God zal alle tranen van hun ogen afwissen

God zal alle tranen van hun ogen afwissen

Ik ben opgegroeid in India. Veel van de herinneringen die ik aan mijn kinder- en jeugdtijd heb, hebben te maken met lijden van mensen en dieren, en die zijn in mijn hart gegrift met onbeschrijflijke beelden van verdriet.

4 min. ·

Ik ben opgegroeid in India. Veel van de herinneringen die ik aan mijn kinder- en jeugdtijd heb, hebben te maken met lijden van mensen en dieren, en die zijn in mijn hart gegrift met onbeschrijflijke beelden van verdriet.

Ik kan me ontelbare gebeurtenissen herinneren waar dieren wanhopig op zoek waren naar voedsel op de vuilnisbelt. Aan de ene kant kroop een rat. Een paar meter verder waren een kat en een hond. Het kon gebeuren dat aan de andere kant een kind een bananenschil opraapte uit het afval en die uitschraapte om een beetje eten te krijgen.

Een tranendal

Toen ik opgroeide hoorde ik ook vele verhalen over kindermishandeling. Een kind van niet ouder dan 10 jaar kon bijvoorbeeld in een glasfabriek werken, waar het gesmolten glas moest dragen met slechts dunne lappen stof om hun kwetsbare handen te beschermen. Na een hele dag hard werken kon het kind 20 rupi mee naar huis nemen, wat overeenkomt met slechts 60 cent. Thuis zou het kind slaag krijgen, en de vader zou het geld afpakken om zich te bedrinken. Zo zou het kind gaan slapen, met de duim in de mond, klaar om de volgende dag weer zo hard te gaan werken.

Dit is een hypothetisch verhaal, maar het zou evengoed waar gebeurd kunnen zijn. Verhalen zoals deze zijn dagelijkse praktijk voor miljoenen mensen. De Bijbel noemt deze aarde een “tranendal”, en de geschiedenis van de mensheid, van de wieg tot het graf, is een constante tredmolen van honger, pijn, verdriet en misbruik. Dit alles komt door de zonde. In de meeste gevallen wordt zulk misbruik begaan door de rijken en machtigen.

Misbruik van macht en religie

Vaak hebben mensen zich gericht tot een machtige leider met de hoop dat hij hen zou leiden en vrijmaken. Maar al te vaak hebben deze leiders hun macht gebruikt om de arme nog meer te misbruiken, zodat zij en hun families in schaamteloze overvloed kunnen leven. Wanneer het volk in opstand komt tegen dit misbruik, worden zij vaak gedood door de veiligheidstroepen die hen eigenlijk zouden moeten beschermen.

India is een land met vele religies. Daarom zoeken mensen vaak naar religieuze personen om een oplossing voor de ellende te vinden. Helaas is dit vaak tevergeefs. Religieuze personen uit elke religie hebben hun eigen “imperium” gebouwd. Ik herinner me dat ik zag dat een priestervrouw een dienstmeisje sloeg totdat haar mond bloedde, maar toen het zondag was stond ze zelf vooraan in de samenkomst en glimlachte in al haar “heiligheid”. Zou God haar daarvoor niet ter verantwoording roepen?

Dieren lijden ook. Ik herinner me dat we twee katjes hadden toen ik kind was. Ze waren tweeling, en speelden samen en aten van hetzelfde schoteltje. Op een dag werd een van hen ziek. Mijn moeder deed alles wat ze kon voor hem, maar de volgende morgen was hij dood. Ik zal nooit vergeten hoe de ander hartverscheurend huilde. Ik wenste dat ik de tranen van zijn ogen had kunnen drogen toen we zijn broer begroeven. Toen ik opgroeide heb ik me vaak afgevraagd wie deze dieren, kinderen en onderdrukten zou kunnen troosten en de tranen van hun ogen zou kunnen drogen.

De dag der bevrijding komt

Een van de meest verheugende beloften in de Bijbel is dat deze toestand niet eeuwig zo zal voortduren. Zolang mensen die slaaf zijn van de zonde en egoïstische motieven macht en rijkdom hebben, zal deze aarde een tranendal zijn. Maar de Bijbel belooft dat de verlossingsdag komt. Dat is de dag dat Jezus zelf terugkomt en een nieuw rijk schept. Er zal geen verdriet meer gevonden worden op deze aarde!

Wie zal met Hem regeren? Dat zijn die mensen die in hun leven hier op aarde Jezus gevolgd zijn. Zij hebben niet naar hun eigen zondige natuur geleefd, maar zij hebben zichzelf verloochend en Gods wil gedaan. Zij zullen hun autoriteit niet misbruiken, maar regeren met rechtvaardigheid en barmhartigheid.

Zul jij deel uitmaken van dit rijk?

Wat wordt hun opdracht in dit nieuwe rijk? Er staat geschreven dat God alle tranen van hun ogen zal afwissen. Zij zullen Gods medewerkers zijn in deze opgave. De hele schepping verlangt naar deze historische dag (Rom. 8: 19-23). Wanneer deze komt, komt ook de dag van eeuwigdurende zomer—wanneer kinderen ’s morgens opstaan om van hun kindertijd te genieten, en vrouwen niet langer geslagen worden door gewelddadige partners. Dieren en lastdieren krijgen hun rusttijd. Dit is het vrederijk, bestuurd door Jezus, de vredevorst, en zij die een deel van zijn leven hebben verkregen door Hem te volgen.

Wil jij deel uitmaken van dit rijk? Leef dan niet naar je zondige lusten, maar volg de vredevorst in stilheid en ootmoed. Leef een godsvruchtig leven. Dan heb je ook een belofte om alle tranen van de ogen van de mensen te drogen, en dit vreugde- en vrederijk voort te brengen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.