Door Gods genade geroepen

Door Gods genade geroepen

God wilde dat ik leefde, maar waarom?

4 min. ·

Waar gaat het allemaal om?

Ik ben maar één mens in een wereld van miljarden mensen en alles wijst erop dat ik hier, in het beste geval, iets minder dan honderd jaar, en in het “slechtste geval”, geen dag meer te leven heb.

Elke dag brengt een aantal omstandigheden, meningen van anderen, mijn eigen kijk op ontwikkelingen in de politieke wereld, en mijn dagelijkse omgang met mensen met zich mee. Ik geniet net als ieder ander van de natuurlijke schoonheid van de geschapen wereld, zo niet meer. Maar ik kijk ook met ontzag naar de opschudding in de wereld en vraag me af, zoals vele anderen, wat Gods bedoeling was toen Hij dit soort vernietigingen toeliet.

Hij doet wat Hij wil, en Hij wilde dat ik zou leven – nu – maar waarom? De problemen waar ik dagelijks mee te maken krijg, zelfs in mijn kleine hoekje… waar gaat het allemaal om? En waarom nam God de moeite om mij te scheppen?

Er moet meer zijn in mijn wandel met Christus

Ik ben niet zoals veel van mijn leeftijdsgenoten: ik heb genade gekregen – en ik zie het echt als genade – om te geloven in Jezus. Hij wiste mijn vroegere zonden uit toen ik mij bekeerde, en dat maakte mij toen enorm gelukkig. Maar ik blijf toch zitten met het gevoel dat er meer moet zijn in mijn wandel met Christus dan vergeving van zonden. God moet een doel hebben met het leven dat Hij in mij geschapen heeft!

Als ik mijn Bijbel open zijn het Jezus' eigen woorden die nu tot mij spreken. “Zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te doen.” Heb. 10:7. Ja, Hij deed dat; Jezus deed dat. “Gij hebt Mij een lichaam bereid.” Wacht even. Ik heb ook een lichaam. Heeft God ook voor mij een lichaam bereid om zijn wil te doen?

Wat is zijn wil? Staat dat ook duidelijk in de Bijbel? Ik lees in 1 Tessalonicenzen 4:3 dat Gods wil mijn heiliging is, en iets verderop staat dat God mij geroepen heeft tot heiliging. Geheiligd, heilig… deze termen passen bij Jezus, maar ze passen ook bij mij! Ik weet dat God bestaat. Daarom kan Hij mij ook kracht geven om een heilig leven in heiligmaking te leiden, net als Jezus. Hier, in mijn dagelijkse omstandigheden, kan ik heilig gemaakt worden!

Antwoorden vinden

Ongelofelijk! Ik heb antwoorden gevonden op mijn vragen over mijn doel hier! God heeft mij geschapen om een leven te leven dat Hem behaagt, en Hij geeft mij alle kracht en leiding die ik nodig heb om dit te doen! “met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens” (Efeziërs 3:16). Zijn wil houdt nooit in om te zondigen, en Hij geeft mij kracht zodat ik, zelfs ik, kan leven zonder te zondigen, net als Jezus.

De blijdschap van het geloof vult me, en ook al zijn er moeilijkheden omdat satan ook leeft om mij te verzoeken, ik heb meer dan genoeg zekerheid in Gods Woord dat Gods weg met mij zal lukken. Ik zie dat de vergeving van mijn zonden maar een begin was, en ik verheug me erop elke dag met God te wandelen – een ware en trouwe wandel waarin ik “in zijn voetstappen treed; die geen zonde gedaan heeft…”1 Pet. 2:22.

Ik word steeds gelukkiger op deze weg van heiliging, en ik weet dat mijn geluk helemaal tot in de eeuwigheid zal reiken voor mij, nadat ik overlijd.

Betekenis en inhoud

Het geluk dat ik nu al gekregen heb van dit geweldige leven dringt mij ertoe om mijn verhaal met jou te delen. God is een liefhebbend God en Hij heeft jou met hetzelfde ongelofelijke doel geschapen. Hij staat te wachten om jou te helpen en kracht te geven voor een leven in volkomen overwinning over de zonde! Is er een betere manier om dit lichaam te gebruiken dat Hij voor jou heeft gemaakt? Geef jezelf helemaal aan God; lees zijn Woord zoals het geschreven is, en ga het doen! Ik kan je garanderen dat je leven vervuld zal worden met betekenis en inhoud!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.