Een tijd voor dankbaarheid

Een tijd voor dankbaarheid

Door alle drukte tijdens deze tijd van het jaar kun je gemakkelijk uit het oog verliezen wat we nu eigenlijk vieren met kerst.

Ik voelde me altijd een beetje als de “Grinch” als ik dacht aan de kersttijd. Het is vaak koud en guur buiten. Er is zoveel te doen in zo weinig tijd: plannen, winkelen, bakken – de lijst wordt al langer. De winkels zijn overvol. Het kan hectisch zijn. Ik kom maar niet in de kerststemming, en daar is toch niks mis mee, dacht ik zo.

Maar tijdens de kerstviering van onze gemeente hoorde ik iets dat me deed nadenken over mijn negatieve houding, en ik zag in dat het niet goed was. Een man drukte uit hoe bijzonder deze tijd van het jaar was; dat het de moeite waard was om feest te vieren vanwege Jezus’ leven. Hij sloot af met een uiting van diepe dankbaarheid voor de kerstperiode.

Was ik ook oprecht dankbaar voor deze tijd van het jaar? Volgens Gods Woord is dankbaarheid altijd van toepassing. Tijdens deze periode waarin we Jezus’ geboorte vieren en terugkijken op het afgelopen jaar, is dankbaarheid zelfs nog meer op zijn plaats.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Johannes 3:16.

Ik begon over Jezus na te denken en hoe Zijn leven van trouw en opoffering een voorbeeld en hulp is voor mij om net zo te leven als Hij, welbehaaglijk voor God, elke dag. Over het offer dat Hij voor mij bracht door naar de aarde te komen als een mens, zodat ik eeuwig leven kan ontvangen. Ik dacht aan de goedheid die ik door het jaar heen had ervaren, van God, mijn vrienden, mijn familie. Is dat geen feest waard, is dat geen reden om God te prijzen? Hoe zou ik iets anders dan dankbaar kunnen zijn voor deze tijd van het jaar?

Net als de “Grinch” veranderde ook mijn houding. Ik word steeds meer dankbaar voor de feestelijke bijeenkomsten waarin Jezus wordt geëerd. Ik word steeds meer dankbaar voor de extra kleine kansen om anderen te zegenen tijdens deze tijd van het jaar. Klagen en je zorgen maken over alles wat er moet gebeuren maken de kersttijd zwaar. Dankbaarheid maakt het veel lichter!

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Matteüs 11:28-30.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

ChristenZijn is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland. Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.
Leer meer over ChristenZijn
Volg ons
Laden
Het kopiëren van materiaal van de website van ChristenZijn voor gebruik op andere plaatsen is niet toegestaan zonder toestemming.