Een veranderd man

Een veranderd man

Meer dan acht jaar geleden deed Mike een poging om 50 pond drugs de Amerikaanse grens over te smokkelen. In de gevangenis deed hij een belofte aan God – een belofte die zijn leven veranderde.

7 min. ·

Meer dan acht jaar geleden deed Mike een poging om 50 pond drugs de Amerikaanse grens over te smokkelen. In de gevangenis deed hij een belofte aan God – een belofte die zijn leven veranderde.

Zijn handen zijn nat van het zweet, en het doet hem rillen. Mike voelt zijn nekharen recht overeind staan terwijl de imposante deuren van de staatsgevangenis openzwaaien. Langzaam dringt het tot hem door dat hij op heterdaad betrapt is. Tot op dit moment was hij er zo zeker van dat dít nooit zou gebeuren.

Een uur eerder reed Mike de grens over, de Verenigde Staten binnen, een trailer achter zijn auto meetrekkend en zo zelfverzekerd als maar kan. Hij kon de hele wereld aan! Hij had niets te verbergen! In werkelijkheid had hij de afgelopen anderhalve dag besteed om zich voor te bereiden op dit moment. Zorgvuldig had hij de tijd genomen om de 50 pond drugs te verbergen onder de vloerpanelen van de trailer, om het zo de grens over te smokkelen.

Toen hij de gevangenisgang binnenliep, verdween de arrogantie. “Tot op dat ogenblik was ik in een ontkenningsfase. Maar plotseling werd ik doodsbang! Mijn maag draaide zich om, toen ik me realiseerde hoe serieus dit was. Ik was betrapt en er was geen redden aan. Het voelde als een nachtmerrie waar ik maar niet uit wakker kon worden.”

Dit gebeurde meer dan acht jaar geleden. Ik vind het moeilijk me in te beelden dat dit dezelfde man is waarmee ik vandaag praat. Ik zit bij Mike in de woonkamer, en hij is omringd door zijn vrouw en kinderen.

Mike (28) is nu een familieman, maar meer nog dan dat is hij een toegewijde christen die zijn leven 180 graden omgedraaid heeft. Hij leeft een goed leven nu, maar het is niet altijd zo geweest. Tijdens zijn tienerjaren maakte hij een aantal foute keuzes met langlopende gevolgen.

Snel geld verdienen

“Ik wist best dat het met mijn leven de verkeerde kant op ging,” zegt hij. Dan vertelt hij over hoe hij, op al heel jonge leeftijd, omging met ‘verkeerde vrienden’ op school. Die levensstijl ging door tijdens zijn middelbare school en de eerste jaren daarna.

Roken en drinken leidden tot drugsgebruik, en dat leidde weer tot die ene noodlottige dag waarop hij instemde drugs de grens over te smokkelen, naar de Verenigde Staten. Hij dacht dat het alleen maar een manier van snel geld verdienen zou zijn, en dat hij rijk zou worden. Mike groeide op in een arm gezin. “Toen ik 15 was zwoer ik bij mijzelf dat ik nooit meer in diezelfde omstandigheden zou leven.” Hij vertelt hoe hij hoopte een deel van zijn schulden af te betalen en misschien zelfs genoeg geld zou verdienen om zijn moeder aan een fatsoenlijk onderkomen te helpen.

Bij de grens ging het niet volgens plan. Zijn voertuig werd doorzocht, de drugs werd gevonden, en hij verdween, terecht, in de gevangenis.

Een belofte aan God

Op dat moment besefte Mike dat het zo niet verder kon. Met een zachte, gebroken stem zegt hij, “Dat waren de slechtste dagen van mijn leven…”. Hij denkt terug aan toen, en aarzelt. “Het enige wat ik kon doen was bidden – dat had ik als kind geleerd. Ik beloofde God dat als ik niet zou sterven, dat ik mijn leven zou veranderen en helemaal voor Hem zou leven.”

