Een huwelijk waar God deel van uitmaakt

Een huwelijk waar God deel van uitmaakt

God kan ons leren hoe wij werkelijk van elkaar kunnen houden.

4 min. ·

Er is geen onderwerp in deze wereld waar meer over gesproken, geschreven en gezongen wordt dan de liefde, maar het is waarschijnlijk ook het meest onbegrepen onderwerp wat er bestaat.

Ja, we zoeken allemaal liefde. Het is een basisbehoefte voor ieder menselijk wezen om zich geliefd, geaccepteerd en begrepen te voelen. Als we opgroeien is er een groeiend verlangen om de perfecte partner te vinden die van ons kan houden en ons gelukkig kan maken.

Het is opvallend dat het niet altijd zo gaat in het leven. Kijk maar eens rond, je ziet genoeg stellen die vol van liefde zijn gestart, en nu zijn gestrand in echtscheiding of een ongelukkig huwelijk. Wat is er gebeurd? Het zag er zo perfect uit….

Als God in beeld komt

Het is belangrijk om je eigen menselijke natuur te begrijpen. Die is zo vol van egoïsme, eisen, eigenliefde en verwachtingen, dat je je kunt afvragen: zijn wij van nature in staat werkelijk een ander mens lief te hebben? Er staat in Romeinen 7:21: “Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig”. Hoe vaak is het niet zo dat wanneer je eigenlijk werkelijk onbaatzuchtig lief wil hebben, dat het kwade dichtbij is? Maar het goede nieuws is dat wanneer God in beeld komt, wij kracht krijgen om onze natuur te bestrijden en de vrijheid lief te hebben, wat onze diepste hartewens is.

Verliefdheid is goed en noodzakelijk als je een huwelijk aangaat, maar je vindt snel je beperkingen als de dagelijkse beproevingen komen en de liefde beproefd wordt. Daarom moet je God als hoofd en meester hebben, en geleid worden door de Heilige Geest die ons het volgende leert: “Over broederliefde is het niet nodig u te schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben”. 1 Tess. 4:9.

Je moet toegewijd en ontvankelijk zijn voor Gods stem en hem zoeken in gebed als je tegen je menselijke beperkingen aanloopt. Dan kan God je werkelijk leren hoe je kan moeten liefhebben passend bij Zijn woord.  Stel je eens voor hoe een huwelijk kan zijn als beide partners God als hoofd hebben en leren van hem hoe ze van elkaar kunnen houden.

Duidelijke instructies

In 1 Kor. 13:4-8 krijgen wij gezonde instructies in wat goddelijke liefde is.

“De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer”.

Liefde is geven

Wat een fantastisch recept voor een gelukkig huwelijk naar Gods woord! Dit is zijn beoogde plan voor jou, dat je, in plaats van naar de liefde zoekt, de mensen om je heen liefde geeft. Gods liefde is geven. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft”. Joh. 3:16. Dit is goddelijke liefde. In feite maakt niet de liefde die je ontvangt oprecht gelukkig, maar juist de liefde die je geeft. Zoals Jezus zelf zegt in Hand. 20:35: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen”. In een huwelijk waar beide partijen deze instelling hebben, kan het alleen maar goed gaat. En dit geldt ook voor alle andere relaties.

“Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden”. Johannes 15:13.

Als je in moeilijke situaties komt in je leven, kan je jouw eigen wil opgeven, al jouwegoïsme aan het kruis hangen, je eigen wil doden, en in plaats daarvan mild en vriendelijk zijn. Dit kost lijden, maar Gods kracht is beschikbaar voor iedereen die hem zoeken met heel hun hart. Dan kunnen dezelfde omstandigheden die bij veel mensen tot echtscheiding leiden, ons juist leiden tot heiligmaking en diepere goddelijke liefde.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.