Door God gestelde grenzen: Zijn doel met ons leven

Door God gestelde grenzen: Zijn doel met ons leven

Uiteindelijk is het God die de grenzen in ons leven bepaalt, met als doel ons dichter naar Zich toe te trekken.

4 min. ·

God wil ons dichter naar Zich toe trekken

We hebben allemaal grenzen in ons leven. We ervaren ze geografisch, in onze gezondheid, financieel en in andere aspecten van het leven. Om verschillende redenen kunnen deze grenzen in de loop van ons leven veranderen. Soms doen we zelf ons best om ze te veranderen en op andere momenten kunnen omstandigheden buiten onze controle om veranderen. Het is mogelijk om een ​​groot deel van ons leven te verspillen door te wensen dat onze grenzen anders waren, terwijl het eigenlijk veel belangrijker is hoe we binnen die grenzen reageren.

Paulus, in de hoop de Grieken tot God te leiden, sprak tot hen over grenzen toen hij de vele afgoden zag die zij aanbaden: “En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.” Handelingen 17:26-27. Uiteindelijk is het God die de grenzen in ons leven bepaalt en Zijn doel daarbij is om ons dichter naar Zich toe te trekken.

Wat Job leerde toen zijn grenzen veranderden

Job was een man die enorm snelle veranderingen in de grenzen van zijn leven ervoer. Met Gods aanwijzing en toestemming vernietigde Satan al Jobs bezittingen en doodde hij zijn 10 kinderen op dezelfde dag. (Zie Job 1) Verbazingwekkend genoeg was dit Jobs antwoord: “Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei: Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd! In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe.” Job 1:20-22.

Jobs grenzen verkleinden nog meer toen God Satan toestemming gaf om hem fysieke ontberingen te geven: “Toen ging de satan weg van het aangezicht van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel.” Job 2:7. De vrouw en vrienden van Job waren ervan overtuigd dat Job de Heer had mishaagd, maar Job zag in dat hij in deze tijd nog dichter bij God kon komen, zodat hij later zei: “Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, in stof en as.” Job 42:5-6. Hij maakte gebruik van deze veranderingen in zijn grenzen om een ​​nog sterkere relatie met God te krijgen.

Een steeds diepere relatie met God

Deze keuze om dichter tot God te komen in de beproevingen van het leven en de grensveranderingen die dat kan geven, is iets wat de geloofshelden door de eeuwen heen hebben gedaan. (Zie Hebreeën hoofdstuk 11). Ze ondergingen deze (misschien menselijk gesproken onwenselijke) veranderingen graag, om te ervaren “dat Hij een beloner is van hen die Hem ijverig zoeken”. Hebreeën 11:6.

Paulus vertelde ook hoe hij zulke situaties in zijn leven leerde nemen: “En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.” Filippenzen 4:12-13.

Als we op deze manier naar onze grenzen kijken, zullen we ervaren wat Jezus zei: "En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt." Johannes 17:3. Het leven wordt een interessante reis om God te ervaren, die ervoor zorgt dat alles wat we doormaken samenwerkt, zodat we een steeds diepere relatie met Hem en zijn Zoon hebben, wat ertoe leidt dat we meer op Jezus gaan lijken. (Romeinen 8:28-29.) We gaan geen tijd meer verspillen aan het hopen op veranderingen in tijdelijke zaken die nooit echte voldoening kunnen schenken, maar we zullen een hemels leven ervaren wat ook echte gemeenschap inhoudt met anderen met hetzelfde doel.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.