Waarom God een jaloerse God moet zijn

Waarom God een jaloerse God moet zijn

God is een jaloerse God. Dat hoort bij zijn natuur. Wat betekent dat?

4 min. ·

Op een bepaald moment gaf God zichzelf de naam ‘Na-ijverige’ (in de Nieuwe Bijbelvertaling ‘Afgunstige’) Dat zegt iets over het wezen van God. Exodus 34:14: “Want gij zult u niet nederbuigen voor een andere god, immers de HERE, wiens naam Naijverige is, is een naijverig God.

God blies de levensadem in de eerste mens. Genesis 2:7 “toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen” Deze geest blaast Hij in ieder mens. God begeert –verlangt- deze geest die in ons is met jaloersheid. “Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?” Jacobus 4:5

Strijd om onze geest

God wil  niet dat onze geest wordt opgeslokt door deze wereld of door de god van deze wereld, dat is de duivel, maar Hij wil een  verbinding met onze geest te krijgen, zodat Hij zijn goede wil in ons kan leggen. Als deze goede verbinding tot stand is gebracht wil Hij ons leiden naar een goed en vredig leven.

God wil  niet dat onze geest wordt opgeslokt door deze wereld of door de god van deze wereld, dat is de duivel

Maar de God van deze wereld, de duivel, is ook actief. Hij wil grip hebben op onze mensengeest, om ons te beïnvloeden tot het doen van zijn wil. Hij is gekomen om ons te verwoesten, en hij richt zich tot  ons ‘vlees’. ‘Het vlees’ is de term voor de inwonende zonde en aardse begeerte, die we geërfd hebben van onze vaders en moeders en die voortkomen uit de zondeval. Hier ontstaat strijd tussen twee krachten, en in deze strijd begeert God met jaloersheid onze geest. Hij wil ook, dat wij dezelfde felheid en ijver aan de dag leggen die bij Zijn wezen past.

Verschillende krachten

De bijbel spreekt over deze twee elkaar bestrijdende geestelijke krachten, ‘de Heilige Geest’ tegen de ‘geest van de Antichrist’. In de Heilige Geest ligt heel Gods goede, welgevallige en volkomen wil besloten, terwijl in de geest van de Antichrist de invloed ligt van de duivel om zichzelf te verhogen en om God en Zijn wil buiten te sluiten. In deze strijd is het  God er enorm aan gelegen dat wij overwinnen, en Hij geeft ons  deze ijver als een voortstuwende  kracht, een ijver, om het doel te bereiken dat God voor ons heeft, dat is dat wij zullen overwinnen over de geest van de Antichrist, en levend gemaakt worden in onze geest. Dat betekent dat onze geest weg komt van zijn gerichtheid op de aarde, met andere woorden, om slechts bezig  te zijn met eigen interesses en  behoeften en met  het tijdelijke, en dat onze geest gericht wordt op het hemelse, namelijk om verenigd te worden met Gods wil, het goede, het volkomene en eeuwige.

Hij zorgt voor omstandigheden op onze levensweg, die ons wijzen op de zonde die in ons woont, en geeft ons kracht en ijver om de zonde te overwinnen

In dit werk met ons is God enorm ijverig, en Hij legt deze  grote ijver ook in ons die in Hem geloven. God gebruikt alle middelen die hij ter beschikking heeft om dit te laten lukken, zowel in  voorspoed als  tegenspoed in  ons  leven. Hij zorgt voor omstandigheden op onze levensweg, die ons wijzen op de zonde die in ons woont, en geeft ons kracht en ijver om de zonde, die onze blijdschap en vrede willen verwoesten, te overwinnen.

Godsijver – menselijke ijver

Er is verschil tussen Gods ijver en menselijke ijver. Gods ijver gaat gepaard met toekomst en hoop, terwijl aan de menselijke ijver slechts het eigen leven, eigen interesses en aardse voordelen  ten grondslag liggen. Gods ijver brengt  ons binnen in een nieuw leven, waar we gewillig zijn om ons eigen leven te geven om het leven, dat in Christus is, het eeuwige leven, te vinden. Die ijver voert  ons tot de dood waar Jezus mee kwam. Daarmee kunnen we de zonde, die in het vlees woont, doden. Op die manier wordt onze geest levend gemaakt voor dit eeuwige leven (2 Kor.4: 6-18). Het deel van onze geest dat is levend gemaakt, wordt ons licht en onze glans in de eeuwigheid. God wil graag  dat alle mensen binnen komen in deze reiniging en ontwikkeling, bevrijd worden  van de houdgreep van de zondeval, en komen tot  een overwinnend leven zoals Paulus dat beschrijft in Romeinen 6:22 “Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.”

Voor dit werk doet God alles wat in Zijn vermogen ligt . Hij begeert onze geest met jaloersheid, en Hij geeft  ons de genade die wij  nodig hebben, opdat het zal lukken.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.