Een hoopvol nieuwjaar

Een hoopvol nieuwjaar

Welke hoop hebben wij als christenen in het komende jaar?

2 min. ·

Weer is er een jaar beëindigd, een jaar dat zijn onuitwisbare indrukken op ons leven achterlaat.

Als we wat nadenken over dit jaar, dan kunnen wij als gelovigen enorm veel dingen zien waar we God voor kunnen danken. Ook al zijn er ook nog veel gebieden waarvan we net als Paulus moeten zeggen: “Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar.” (Filippenzen 3:12)

Als we volhard hebben in het geloof van het evangelie, dan gaan we het nieuwe jaar binnen als een nieuw persoon, omdat we Gods belofte hebben ervaren om hervormd te worden door de vernieuwing van ons denken. (Romeinen 12:1-2) Ook al vervalt onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Daarom is er geen enkele reden om de moed te verliezen, maar wij gaan vrijmoedig voorwaarts op de levensweg, en ons vertrouwen is op God die om zijn welbehagen zowel het werken als het willen in ons werkt.

Paulus schrijft ook, dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. (Filippenzen 1:6) Dat betekent dat wat nog over is van het oude leven met de vleselijke lusten, ingebakken gewoontes, vooringenomen meningen, oude menselijke begrippen en oordelen, en alle uitwassen van slechtheid, weggereinigd moet worden door Gods vuur van liefde en waarheid. Met dat als doel laat God alle dingen meewerken ten beste, zodat wij gelijkvormig gemaakt kunnen worden aan het beeld van Zijn Zoon. (Romeinen 8:28-39).

Onze opdracht is om in de gezindheid van Christus te blijven, Hij die zichzelf vernederd heeft en die gehoorzaam geworden is tot de dood, ja tot de dood van het kruis. “Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding.” (Romeinen 6:5)

“En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.” (Openbaringen 21:5) Wat een geweldige hoop om in je hart te hebben in het komende nieuwe jaar.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.