Een hoopvolle toekomst!

Zo zijn Gods gedachten over ons!

“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Jeremia 29:11. God heeft gedachten van een hoopvolle toekomst voor ons, terwijl onze tegenstander, de duivel, slechts komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. (Johannes 10:10)

Kies vandaag wie je dienen zult! En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.” 1 Johannes 2:17.

Beluister het lied!

God promised a future and hope,
A time full of labor and life,
A youth time filled with blessing,
True purity possessing.
You called me to a life eternal.

I give all I have, all I am.
In return You give me joy abundant.
Far more worth than gold and silver
Is God’s good pleasure here,
For He blesses those who walk in godly fear.

But I have an enemy whose only goal
Is to steal and kill and to destroy.
Help me stand my ground
So Satan has to flee;
With Your mighty power strengthen me.

Oh God, You look down from on high.
You send us Your peace and Your joy.
Pure hearts receive new power
And courage for each hour.
You leave none to stand alone.

Oh, think what a chance I’ve been given!
Think that I am one of those You called, Lord.
What the world has to offer
Is so empty and vain.
Jesus all of my heart I give to You!

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Noorwegen

Dit bericht is beschikbaar in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.