Er wacht je een open deur!

Er wacht je een open deur!

Je bent uitgenodigd … voor een compleet nieuw leven, vrij van je verleden.

3 min. ·

Mijn lieve vriend!

Stel je voor dat je vanaf deze dag  je oude leven achter je kunt laten en in plaats daarvan voor God gaat leven; een leven dat geluk en vrede in je hart geeft.

De tijd die je hebt doorgebracht om te leven naar je lusten en impulsen – die tijd kun je niet terugkrijgen. Maar nu kun je je van harte bekeren. Je kunt afscheid nemen van de manier waarop je leefde – in zonde en in je begeerten – en je kunt ervoor kiezen een nieuw begin te maken. Ik wil je aanmoedigen om vast te staan in deze keuze, ongeacht hoe Satan, de aanklager, je wil overtuigen dat je geen kans maakt op een totaal nieuw leven. Als God een deur voor je heeft geopend, kan niets die deur sluiten, ook je eigen gedachten en twijfels niet.

De gevolgen van de zonde zijn genadeloos. Ze kunnen je achterlaten met spijt en herinneringen die je moeilijk kunt loslaten en vergeten. Schuld en spijt staan als wolven klaar om je uit elkaar te scheuren. tot je met je gezicht op de grond ligt, zwak en gebroken. Maar als je besloten hebt om je te bekeren en Jezus te volgen, is er echte hoop en een toekomst voor je (Jeremia 29:11) Als je Hem hebt gevraagd om jouw vroegere zonden te vergeven, dan heeft Hij dat gedaan! Hij heeft alle herinneringen aan jouw zonden in de diepten van de zee geworpen. (Micha 7:18-19.) Er is maar één ding waar Hij nu in is geïnteresseerd. Hij is er extreem geïnteresseerd in om jou een succesvol leven in overwinning over de zonde te geven. Hij heeft een nieuwe deur voor je geopend! Door deze deur ligt er een nieuw leven open; de mogelijkheid om voor eens en altijd afscheid te nemen van je oude wegen en je uit te strekken naar een lichte en reine toekomst, een veilige en gelukkige toekomst! In geloof kunnen we dan zeggen, zoals de apostel Paulus zei: "… ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt." Filippenzen 3:13.

Nu gaat het erom alert te zijn en op je hoede te zijn in je gedachten, zodat je klaar staat als Satan komt om je af te breken. Hij houdt ervan om je steeds maar weer te herinneren aan  je verleden en als het maar enigszins kan te proberen twijfel te zaaien in je gedachten Al lijkt het waar te zijn wat hij zegt, Satan is de vader van de leugen en zal altijd de belangrijkste waarheid weglaten, namelijk dat er geen enkele zonde is waarvoor Jezus niet is gestorven en dat er geen enkele zonde is, die zo vreselijk is, dat je geen compleet nieuw mens kunt worden, door Hem te volgen.

…dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij”. Genesis 4:7.

Geloof! Geloof in Hem, die deze weg heeft geopend. Hij kent je verleden, maar Hij heeft ook een rijke toekomst vol van overwinning voor je! Geloof is iets waar je voor kunt bidden als je het niet hebt. Bid tot God om geloof en kracht om te blijven staan, gebruik je tijd voor het lezen van Zijn Woord en samen te zijn met Zijn echte discipelen. Door dit te doen, zul je je geest voeden en je wapenen, zodat je klaar bent als Satan in de aanval gaat. (Efeziërs 6:10-18; 1 Petrus 5:8-9.)  Doe dit actief!

“Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten.” Openbaring 3:8.

De gebruikte Bijbelverzen komen uit de Nederlandse Bijbelvertaling (NBV). 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.