Een rein huwelijk

Een rein huwelijk

Ontrouw en echtscheiding veroorzaken pijn, achterdocht, gebrek aan vertrouwen en ellende, zowel voor de echtgenoten, kinderen en andere betrokkenen. Is het mogelijk om een huwelijk rein te houden?

3 min. ·

Ontrouw en echtscheiding veroorzaken pijn, achterdocht, gebrek aan vertrouwen en ellende, zowel voor de echtgenoten, kinderen en andere betrokkenen. Is het mogelijk om een huwelijk rein te houden?

Reinheid is een deugd die steeds zeldzamer wordt. Zelfs binnen het christendom is wat de bijbel zegt over reinheid verwaterd en veel mensen beschouwen veel vormen van immoraliteit niet meer als zonden. Als we lezen wat Jezus hier zelf over zegt vinden we een standaard die veel verder gaat dan alleen rein zijn in wat je doet. Jezus kwam met een compleet tegenovergesteld begrip van wat door de religieuze leiders van toen werd geleerd, die “mooi leken aan de buitenkant” maar die van binnen vol waren van “doodsbeenderen”. Zij waren er niet in geïnteresseerd om de inwendige onreinheid aan te pakken.

Een rein gedachteleven

Jezus zegt dat elk die een vrouw aanziet om haar te begeren in zijn hart al echtbreuk heeft gepleegd (Mat. 5:20, 27-28) Dit laat zien dat het gedachteleven zelf rein moet worden gehouden van allerlei lusten die in onze gevallen natuur aanwezig zijn.

Seks in verbinding met het huwelijk is iets dat God heeft bedoeld als een zegen, maar Jezus maakt duidelijk dat zelfs het koesteren van wellustige gedachten met iemand anders dan je huwelijkspartner, zonde is.  Je kunt er niets aan doen dat je dingen om je heen ziet en hoort, maar de lust die door jouw zintuigen wordt gewekt, daar moet iets mee worden gedaan.

Jozef deed dat. Toen Potifars vrouw hem probeerde te verleiden bij verschillende gelegenheden, wees hij haar af. Hoe deed hij dat? Het antwoord ligt in wat hij tegen haar zei – “Hoe zou ik dan dit groot kwaad doen en zondigen tegen God?”– (Genesis 39:9). In plaats van toe te geven in de verzoeking, vluchtte hij van haar en hield zich rein.

God zal antwoorden met hernieuwde kracht om vast te houden aan jouw overtuiging.

Het is de godsvrucht die je niet toelaat dat je ontrouw bent, of het nu in je gedachten is, waar je kijkt, of in je handelen. Die geeft je een vastbesloten gezindheid als je de krant leest, of surft op het internet, zodat je jezelf niet blootstelt aan onreinheid.  Zelfs met een vastbesloten gezindheid word je verzocht, doordat er lusten wonen in je menselijke natuur. Een verzoeking op zich is geen zonde, maar het is een beproeving van je trouw, en je moet heersen over de zonde. Dit betekent dat je een bewuste strijd moet opnemen tegen onreine gedachten, en God roepen om hulp in de verzoeking. God zal antwoorden met hernieuwde kracht om vast te houden aan je overtuiging, en op deze manier wil hij ook een innerlijk herscheppingswerk in je doen.

Het huwelijk is ingesteld door God.

In de hedendaagse maatschappij wordt het huwelijk vaak als iets ouderwets gezien, maar zo is het niet in Gods ogen. God heeft zelf het huwelijk ingesteld en waardeert dit zo hoog dat de bijbel het huwelijk beschrijft als de reine, heilige en volkomen verhouding tussen Christus en de gemeente.

Ontrouw en echtscheiding veroorzaken pijn, achterdocht, een gebrek aan vertrouwen en ellende, voor zowel de huwelijkspartner, kinderen en andere betrokkenen. Het huwelijk hoort een vesting van vertrouwen, trouw en reine liefde te zijn. Een plaats waar God zijn zegen kan geven. Een psalmist schreef, “heers te midden van uw vijanden” (Psalm 110:2) en dit begint in je gedachteleven. Om te heersen over seksuele lusten, zodat ze je gezindheid niet bederven of je relatie kapot maken. Dat is heel goed mogelijk en God zal je rijkelijk belonen!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.