Gebed – meer dan een noodoplossing

Hebben we gezien hoe onbeschrijflijk veel waarde we uit gebed kunnen halen?

Geschreven door Janne Epland
Gebed – meer dan een noodoplossing

Ik lees het krantenartikel door. Het gaat over een onderzoek hoeveel mensen bidden, en in de statistiek is te zien dat dat er steeds minder worden. Maar het is het commentaar bij de getallen die mij aan het denken zet. Waarom bidden we? En waar bidden we om?

De statistieken laten zien dat steeds minder mensen tot God bidden. Ik woon in een materieel gezien rijke hoek van de wereld, zonder enige beduidende problemen. Misschien is dat juist de reden waarom we niet zo veel bidden? Denken wij gewoonweg dat we geen gebed nodig hebben? Theologen, wetenschappers en andere specialisten komen met wat verklaringen bij de uitkomsten. Deze geven mij te denken; hebben we eigenlijk wel gezien hoe onbeschrijflijk veel waarde we uit gebed kunnen halen?

1. Wij hebben het zo goed dat we God niet nodig hebben.

De reden die het sterkste naar voren komt in het artikel is dat we in zo’n veilige en goede maatschappij wonen dat we God niet nodig hebben om de dag door te komen. Is dit waar?

Als wij écht willen leven naar Gods geboden en wetten, hebben we zijn hulp iedere dag nodig, iedere minuut van de dag. Wij moeten weten dat Hij er voor ons is, dat Hij ons liefheeft en dat Hij met groot verlangen er op wacht om ons te helpen wanneer we tot Hem bidden. Wij hebben Gods genade en kracht nodig, iedere keer dat we in verzoeking komen, om te kunnen overwinnen. Dit heeft helemaal niets te maken met waar we zijn. Onze natuur is per slot van rekening altijd hetzelfde, of je nu hier bent of op de Noordpool. Als je thuis gemakkelijk boos of beledigd bent, dan ben je dat ook daar.

2. Het is fijn om in ieder geval de mogelijkheid van gebed achter de hand te hebben.

Het artikel zegt dat, ook al zijn er niet zo veel die bidden, de meesten toch tot God zullen roepen als de situatie maar moeilijk genoeg is. Dan is het toch fijn om te kunnen bidden tot Jezus.

Waar veel nood is, wordt vast ook wel veel gebeden. Maar is Jezus dan alleen maar onze “noodoplossing” geworden? Iemand van wie het fijn is om hem “achter de hand te hebben” als er geen andere oplossingen meer zijn?

Waarom zouden we wachten tot er een catastrofe plaatsvindt voordat we ons tot Hem keren?

Denk er eens over na hoe vaak we bijvoorbeeld tot ongeduld verzocht worden. Het kan eruitzien als een berg van onmogelijkheid om volledig overwinning over alles te krijgen en iemand te worden die altijd geduldig is. Maar Jezus liet ons zien dat het mogelijk is, want Hij had ook de neiging om geïrriteerd te reageren, maar gaf nooit toe aan deze lust! Hij werd in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht, maar hij zondigde nooit. (Hebreeën 4:15,16)

Dus waarom zouden we wachten tot er een catastrofe plaatsvindt voordat we ons tot Hem keren? Denk er eens over na hoeveel het waard is om liever waakzaam te zijn bij alle kleinigheden, en toe te geven dat we daar al hulp van God nodig hebben. Mensen die dat doen zijn navolgers van Jezus. Zulke mensen maken overwinning en geloofsbelevenissen mee, middenin het alledaagse.

3. Het is vaak te druk om te bidden.

Je kunt je gemakkelijk herkennen in deze stelling, dat je het zo snel te druk krijgt. Werk, school en het gemeenteleven kosten veel tijd en energie. Je kunt al gauw helemaal opgaan in alles wat je vandaag, deze week of tot de eerstvolgende vakantie wilt gaan doen. De dagen vliegen voorbij. Maar al is er zoveel te doen, dat is geen excuus om niet te bidden. Integendeel. Juist dan hebben we vaak extra veel gebed nodig.

