Drie redenen om je te verheugen op de toekomst!

Drie redenen om je te verheugen op de toekomst!

De gedachte aan wat er in de toekomst met me zal gebeuren kan makkelijk totaal onnodige zorgen wekken. Ik weet waarom ik niet hoef te vrezen voor iets wat komen kan!

Ik heb drie redenen gevonden om gerust en dankbaar te zijn voor het komende jaar en de tijd die voor me ligt!

1) Ik heb Gods Woord!

De wekker gaat, maar ik krijg mijn ogen niet open. Het is maandagochtend en ik denk eraan hoe deze week zal gaan. Mijn maag krimpt even ineen bij de gedachte aan de dagen die voor me liggen.

Dan moet ik weer aan hetzelfde denken als zo vaak, en ik open mijn ogen: naast me ligt mijn bijbel. Mijn veiligheid voor de komende dag en week. En voor alle weken de rest van mijn leven. Geloof ik erin naar deze woorden te leven, dan komen geloof en kracht mijn hart binnen, en macht om over alles wat me neerdrukt en ongelukkig maakt te overwinnen. Elke dag. Al wat ik aan troost en hulp nodig heb, en nodig heb om volmaakt te worden, vind ik in dit boek.

Ik denk aan Jezus, die van deze woorden leefde toen Hij mens was zoals ik. Zijn voedsel was Gods wil te doen. Ik moet de mogelijkheden die ik vandaag heb om Hem te volgen, gebruiken. Ik lees enkele zinnen in de Bijbel en krijg moed om de dag te beginnen met een sterk besef van Gods wil ermee.

2) Ik heb een broeder!

De werkdag is voorbij. Ik voel me moe en moet haast m’n mond dichtknijpen om te voorkomen dat er irritatie en ongeduld uitkomt.

‘Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt,’ zegt Jezus. (Matt. 11:28 ) Kan ik onderweg van het werk naar huis gewoon tot Hem bidden? Ja, want Hij zegt zelf dat Hij meegevoel heeft met mij en mijn zwakheden. Hij is ook in dezelfde situatie geweest toen Hij hier op aarde leefde.

Ik kan hem navolgen, Hem die ‘als Hij gescholden werd niet terugschold en als Hij leed niet dreigde.’ Hem die mijn broeder wil zijn en mij elke dag wil helpen, zodat ik nooit toegeef aan boosheid.

3) Ik heb de hemel in me!

De avond komt. Ik denk na over de dag die achter mij ligt. De dag was druk en in de komende dagen moet er ook veel gebeuren, maar bezorgdheid kan ik wegdoen.

‘Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid!’ (Matt. 6:33) Dat is het veiligste wat ik kan doen. Gods koninkrijk bestaat immers uit gerechtigheid, blijdschap en vrede in de Heilige Geest. Ik denk eraan hoe gelukkig ik kan zijn dit eeuwige en onwankelbare in me te kunnen hebben, midden in een gestreste dag. De hemel kan mijn hart vullen en iedere dag van mij uitstralen. Dan heb ik immers niets te vrezen in de tijd die komt?

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.