Een persoonlijke relatie met Jezus

Video: Bekijk Sarah’s getuigenis over haar persoonlijke relatie met haar Verlosser, en laat je inspireren om te zoeken naar een diepere verbinding met Jezus, onze broeder en vriend.

Sarah’s ervaring met Jezus is dat Hij realiteit is, en heel dicht bij haar in haar dagelijkse situaties. Dit komt omdat ze heeft ontdekt dat Jezus niet alleen maar aanbeden wil worden om het aanbidden zelf, maar dat Hij wil dat we Hem volgen zodat we zijn broeders en zusters kunnen worden. Ze weet uit eigen ervaring hoe Hij de weg wijst en ons toont wat we moeten doen door Zijn Woord. Hoe gehoorzaamheid leidt tot geestelijke groei: meer van de deugden, meer van de vrucht van de Geest.

Als we Jezus leren kennen door Hem te na te volgen en ernaar jagen om te worden zoals Hij, dan zal Hij ons ook kennen op de dag dat Hij wederkomt. We kunnen, zoals Sarah hier getuigt, ervaren dat we Hem zo goed kennen, dat we niet kunnen wachten tot de dag aanbreekt dat we Hem eindelijk kunnen ontmoeten.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.