Grijp het eeuwige leven!

Grijp het eeuwige leven!

Wat doe je in de grote en kleine beproevingen van het leven?

3 min. ·

Grijp je het eeuwige leven waar Paulus ons toe vermaant?

“U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.” 1Timotheüs 6:11. 

Deugden zijn de volheid van God. Door de diepte van de liefde van Christus te leren kennen, kunnen we “vervuld worden met alle volheid van God”. “God is liefde.” 1 Johannes 4:8.

”En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen.. Beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang verleend worden tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.” 2 Petrus 1:5,10-11.

“Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen!” 1 Timotheüs 6:12.

Uit het bovenstaande zien we dat het eeuwige leven de deugden van Christus zijn. De deugden zijn precies het tegenovergestelde van onze natuur. De goede strijd strijden, betekent jezelf verloochenen, je kruis dagelijks opnemen en Jezus volgen. (Lucas 9:23) Dan zal de dood van Christus in ons lichaam werken, “opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.” 2 Korinthiërs 4:10-11.

Het is nodig om deze goede strijd “elke dag” te strijden. Elke dag komen er grote of kleine beproevingen in ons leven, en openbaren ze de inhoud die we hebben. Dat is dat óf ons zelfleven – ‘het ik’ – tevoorschijn komt, óf het leven van Jezus – ‘de deugden’ – komt tevoorschijn. Zulke situaties kunnen heel kort zijn. Dan past het om te zeggen: “Grijp het eeuwige leven!”. Als we niet geïnteresseerd zijn om te groeien in de deugden van Christus en om meer deel te krijgen aan het hemelse leven, dan gaat deze kans aan ons voorbij.

Een andere keer kan de beproeving lang duren, soms zelfs jarenlang, dan ben je in de smeltoven, een voortdurende reiniging, als je het lijden van Christus begrijpt. (1 Petrus 4:12-13). Dan maak je mee waar Paulus om bad: “..terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.” Kolossenzen 1:11-12. De Vader geeft ons de gelegenheid om deel te krijgen aan de erfenis van de heiligen in het licht.

Tijdens dit proces gaat het er om deze vermaning op te volgen: “Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.” 1 Petrus 5:6-7.

“Wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort”, maar wat we wel weten is, “dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.”  Het dient ertoe “om aan het beeld van Zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.” Romeinen 8:26, 28-29.

Kan jij je iets groters voorstellen om te bereiken hier in dit leven? Als je dit voor ogen hebt, dan is het alsof de beproeving kort is en licht, en “brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.” 2 Korinthiërs 4:17-18.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.