Een boom aan water geplant

Een boom aan water geplant

Krijg jij voeding van de bron die nooit opdroogt, hoe het ook is in de wereld?

5 min. ·

In een turbulente wereld kun je zijn als een boom die aan het water geplant is!

De tijd waarin we leven

De tijd waarin we leven raakt bijna iedereen, het heeft onze manier van denken uitgedaagd, onze manier van doen veranderd, en waarschijnlijk zijn velen zijn op zoek naar waar ze nog op kunnen vertrouwen. Mensen hebben hun rijkdom zien verdampen, hun banen zien verdwijnen en vijandigheid tussen familie en vrienden zien ontstaan over de onderwerpen in het nieuws en de veranderingen in de samenleving. De “zekerheden” van het leven zijn niet zo zeker meer en het is moeilijk om echte antwoorden of hulp te vinden.

Midden in dit alles is er een schreeuw naar gelijkheid en “mensenrechten” terwijl de innerlijke angsten en frustraties van mensen overkoken, vaak in gewelddadige demonstraties. Waar is iedereen zo bang voor? Waarom is er zo’n gebrek aan vrede en rust in de wereld?

Jezus zegt in Mattheus 6:19-20: “Verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen roest of mot ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen.”

Het feit is dat mensen, ondanks Jezus’ woorden, een enorme hoeveelheid hoop en investeringen hebben hier op aarde. Al hun energie en inspanningen zijn er op gericht om hier op aarde schatten op te bouwen die hen zullen ondersteunen en hun dagen hier op aarde zo comfortabel en aangenaam mogelijk zullen maken. De betekenis van “aardse schatten” kan van persoon tot persoon verschillen, maar vroeg of laat worden al deze schatten op de proef gesteld en zien mensen “mot en roest verderven en dieven binnendringen en stelen”.

Als een boom aan water geplant

In Jeremia staat: “Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens vertrouwen de Here is. Hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.” Jeremia 17:7-8.

We kunnen de verschillende moeilijkheden zien als een droogte die over de hele wereld heerst. Angst is overal, omdat mensen vol zijn van onrust over hun baan, de economie, de overheid en bijna alles wat je maar kunt bedenken. Wat een tegenstelling om je deze heerlijke boom aan het water voor te stellen! In plaats van weg te kwijnen en te sterven in deze droogte, groeien er nog steeds heerlijke vruchten. De “hitte” die bijna alle andere vegetatie heeft gedood en vernietigd, heeft er blijkbaar geen effect op gehad. Hoe is dit mogelijk?

In de “tijd van overvloed” was deze prachtige boom niet tevreden met het leggen van ondiepe wortels, wortels die hun voeding uit het oppervlak halen. Er was een innerlijk verlangen in de boom om de voedingsstoffen en het voedsel te vinden die voor echte voeding zorgden. Zich goed voelen over uiterlijke prestaties en goede werken was niet genoeg als hij merkte dat er eer van mensen en zelfzucht achter zat. Een comfortabel leven en aards succes betekende niets voor de boom als het alleen maar leegheid gaf van binnen in vergelijking met de eeuwigheid. In een verlangen om los te komen van alle aardse gedachten en banden en om de leegte van zijn geest te vullen legde deze boom diepgaande wortels aan naar echt water. “Hoe kan ik echt vrij worden van egoïsme? Hoe kan ik vervuld worden met rust en vrede in mijn leven en in eeuwigheid?” In zijn nood riep hij het uit tot God om hulp om hier op aarde een zinvol leven te leiden en zo de eeuwigheid in te gaan.

Toen vonden de wortels water. God beantwoordde de boom door Zijn Geest te sturen en vervulde hem met een verlangen naar de dingen van de hemel. De boom begon vrucht te dragen toen de Geest hem begon te onderrichten in de dingen van de hemel. In het begin is er nog niet zoveel vrucht, de beproevingen en moeilijkheden waar hij mee wordt geconfronteerd, worden nog steeds beantwoord met menselijke gedachten en reacties, er moet een intense strijd gestreden worden om je van je eigen gedachten af te scheiden en onder Gods leiding te komen.

Wortels die hun oorsprong hadden in het menselijk denken en egoïsme, verwelken en sterven af terwijl de wortels diep uitlopen om echt water en voedsel te vinden. Deze zoekende wortels dringen zich binnen bij God door gebed en Zijn woord, en verlangen naar meer van de kracht en voeding die ze al ervaren hebben. Dat leidt naar verzen zoals Psalm 16:11:“U maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van rijkdom is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.” en hij verheugt zich in zijn nood. Hij ziet dat angst voortkomt uit zijn eigen gedachten en plannen voor de toekomst. God heeft een pad uitgestippeld voor zijn leven, met Hem op dat pad wandelen brengt een volheid van vreugde! Zijn hartenkreet wordt meer en meer zoals die van Jeremia: “Mijn hoop is de Heer en mijn vertrouwen is op Hem!” Vruchten van vrede, vreugde en liefde begonnen te groeien toen God hem wegleidde van alle onrust, ontevredenheid en kilte en hem naar Zijn heerlijke beloften leidde.

In deze tijd kunnen wij ook zulke bomen zijn. We kunnen rustig verdergaan met ons leven, geen zorgen maken over de toekomst en wat er zou kunnen gebeuren, volledig in de rust en kracht van God en in geloof dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede voor ons (Romeinen 8:28). Dan komen er gezegende vruchten tevoorschijn in plaats van de zorgen, angst en ongelijkheid van deze tijd. Alle bomen die mee zijn in dit werk op aarde, stellen ook hun erfenis van de hemelse schatten veilig.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.