Een vrijgevig man – Aksel Smith

Een vrijgevig man – Aksel Smith

Als één van de eersten die gegrepen werd door de openbaringen van zijn broer, stond Aksel Smith als één” van de belangrijkste pijlers in de eerste tijd van de gemeente, hoewel hij maar 38 jaar is geworden.

Als één van de eersten die gegrepen werd door de openbaringen van zijn broer, stond Aksel Smith als één van de belangrijkste pijlers in de eerste tijd van de gemeente, hoewel hij maar 38 jaar werd. Hij was ook initiatiefnemer en mederedacteur van de belangrijke levensader van de gemeente, het blad Verborgen Schatten, dat al meer dan 100 jaar wordt uitgegeven.

Aksel Smith, geboren in Kristiansand in 1881, was de jongste broer van Johan Oscar Smith grondlegger van de christelijke gemeente Brunstad Christian Church. Vanaf het begin van de 19e eeuw sprak Johan met zijn broer over de openbaringen die hij kreeg, zowel bij ontmoetingen als via een briefwisseling. Nadat hij een grondige opleiding had gekregen over het leven van Jezus, werd Aksel uiteindelijk gegrepen van dit leven en gedoopt met de Heilige Geest. Dat was het begin van een kort, maar zeer inhoudsrijk leven, een leven van grote betekenis.

In het boek Herder en Profeet van Kåre J. Smith wordt Aksel beschreven als een “buitengewoon mild en goed mens die vele weldaden deed aan de mensen”. Tegelijkertijd opereerde hij als een actief zendeling, en in de jaren 1906-1908 was hij een persoonlijke vriend van, onder andere, T.B. Barratt van de Pinksterbeweging.

Maar het belangrijkste voor Aksel was het praktisch christendom – om Jezus’ voorbeeld te volgen bij elke eenvoudige mogelijkheid. Zowel door belangrijke vermaningen, goede daden en door te bidden voor de mensen won Aksel Smith de harten van veel jongeren én ouderen. Het leven was het licht der mensen: Johannes 1:4)

– Van binnen heb ik een eeuwig leven

Aksel Smith had geen goede gezondheid, en in 1919, overleed hij aan de Spaanse griep, 38 jaar oud. Ook al was het een groot verlies voor de gemeente en voor zijn broer Johan, zijn ingang in het koninkrijk der hemelen was ongetwijfeld rijk.

“Binnen in mij heb ik eeuwig leven. Ik geloof in Jezus Christus” zei Aksel en wees op zijn borst, toen de dokter vertelde dat er niet veel hoop meer was.

Het eeuwige leven “daar binnen” kwam van zijn oprechte godsvrucht en geloof in God. Het is ook veelzeggend dat zijn eerste artikel in “Verborgen Schatten” de titel droeg van “Gebed is werk” en het ging over de macht die in een verborgen gebedsleven ligt.

“Het gebed is een macht. Het dringt door tot eeuwige krachten en zet ze in beweging; het zorgt ervoor dat God gaat handelen. Het is een verborgen dienst voor het aangezicht van God. Deze verborgen dienst wordt het meest gevreesd door satan; om die reden is het gebed een macht, het resultaat van een intens geestelijk werk, dat duidelijk grote vruchten afwerpt.."

Een visser met kiespijn

Op een keer was er een oude visser die vertelde hoe het visseizoen in 1914 was geweest en hoe hij in contact was gekomen met de tandarts Aksel Smith.

“Het was een slecht seizoen dat jaar en de vangst en verdiensten waren erg slecht. Tijdens het vissen kreeg ik vreselijke kiespijn. Het was zo erg dat ik moest stoppen met vissen en naar Drøbak moest gaan. Daar bezocht ik een tandarts, een zeer gelovige man. Hij behandelde mij, trok de kies eruit en reinigde de wond goed. De tandarts keek intussen naar de rest van mijn gebit en zei tegen mij:

“Aan de andere kant zit ook iets dat gemakkelijk een hoop kiespijn kan veroorzaken als we er niets aan doen. Ik adviseer u om morgen terug te komen.”

Ik moest er niet aan denken om opnieuw kiespijn te krijgen en besloot de volgende dag terug te komen. Het was alleen de vraag hoe ik het zou betalen. Ik had namelijk geen geld. De volgende dag ging ik terug naar de tandarts, terwijl ik erover na zat te denken hoe ik het voor elkaar zou krijgen om te betalen voor alles wat hij met mijn gebit deed. Ik weet dat hij een hele tijd met me bezig was.

Op het moment dat ik zou moeten betalen, vroeg ik: “Hoeveel kost het allemaal?”
“Het kost niets, mijn goede man” antwoordde de tandarts.
“Het leek erop of hij mij doorzag en wist dat het zo slecht ging met mij. Heeft u ooit zo’n tandarts bezocht?” vroeg de oude visser.
“En dat was nog niet alles, toen ik over het plein in Drøbak liep, stak ik mijn hand in mijn zak en daar vond ik 20 kronen, waarvan ik zeker weet dat hij mij die gegeven had.

Een ijverige schrijver

In de loop  van zeven jaar schreef Aksel meer dan 150 artikelen voor Verborgen Schatten, en ook 2 boeken: Vast in het geloof en Vier stadia in het leven van de gelovige. Deze geschriften laten iets zien van zijn levensinhoud en zijn hart voor de mensen.

Aksel schreef ook een aantal liederen die nog steeds gezongen worden, tot grote blijdschap en opbouw van jong en oud. Een van deze liederen, nummer 111 in het liedboek Wegen van de Heer "‘k Word door heilig vuur gedreven", laat iets zien van de blijdschap die Aksel beleefde toen hij Jezus ging dienen. Het eerste couplet luidt als volgt:

‘k Word door heilig vuur gedreven,
Christus’denken stuurt mijn leven.
Met een brandend hart roep ik bezield en blij:
‘k Heb de weg naar Huis gevonden!
‘t Rijk van Christus is begonnen,
het ontwikkelt zich met volle kracht in mij.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.