Echt christendom: de oplossing begint bij mij

Echt christendom: de oplossing begint bij mij

Als we onze ogen open doen, is de oplossing binnen handbereik. Maar we moeten bereid zijn om er voor te gaan.

6 min. ·

Ik ben opgegroeid in de Verenigde Staten, in een overwegend blank stadje aan de kust, waar ik naar een school ging met overwegend blanke kinderen. Maar mijn drie beste vrienden tijdens mijn tienerjaren waren zwart. Het maakte ons nooit uit welke kleur we hadden, maar waren gewoon blij met elkaar. Ik wist dat het een strijd voor hen was om zo’n kleine minderheid te vormen, want de kinderen konden zich heel negatief uitlaten vanwege hun huidskleur, maar ze reageerden daar niet op. We lachten dat weg, maar het was duidelijk niet leuk voor hen. Ze waardeerden het dat ik nooit probeerde te zijn zoals zij, en het maakte ons helemaal niet uit dat we verschillende kleuren hadden. We waren vrienden omdat we graag samen waren en dat zou niet veranderen door kleur of ras.

Ik groeide op met het idee dat alle mensen gelijkwaardig zijn geschapen, in de hoop samen te zijn met mensen die deze overtuiging deelden, verhuisde ik naar San Francisco, de stad waar “iedereen gelijkwaardig” was. Het duurde niet lang om te ontdekken dat de mensen niet naar dit principe handelden. Ik maakte vrienden met veel verschillende rassen, culturen en achtergronden. Maar ik realiseerde me al snel, dat hoe mensen ook proberen goed voor elkaar te zijn, het gewoon niet werkt. Mensen bespotten elkaar, oordelen elkaar, roddelen over elkaar en zijn traag om te luisteren naar een overtuiging die anders is dan die van henzelf, of zelfs om iemand die een ander standpunt heeft te accepteren.

Eindelijk, een antwoord

Na twee jaar in deze omgeving voelde ik me hopeloos. Ik verhuisde terug naar San Diego, waar ik God begon te zoeken voor antwoorden. Hij leidde me toen naar een man die mijn leven heeft gered. Hij was een zwarte man, niet dat dat uitmaakte, want zijn boodschap heeft me gered. Zijn naam was Jether Vinson, hij sprak duidelijk over een oplossing: dat we de zonde in onze eigen natuur moeten vinden en er mee afrekenen. Dat Jezus niet alleen kwam om ons te vergeven, maar om ons te redden van de zonde waaraan we gebonden zijn. Ik zag al snel dat dit het enige antwoord was voor mijn problemen en voor die van de hele mensheid! Hoe hard ik ook mijn best deed, ik had ook deze veroordelende, bekritiserende gedachten ten opzichte van mijn medemens, wie zou mij kunnen redden van dergelijke destructieve gedachten?

Jether vertelde me over een Jezus die ik niet kende, iemand die mee kon voelen met mijn zwakheid, iemand die op dezelfde wijze als ik verzocht werd (Hebreeën 4:15). 11 jaar geleden gaf ik mijn leven aan de Jezus die de zonde in het vlees overwon, en nu helpt Hij me dagelijks om hetzelfde te doen. Ik ben daar zeker niet volmaakt in, maar nu zie ik duidelijke een weg naar die vrijheid.

De oplossing is om me door Jezus te laten leiden

“Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben.” Psalm 139:14. Tegenwoordig zijn veel mensen, net als vroeger,  niet in staat om te zien dat dit vers op de hele mensheid van toepassing is. Als we niet de waarde van alle mensen kunnen zien, ongeacht ras, politiek, maatschappelijke factoren, grootte, gewicht of wat dan ook, hoe kunnen we dan helpen om blijvende vrede te realiseren? Het lag Jezus op het hart, dat we goed zouden zijn voor alle mensen. Hij heeft alle vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan (Efeziërs 2:14-16.) Vijandschap is iets wat ons als mensen verdeelt. Al die bekritiserende, veroordelende, arrogante, egoïstische gedachten. Jezus vernietigde dit alles, daarom was Hij in staat om alle mensen volmaakt lief te hebben, maar zonder hun destructieve manier van leven te accepteren.

We zien hier een perfect beeld van toen de Schriftgeleerden en Farizeeën  de overspelige vrouw wilden stenigen,  antwoordde Jezus: ”Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen”. Ze moesten allemaal weglopen, toen zei Jezus tegen de vrouw: "Als zij u niet veroordelen, doe ik dat ook niet. Ga en zondig niet meer." In plaats van haar te veroordelen, was Hij in staat om haar te helpen met die uitspraak: "Ga heen en zondig niet meer." (Johannes 8:1-11). Jezus is geen leugenaar, dus we moeten geloven dat dit waar en mogelijk is.

Begin met de wortel van het probleem

Is dat niet het antwoord op de wereldproblemen van nu? Is zonde niet de wortel van het probleem in alle situaties van het leven? Jakobus 4:1 zegt: “Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren?” Ik denk dat als we eerlijk zijn, we kunnen zien dat als we de problemen van de wereld willen bestrijden, we bij onszelf moeten beginnen. Hoe bekwaam ben ik om goed, barmhartig, liefdevol, vredestichtend enz. te zijn voor de mensen met wie ik het meest omga? Of nog meer, met mijn vijanden. Ben ik in staat om van degenen te houden die mij haten?

Het is mijn eigen wil die me ongelukkig maakt en onrust veroorzaakt in mijzelf en om me heen, hier heb ik de hulp nodig van een Redder. Jezus is zo'n Redder voor mij geworden. Dus mijn vraag is: hoe kan iemand racisme of een van de wereldproblemen helpen stoppen zonder eerst zelf van zonde te zijn bevrijd? Bewegingen komen en gaan, en hoewel sommige ervan een goed effect hebben gehad op de mensheid, kies ik er persoonlijk voor om op te staan ​​voor een beweging die er altijd is en zal blijven. Dan kan ik een instrument voor gerechtigheid in Gods handen worden en kan Hij mij voor het goede gebruiken in deze wereld. Dus ik sta achter Jezus die wenst dat alle mensen gered worden en tot een goed leven komen waar ze echt een verschil kunnen maken in de wereld om hen heen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.