Een verlangen naar Gods wet

Een verlangen naar Gods wet

Verlang je ernaar om inzicht te krijgen in de wonderen van Gods wet, zoals de schrijver van Psalm 119?

3 min. ·

“Laat de weg van de leugen van mij wijken,  schenk mij genadig Uw wet.” Psalm 119:29.

Dit was een voortdurende innerlijke roep en een gebed dat David in zijn hart had.

Psalm 119

Wees mij genadig! Geef mij wijsheid van boven! Geef mij inzicht in uw heerlijke wetten!

“Ontsluit mijn ogen, en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. ” Psalm 119:18.
Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw bepalingen te allen tijde.” Psalm 119:20.
Als uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was,dan was ik in mijn ellende vergaan.” Psalm 119:92.
Het opengaan van uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.” Psalm 119:130.

We krijgen hier een goede inblik in het pure en zuivere hart van de psalmschrijver. Hij zou nooit zo’n verlangen en gebed in zijn hart hebben gehad als hij Gods wet als een beperking had gezien! Hij begreep dat deze wetten een sleutel waren naar ontwikkeling en groei. Die zouden hem de weg wijzen naar de werken die God David gegeven had om te doen.

Zo zal ook iedere oprechte dienaar het in zijn hart hebben. Onze liefde voor God en voor de mensen die wij dienen moet de basis zijn voor ons verlangen om de wonderen van Gods wet te ontdekken. Liefde is de betere weg naar de gaven van de geest.

David had de gerechtigheid lief, en hij begreep dat de wet van God voor hem en voor het volk een grote zegen zou zijn. In vers 20 zegt hij, “Mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw bepalingen te allen tijde.” Psalm 119:20. Als mijn ziel wordt verteerd, of wordt verbrijzeld, dan heb ik geen grote gedachten of sterke meningen over anderen of zaken in de gemeente. Maar dan heb ik gemeenschap met David die zegt “Het opengaan van uw woorden [openbaring van Uw woord] geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.” Psalm 119:130.

De wet van de geest

“Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.” Romeinen 8:2. Een verlangen naar de wet van de Geest van het leven moet zijn oorsprong hebben in de liefde, en niet in angst om verloren te gaan. Dit maakte David tot een man naar Gods hart, en een koning aan wie God een eeuwig koningschap kon toevertrouwen —namelijk Gods huis!

“Ik hield zelfs meer van zijn woorden dan van mijn dagelijks eten.” Job 23:12. (naar de Engelse NKJ vertaling) God geeft alleen aan zulke mensen zijn wetten in hun gedachten en schrijft ze in hun harten, die hun menselijk begrip aan de kant zetten en ontvankelijk en hongerig zijn naar Gods wijsheid.

Moge de liefde steeds meer toenemen in kennis en alle onderscheidingsvermogen, zodat God in toenemende mate en voortdurend de wondere zaken van Zijn wet kan tonen!

 Dit artikel is vertaald uit het Noors en werd voor het eerst gepubliceerd met als titel "Geef mij Uw wet" in het tijdschrift Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in Juni/Juli 2008.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ChristenZijn

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.