Een leven in hervorming

Een leven in hervorming

Wat maakt een discipelleven zo speciaal?

5 min. ·

Lydia heeft ervoor gekozen om een discipelleven te leven. Ze ervaart in haar dagelijkse leven dat zij verandert. Hier spreekt ze over deze verandering en het ongelooflijke effect dat het op haar gehad heeft.

Een discipelleven is niet uitzonderlijk of merkbaar anders van buiten. Het is hoe ik reageer – hoe ik dingen doe of dingen oplos, hoe ik erover denk – dát maakt dit leven speciaal.

Door te leven naar Gods woord kan ik mij ontwikkelen in de deugden van Christus, en welgevallig zijn voor God.

Onze lichte last

Mijn wens is om veel meer lief te hebben. Dat mijn liefde onvoorwaardelijk is, en niets eist van de ander. Mijn wens is om een goddelijke liefde te hebben, die niet  afhankelijk van de ander groter of kleiner is, of hoe die zich gedraagt.

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid”. 2 Korintiërs 4:16-17.

Mijn lichte last – situaties die ik elke dag meemaak – geeft mij “een eeuwig gewicht van heerlijkheid”. Dit krijg ik als ik kies om mijzelf te verloochenen in die situaties, dan gebeuren er spannende, ongelooflijke dingen– dan wordt er iets nieuws in mij geschapen, iets wat daar nog nooit eerder was. Zo krijg ik deel aan de deugden van Christus. Hierdoor krijg ik deel in de goddelijke liefde waar ik naar verlang.

Door mijzelf te vernederen en mijn innerlijke mens te reinigen, verander ik van een egoïstisch, zondig en trots persoon naar iemand die, stap voor stap, beproeving na beproeving, komt tot iets meer: goddelijke natuur. (2 Pet. 1:4).

Een strijd tegen de zonde

Maar door te besluiten om dit leven te leven, krijg je niet automatisch een ticket voor de hemel. Dit is een strijd! Het is niet altijd makkelijk om gehoorzaam te zijn, helemaal tot onze lusten niet meer mogen leven. Wanneer ik doe wat ik zelf wil, in plaats van Gods wil, kan God niets meer doen in mij of door mij.

Soms is het moeilijk om God zijn werk te laten doen in mij, omdat ik verzocht word door iets wat mijn vlees wil: mijn eigen lusten.

Ik zeg ‘nee’ tegen deze gedachten die opkomen, en ik weet dat God mij overwinning wil geven als ik volhoud. Zolang ik doorga met ‘nee’ zeggen, heb ik niet gezondigd en heeft Satan geen macht over mij.

Ik sta ‘s morgens op en denk: “vandaag zal ik mijn vijanden verteren als brood. Vandaag zal ik niet afgunstig zijn of klagen of boosheid of onrust in mijn hart toelaten”. Ik begin de dag in geloof dat Gods woord waar is, en dat de zonde in mij geen kans krijgt om te leven. Het leven van Christus en zijn deugden zullen geopenbaard worden door mij. “Ik leef niet langer zelf, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door geloof in de Zoon van God”. Galaten 2:20.

Vooruitgang en hervorming

Ik kan niet altijd zien dat ik vooruit ga. Soms is het moeilijk om nauwkeurig te zien wat er veranderd is, maar ik ga stap voor stap door in geloof dat ik veranderd mag worden. Opeens zie ik liefde die daar voorheen niet was. Ik zie geduld waar ik eerst ongeduldig en gefrustreerd was. Ik ben niet meer snel beledigd, maar voorheen zou het kleinste commentaar hebben aangezet tot ontevredenheid, bitterheid en oordeel in mijn hart.

Eens zullen deze neigingen en zonde, die een groot deel van mij zijn als persoon, dood zijn, omdat ik ze geen aandacht geef; ik ben het nooit met ze eens. En iets wat nooit voedsel krijgt, kan niet heel lang overleven.

Het werkt echt!

Ik herinner me een goede vriend, die eens zei: “Hou vol! Het werkt, het werkt echt! Niet opgeven, niet het geloof verliezen. Hou vol in de strijd, en je krijgt je loon!” Als ik bijvoorbeeld moe word, of de kleine dingen hier op aarde zwaar worden voor mij, herinner ik me altijd deze woorden die mij eraan doen denken dat de strijd niet tevergeefs is – het heeft een reden en het is mijn doel om te strijden en te overwinnen over de zonde die in mij woont.

Ik ben zo dankbaar dat ik gekozen heb om een discipelleven te leven. Er blijft veel te doen. Ik heb nog veel te leren, en er is veel wijsheid waar ik nog geen deel aan heb gekregen. Maar ik heb besloten om Jezus te volgen, en er is geen weg terug! Ik ben begonnen op deze weg van hervorming. Ik ben begonnen om Christus deugden te grijpen, waar ik naar verlang.

Elke dag kan ik zeggen dat ik niet meer dezelfde persoon ben als die ik gisteren was. Ik heb mijzelf verloochend, en mijn kruis opgenomen, precies zoals Jezus zegt dat wij moeten doen om hem te volgen. Eeuwig leven en deugden – wij kunnen ze grijpen! Wanneer wij de strijd des geloofs ingaan, is God met ons en Hij geeft ons meer dan overwinning!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.