Een examen zonder zorgen

Een examen zonder zorgen

Er staat in de Bijbel dat ik me niet bezorgd moet maken. ‘Maar stel dat ik het heel slecht doe,’ denk ik, ‘zal God mij dan goede cijfers geven als ik me geen zorgen maak?’ Wat is eigenlijk het beste voor mij?

2 min. ·

Het einde van het schoolseizoen is in zicht. Mijn bureau ligt bedolven onder stapels papieren en notities. Het is examentijd en de zenuwen beginnen me de baas te worden.

Ik zit met mijn neus in de boeken over mijn schrijfbureau gebogen. Zo heb ik de laatste weken gezeten. Over een paar dagen is het afgelopen, dan is het examen voorbij. Daarvóór resteren nog een paar dagen van spanning met een steen op mijn maag.

Want de examentijd brengt veel zorgen en spanning met zich mee.’s Avonds zit ik urenlang boven om door de leerstof heen te komen en ik bid stilletjes of ik een geschikte examinator mag krijgen. Maar is al die stress echt nodig?

In 1 Petrus 5:7 staat: ‘Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.’ Er staat dus in de Bijbel dat ik me niet bezorgd moet maken. Waarom niet?

‘Maar stel dat ik het heel slecht doe,’ denk ik, ‘zal God mij dan goede cijfers geven als ik me geen zorgen maak?’ Of betekent dit iets anders? In Rom. 8:28-29 staat dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, zodat zij gelijkvormig kunnen worden aan het beeld van zijn Zoon. Dus: wat de uitslag van het examen ook mag zijn, dat is dan het beste voor mij.

Wat is dus het beste voor mij? Uit de Bijbel leren we: als je het kwade in je eigen natuur tenietdoet (de Bijbel noemt dat ‘doden’), dan maken bezorgdheid, geklaag, ondankbaarheid e.d. plaats voor vrede, goedheid en dankbaarheid, die van eeuwige betekenis zijn! Hoe het met mijn examen ook mag gaan, dit kan ik doen. Dan doe ik Gods wil precies zoals Jezus heeft gedaan, en ik krijg het ongelooflijk goed!

De laatste dagen van ingespannen blokken worden plotseling wat lichter nu ik eraan denk dat ik een God heb die alles volmaakt voor mij regelt. Natuurlijk moet ik wel oefenen en mijn best doen, maar ik hoef mij niet bezorgd te maken, want ik weet dat door geloof en gehoorzaamheid aan God alles voor mij ten goede meewerkt, onafhankelijk van de uitslag van het examen.

En zo buig ik me weer over mijn boeken, want ik heb nog heel wat te doen!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.