Mike vertelt verder over hoe hij in de gevangenis omgeven werd door mensen die niets anders dan haat en kwaad in de zin hadden. Alleen al langs hun cellen te moeten lopen, maakte hem doodsbang. Met zijn hele hart wenste hij dat hij een tweede kans zou krijgen.

Als ik nu kijk naar deze man, zittend in zijn woonkamer met zijn vrouw en kinderen om hem heen, is het moeilijk hem op een andere manier voor te stellen. Hij is echt een veranderd man! Ik was nieuwsgierig: Wat had hem geholpen om zó te veranderen? Hoe was dit mogelijk?

Hij maakte die belofte aan God in een donkere gevangeniscel en was vastbesloten Hem niet weer af te vallen. Toen hij vrijkwam uit de gevangenis begon hij de samenkomsten van Brunstad Christian Church te bezoeken, die hij als kind ook had bezocht. Het duurde een tijd, maar terwijl hij luisterde naar de woorden van God, gesproken in de geest van geloof, kreeg hij geloof voor zichzelf. Hij zag mensen bij wie hij het leven kon zien veranderen. Hij begon te geloven dat het voor hem mogelijk was om een nieuw leven te beginnen!

“Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.” Jesaja 43:18-19

Het verleden achter je laten

Hij geeft toe dat het een moeilijke weg door de ‘wildernis’ is geweest—het verleden achter zich te laten en niet terug te vallen in zijn oude gewoontes. Hij wist dat  hij allereerst zichzelf ‘los moest snijden’ van slecht gezelschap; anders zou het niet lang duren voor hij teruggetrokken werd naar zijn vorige wegen. Dit Bijbelvers klonk in zijn hart: “Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden. ” 1 Korintiërs 15:33

Later drong het tot hem door, dat de kern en een diepere oorzaak van het probleem zijn eigen trots en liefde voor geld waren, die een strik voor hem werden.  “Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.” 1 Timoteüs 6:9-10

Het volgende vers nam hij ter harte, “Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs…” Mike heeft moeten vechten voor elk klein beetje vooruitgang, maar het is duidelijk geworden voor velen dat er vooruitgang is gekomen. Hij was nooit een echte lezer, maar de Bijbel is zijn reddingslijn geworden.

Mike moet nog steeds oogsten van de keuzes die hij lang geleden maakte. Het feit dat hij heeft gekozen voor God te leven, kan niet het verleden in een ogenblik uitwissen, maar hij is vastbeslotener dan ooit om vast te houden aan zijn geloof in God en nooit terug te keren op het oude pad

Een aanwinst voor de samenleving

Mike gebruikt zijn tijd om te werken met de lokale jeugdgroep, en hoopt dat hij een positief verschil maakt in hun levens. Sommige van deze jongeren hebben Mike voor hun ogen zien veranderen en kunnen getuigen van een nieuw werk in hem. Was hij eerst hard en arrogant, nu is hij zacht en zorgzaam geworden.

Als hem gevraagd wordt wat hij aan jongeren mee wil geven die dezelfde druk voelen zoals hij die voelde in zijn tienerjaren, zegt hij: “Ik zou deze jonge meiden en jongens graag behoeden voor de weg die ik ging. Ik wil ze waarschuwen weg te blijven van alles wat met drugs en alcohol te maken heeft, en heel voorzichtig te zijn met welke vrienden ze kiezen!”

Hij schudt zijn hoofd en spreekt met overtuiging. “Als ik terug kijk, begon het met één sigaret, en daarna kwam er een sneeuwbaleffect. Iedereen zegt: ‘Ik probeer het één keer’, maar het blijft nooit bij één keer.”
Mike krimpt ineen als hij terugdenkt aan de schade die hij had kunnen veroorzaken als zijn smokkelpoging wel succesvol was geweest. “Er gaat geen dag voorbij waarop ik niet de domme besluiten betreur die ik gemaakt heb.”

Ik bedank hem dat hij zo open en eerlijk is. Dit is een volwassene die geleerd heeft van zijn fouten, en niet alleen dat, maar hij is ook een aanwinst voor de maatschappij geworden. En een getuigenis van wat Jezus in een mens kan doen!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.