweg in haar opborrelde. Maar toen werd Fedora’s gebed verhoord. Ze kreeg een levend geloof in wat Jezus zegt in Lucas 9:23:

Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.

Fedora koos heel eenvoudig om te geloven in wat ze in de Bijbel las. Ze kreeg geloof dat het helemaal mogelijk was om Jezus te volgen in haar eigen leven, Hij die de lusten in zijn vlees verloochende; iedere dag, in alle situaties.

“Het gebeurde vaak dat ik viel, dat het niet lukte. Maar ik gaf niet op. En terwijl de tijd verstreek, groeide het geloof. Ik overwon steeds vaker in de strijd” vertelt ze, terwijl ze de verschillende verzoekingen vergelijkt met het voeren van een oorlog. In de innerlijke oorlog tegen haar boosheid en irritatie kreeg ze steeds meer overwinning.

Wat is ervoor nodig om hetzelfde leven te krijgen?

“Ik had het nodig om Gods Woord te gebruiken en toe te passen in mijn leven: thuis – daar waar ik zo snel boos werd”.

Het klinkt zo eenvoudig als Fedora ons hierover vertelt. Haar vrede en overtuiging wanneer ze spreekt is fantastisch, en getuigt dat dit iets is wat ze heeft ervaren en heeft gedaan. Maar wat is er voor nodig om hetzelfde leven te krijgen?

Ik vraag haar of er een speciale tekst uit de Bijbel is die haar heeft geholpen. Ze antwoordt direct: “Toen ik jong was, was het belangrijk ‘de volle wapenrusting Gods aan te doen’. Om in de situaties te overwinnen, had ik het schild des geloofs, de helm des heils en het zwaard de Geestes nodig, zoals er geschreven staat in de Bijbel.”

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels (…) en neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Efeziërs 6:11-18

“Ik moet mezelf voorbereiden. Omdat het een gevecht is!”, vervolgt ze. “Ik moet bidden. Ik moet Gods woord lezen. Wat mijzelf betreft, moest ik dat elke dag doen. Ik kreeg het zonder dat niet voor elkaar.”

Fedora vertelt enthousiast hoe ze, met hulp van gebed en Gods woord, kracht en hulp kreeg om het slechte in haar vlees te kruisigen (verloochenen). Na verloop van tijd bemerkte ze dat haar boosheid steeds minder een probleem werd. In plaats daarvan kreeg ze kracht van God om geduldig en vriendelijk te zijn tegen haar broers en zussen.

“En op deze manier te overwinnen… Daar werd ik gewoon heel blij van!” zegt ze met een grote glimlach. “Zo was het voor mij. Veel blijdschap. Het kruis maakte me echt vrij. En toen ik ouder werd, kon ik zeggen: Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet langer zelf, maar Christus leeft in mij.” (Gal. 2:20)

Het kruis is nog steeds nodig

Fedora praat met een eenvoudige en kalme overtuiging. Dit is het leven dat ze al vele jaren geleefd heeft, en waarvan ze vrijmoedig kan getuigen dat het werkt. Maar is ze zover gekomen dat ze het kruis niet langer nodig heeft?

“O nee!” antwoordt ze met een hartelijke lach. “Ik heb het kruis meer dan ooit nodig.”

Want, ook al heeft Fedora in veel situaties in het leven overwonnen, zal ze je vertellen dat God steeds nieuwe gebieden laat zien waar ze een diepere reiniging kan bereiken. “Maar ik werk nog steeds aan dat gebied van boosheid. Vele gevechten zijn gewonnen. Maar ik vecht nog steeds tegen die vijand. En ik geloof dat ik die vijand zal overwinnen. Met mijn hele hart.”

Als moeder van zes kinderen merkt ze nu en dan dat haar oude boosheid opnieuw omhoog probeert te komen. Als haar kinderen ruzie maken en huilen, en iedereen een beetje van haar aandacht wil, voelt Fedora de frustratie in zich opwellen. Maar ze kent de strijdtactiek. Ze weet dat ze niet hoeft toe te geven in de verzoeking om boos te worden.

Tijdens haar drukke dagen heeft ze niet zoveel tijd om Gods woord te lezen, als toen ze jonger was. Ze zegt dat het zingen van geloofsversterkende liederen een grote hulp is. Het zingen van liederen die geschreven zijn door godvruchtige mensen, die een leven trouw aan God hebben geleefd, brengt een goede geest in huis.

“Alles in mij wil roepen: ‘iedereen stil!’ of ‘Ga naar je kamer!’ – en uiteraard moet je dat soms doen,” voegt ze snel toe, “Maar eerst moet ik rustig zijn, en dan kan ik de kinderen helpen,” zegt ze met een aanstekelijke lach.

“Probeer het!”

Tot slot vraag ik haar wat ze zou zeggen tegen iemand die niet gelooft in de kracht en de hulp van het kruis om in verzoekingen te overwinnen.

“Als ze het niet geloven, zou ik zeggen, ‘Probeer het eerst. Probeer het! En als het niet werkt, dan weet ik het niet meer. Ik zou echt verbaasd zijn,”lacht ze.

“Maar probeer het, omdat Jezus’ Geest zo krachtig is dat hij helpen kan in elke situatie.”

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.