Maria: Gezegend is zij onder de vrouwen

Maria: Gezegend is zij onder de vrouwen

Hoe was Maria in staat om de opdracht die God haar gaf eenvoudig te aanvaarden?

De meesten van ons hebben het verhaal van Jezus ontelbare keren gehoord. We hebben gehoord over hoe de engel Gabriel Maria vertelde dat ze de Zoon van God in de wereld zou brengen. We besteden er aandacht aan hoe de maagd Maria werd gekozen uit alle vrouwen in de wereld om Jezus’ moeder te worden – God koos haar uit om Zijn eigen Zoon te dragen! Dit klinkt ongelooflijk.

De realiteit van 2000 jaar geleden

Maar wacht even… Dit was meer dan 2000 jaar geleden. Hoe zou een onverwachte zwangerschap worden gezien, voordat het verhaal van Christus als geschiedenis bekend werd? Maria was een goed meisje, ze was verloofd en zou gaan trouwen met een godvrezende en rechtvaardige man. Het was heel waarschijnlijk dat mensen overhaast conclusies zouden trekken en het slechtste zouden vermoeden.

Ik kan me de gedachten voorstellen die door Maria’s hoofd moeten zijn gegaan toen de engel Gabriel voor haar stond. Hoe zou het overkomen als Maria zwanger werd, lang voordat ze getrouwd was? Jozef zou zich zeker gekwetst voelen en vermoeden dat ze ontrouw was geweest, en dit zou kunnen leiden tot afwijzing, gemeden worden door haar naasten, en mogelijk zelfs tot de dood door steniging. Want wie zou nu geloven dat het God was die dit wonder in haar had gedaan, zonder de aanwezigheid van getuigen die het voor Maria zouden kunnen opnemen? Ze moest hebben geweten dat haar grote smaad en schande te wachten zou kunnen staan, als ze de taak die God van haar vroeg zou accepteren.

En toch antwoordde ze in alle eenvoud en vertrouwen: “Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord.” Lucas 1:38. Zonder aarzeling, en met volledig vertrouwen in wat God voor haar leven had gepland, accepteerde ze zowel de zegen als de beproevingen die zeker zouden komen als ze zou doen zoals de engel haar vertelde.

Hoe ik Maria’s voorbeeld kan navolgen

Als God me iets vraagt te doen – om gehoorzaam te zijn aan wat ik in Zijn Woord lees, of Hij wijst iets aan dat ik anders had moeten doen – accepteer ik dat gewillig en eerbiedig? Vertrouw ik erop dat Hij alles weet en alle dingen plant; dat Zijn gedachten hoger zijn dan mijn gedachten? Zelfs als ik er niets van begrijp – wanneer het meest logische is om juist niet te doen wat God van me vraagt – wat is dan mijn reactie?

Het zou gemakkelijker kunnen zijn om Gods wil te doen als ik weet dat ik daarmee word gezegend. Maar wat als de mensen me vreemd aankijken? Wat als mijn familie het er niet mee eens is als ik doe zoals er geschreven staat? Of misschien word ik wel bespot en geplaagd dat ik zo godsdienstig ben, gemeden omdat ik bepaalde acties of gedrag “discrimineer”, of veracht omdat ik niet de meningen en opinies accepteer die populair zijn in de huidige maatschappij. Wat dan? Denk ik aan de zegen, als ik weet dat ik onbegrip zal ontmoeten en zelfs veracht of afgewezen zal worden door de wereld? Waar is mijn geloof en vertrouwen dan?

Maria’s liefde voor haar Here God en haar verlangen om gehoorzaam te zijn aan Zijn Woord wogen veel zwaarder dan de kosten van smaad en schande. Ze wist dat ze veracht zou worden hier op aarde, maar accepteerde toch Gods plan voor haar leven. Zij is werkelijk gezegend onder de vrouwen. (Lucas 1:42)

Als ik weet wat het mij zal kosten – wanneer God mij vraagt om mijn eer, mijn ego, mijn goede naam voor de mensen op te offeren, en vele andere dingen die Hij met laat zien, omwille van mijn eigen verlossing – dan is het van levensbelang dat ik Maria’s voorbeeld navolg, en mijzelf presenteer als een dienaar van God, gewillig om te doen wat Hij van mij vraagt, ongeacht wat de aardse consequenties daarvan zouden kunnen zijn.

Denk aan de geweldige resultaten die Maria’s eenvoudige gehoorzaamheid hebben gebracht! God kon zijn Eniggeboren Zoon in de wereld brengen zodat wij eeuwig leven kunnen ontvangen! Gehoorzaamheid is kostbaar voor God en heeft verreikende en heerlijke resultaten waarvan we ons geen voorstelling kunnen maken. God beloont rijkelijk wie Hem dienen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.