Goede voornemens voor het nieuwe jaar

Goede voornemens voor het nieuwe jaar

Goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn een goede zaak. Je krijgt een extra duwtje in de rug om iets voor elkaar te krijgen dat je misschien al lang geleden van plan was.

Als we weer een nieuw jaar in gaan, hebben veel mensen de gewoonte om allerlei goede voornemens te hebben. Nu zal het eens en voor altijd afgelopen zijn met slechte gewoontes. Als we te weinig hebben gesport, dan is het nu de tijd voor een nieuw, actief leven. Misschien heb je teveel gegeten van dingen die je juist niet moest eten, dan zal dat nu, vanaf dat de klok middernacht slaat, afgelopen zijn. Vanaf 1 januari, zal het helemaal anders worden! “Ik zal nooit meer…” of  “Vanaf nu zal ik…” Die woorden zijn ons wel bekend. Het is waarschijnlijk niet de eerste keer dat we zoiets gezegd hebben. Gaat het ons deze keer lukken om ons aan onze voornemens te houden?

Waarom wachten op het moment van Nieuwjaar?

Goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn een goede zaak. Je krijgt een extra duwtje in de rug om iets  voor elkaar te krijgen dat je misschien al lang geleden van plan was. Maar waarom wachten tot dat moment? Waarom deden we dat gisteren niet, of vorige week? Misschien heb je al bijna een jaar gewacht, vanaf afgelopen januari, toen het na twee weken alweer mislukte. Een ding is natuurlijk het rondje joggen dat je vier maanden begon over te slaan omdat je bang was voor de kou, of dat het toch een beetje anders liep met de financiën. Maar hoe ging het met echte zonden, die verhinderen dat God verandering kan geven?  Ging het daarmee net zo moeizaam?

“Gij, die niet (eens) weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.” Jakobus 4:14.

Er moet nu, op dit moment iets gebeuren!

Feitelijk weten we niet wanneer onze laatste dag is. Het maakt eigenlijk niet uit of we 5kg minder wegen, of dat je een wereldreis maakt of niet. Maar wat wel uitmaakt is in hoeverre onze verhouding met God in orde is! Hebben wij het nauwkeurig genomen met de gedachten, en ons gereinigd van alle zonde en egoïsme in ons leven? Wat zegt ons geweten daarvan – is er iets verstopt, of iets achter gehouden? Of is het zo dat ik van plan ben om een en ander in orde te maken? Helaas helpen plannen en dromen niet op de dag dat je jouw Schepper ontmoet. Dan helpt het niet dat we willen stoppen om lui en egoïstisch te zijn van nature – of vanaf morgen. Er moet nu, op dit moment iets gebeuren!

Grijp vandaag je kans om te overwinnen – niet omdat het Nieuwjaar is – maar omdat God ons heeft geroepen om elke dag ons kruis op te nemen!

Net zo belangrijk is het om door te gaan, niet op te geven, niet slap te worden. De gevolgen ervan om na een aantal weken te verslappen, zijn veel ernstiger als het er om gaat God te dienen. Als je die weg gekozen hebt, kun je niet zomaar met een gesust geweten weer stoppen. Maar in tegenstelling tot een vermoeide en ongemotiveerde jogger, die na Nieuwjaar zijn best doet om weer in vorm te komen, is de hoop en de motivatie van een discipel van Jezus van een heel andere dimensie.

“Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.” Jesaja 40:31.

God heeft ons geroepen om dagelijks ons kruis op te nemen!

Zulke mensen krijgen hun kracht van God – een kracht die veel sterker is, dan die van spieren, veel groter dan menselijke idealen en dromen. Met Gods hulp zullen wij de doelen bereiken, die wij ons gesteld hebben, en in grote mate deel krijgen aan het leven van Christus. Grijp vandaag je kans om te overwinnen – niet omdat het Nieuwjaar is – maar omdat God ons heeft geroepen om elke dag ons kruis op te nemen! (Lukas 9:23)

“Dit is de dag die de Here gemaakt heeft, laten wij juichen en ons daarover verheugen!” Psalm 118:24.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.