Als er veel gebeurt, en je bent bijvoorbeeld in contact met veel mensen tegelijk, moet je extra waakzaam zijn. Onze eigen negatieve reacties komen er uit voordat we het door hebben. Dat kan bijvoorbeeld irritatie zijn, die heel gemakkelijk naar voren komt als je een beetje gestrest bent. Om ons door de dag heen aan Gods wil te houden, vooral in drukke tijden, hebben wij eerder nog meer nodig om te bidden; om liefde, geduld en goedheid. (Galaten 5:22) Tegenover alle mensen.

Wat staat er in de Bijbel over gebed? “Bidt zonder ophouden!” lezen we in 1 Tessalonicenzen 5:16. Onze verhouding tot God neemt nooit een pauze. We kunnen altijd op “hemelse golflengte” zijn door voor Gods aangezicht te leven en onze gezindheid in de hemel te hebben. We kunnen niet de hele dag op de knieën liggen te bidden, maar we kunnen wel de hele dag in een gebedsgeest zijn. Dat is helemaal mogelijk, en dan is ook de hulp die we nodig hebben dichtbij. God geeft de ootmoedige genade. (Jakobus 4:6)

Waar bidden we om?

Maar er zijn ook veel mensen die bidden, volgens het onderzoek. Zij bidden dankbaar voor Gods genade en goedheid, doen voorbede voor hun naasten en geliefden, en voor de wereld waarin we leven.

Het is Gods wil dat wij dankbaar zullen zijn. “Dankt onder alles! Want dat is Gods wil met u in Christus Jezus.” (1 Tessalonicenzen 5:17,18) In het oude verbond uitte het volk zijn dankbaarheid door het offeren van dieren. In het nieuwe verbond is het offer verplaatst naar ons leven, en vanuit een oprecht hart kunnen wij dankbare gebeden tot God opzenden en dankbaarheid bewijzen in onze werken. Dit is een belangrijk onderdeel van onze geestelijke eredienst. (Romeinen 12:1)

Het is ook goed om voor de mensen om je heen te bidden. Dan hoef je niet de hele dag rond te lopen met je eigen egoïstische gedachtes, maar in de plaats daarvan wordt je hart vervuld met zorg voor de ander. Er staat ook in de Bijbel dat wij moeten bidden voor degenen die het land besturen. (1 Timotheüs 2:1-3) Gods hand is overal bij betrokken.

We kunnen altijd op “hemelse golflengte” zijn door voor Gods aangezicht te leven en onze gezindheid in de hemel te hebben.

Maar gebed houdt ook in om hulp te krijgen voor je eigen leven. We kunnen God bidden om ons vandaag te helpen, en dit uur, om vast te staan in ons discipelverbond met Hem. Om ons hart rein te bewaren voor zonde, zodat we  een eeuwigheid tegemoet kunnen zien samen met Hem in stralend geluk en vrede.

Jezus zelf bad intens toen Hij er net zo  voorstond als wij. “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd…” (Hebreeën 5:7) Nemen wij het net zo ernstig als Jezus? Bidden wij indringend tot God om hulp, wanneer we merken dat we verzocht worden om het kwade te doen?

God staat voor ons klaar

Denk je eens in dat God zo veel meer voor ons kan zijn dan een noodoplossing. Zo veel meer dan zijwieltjes die fijn zijn om te hebben voor als we niet zelf onze koers kunnen houden. Hij zond ons Jezus, die ons heeft laten zien wat het betekent om te strijden tegen de zonde, en die nu als voltijd baan heeft om ons te sterken om hetzelfde te doen. (Hebreeën 7:25)

God staat voor ons klaar. Als we tot Hem komen om raad en troost, als we hulp en kracht nodig hebben, en als we tot Hem komen met een hart vol van dankbaarheid. Er liggen baanbrekende mogelijkheden in het gebed. Hebben wij die benut?

“Wees blij in de hoop, geduldig in verdrukking, volhardend in het gebed!” (Romeinen 12:12)