Doe alles van harte als voor de Here

Doe alles van harte als voor de Here

Voor wie leef ik? Dien ik God of mensen met wat ik doe?

5 min. ·

Het is erg gemakkelijk om voor mensen te leven als een “ogendienaar”. Maar hoe zit het met Gods ogen? Houd ik rekening met Zijn wil? Paulus spoort ons aan om waakzaam te zijn, zodat we God dienen en niet de mensen.

“Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Here en niet voor mensen.” Kolossenzen 3:23.

Zo’n kort en eenvoudig vers – maar wat een fantastische, bevrijdende inhoud! Als ik alles van harte doe voor de Here, dan zet dat elke ambitie om je goed voor te doen voor anderen overboord. Wat ik doe, doe ik voor God!

Als de baas binnen komt…

Je gaat al gauw wat harder werken als de baas binnenkomt. Dat gaat bijna ongemerkt, en lijkt misschien niet zo erg. Maar dat onthult eigenlijk een grote waarheid over mezelf. Ik ben geboren met de gewoonte om me behoorlijk druk te maken over wat anderen van me denken. Want waarom bleef ik niet de hele tijd even hard werken?

Het doel van een discipel van Jezus is niet een oppervlakkig, ‘mooi’ uitziend christelijk leven, maar om iemand te zijn die ‘van harte de wil van God doet’

Paulus begreep de menselijke natuur en kende deze zwakheid goed. Hij schrijft daar heel treffend over in een paar brieven. In de brief aan de Efeziërs schrijft hij duidelijk hoe wij, als discipelen van Jezus, geroepen zijn om te dienen en te werken:

“…niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil van God van harte te doen, en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Here en niet aan mensen.” Efeziërs 6:6-7

Als ik zo druk ben met de meningen en gedachten van anderen, en aan het stressen ben om het iedereen de hele tijd naar de zin te maken, dan luister ik niet naar God en ben ik niet afgestemd op wat Hij mij wil zeggen in de situaties. Hij heeft mij met een bedoeling geplaatst waar ik ben, met de opgaven die ik daar heb. Ik moet zorgen dat ik mijn ogen open heb zodat ik dezelfde mogelijkheden zie als God.

Ben ik een dienaar van Christus in alles wat ik doe?

“Maar als dienaars (slaven) van Christus…” Ik ben geroepen om een dienaar van Christus te zijn! Hoe gedraagt een dienaar van Christus zich op het werk? Hoe denkt hij of zij? Een dienaar van Christus verblijdt zich altijd in de Here! Een dienaar van Christus doet alles om zijn hart rein te bewaren! Een dienaar van Christus is geroepen om rechtvaardig te zijn in alles. Het doel van een discipel van Jezus is niet een oppervlakkig, ‘mooi’ uitziend christelijk leven, maar om iemand te zijn die "van harte de wil van God doet". (Filippenzen 4:4, Spreuken 4:23, 1 Timoteüs 6:11)

Als ik me bewust ben van Zijn constante nabijheid, en leef voor Gods aangezicht, worden de keuzes ook een stuk duidelijker voor me. Kan ik hier naar kijken, dit lezen of dit zeggen? God volgt nauwkeurig mee: wat denkt Hij hier van? Op die manier kan ik altijd mijn gedachten reinigen, en krijg ik die vrede in mijn leven die alleen degenen leren kennen die voor God leven.

Ik kan iets doen voor Jezus!

“Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” (Mattheus 25:40).

Wij zijn geroepen om een zegen te zijn op aarde, en een zegen te zijn in de naam van Jezus. Door iets te doen voor mijn medemensen heb ik de gelegenheid om iets te doen voor Jezus! Als ik iemand een glimlach geef, de afwas voor iemand doe of geld geef aan iemand die het nodig heeft, dan kan ik tegelijkertijd bedenken dat ik het ook doe voor mijn geliefde Jezus. Dat geeft een extra dimensie aan deze werken, en ik heb geen behoefte meer om wat eer of dankbaarheid te krijgen van de ontvanger. Wat ik nodig heb, heb ik al gekregen van Jezus – Hij offerde Zijn leven voor mij, en geeft mij de mogelijkheid om te worden zoals Hij! Nu is het mijn beurt om iets terug te doen!

Ik krijg zelf zin om te zegenen, en ik krijg genade om te zegenen. Het wordt iets wat ik bewust doe om mijn roeping waardig te wandelen, en dat doe ik met vreugde. Dan ben ik echt een dienaar van Christus die voor Gods aangezicht leeft. Als ik me door God laat leiden, niet door mensen, en Zijn werkingen volg, dan kan ik een aantrekkelijk voorbeeld worden voor degenen om mij heen. Ik word een licht op aarde, een bewijs dat het leven van Jezus ook van mij uit kan stralen.

Een leven voor Gods aangezicht

Het leven wordt verbazend gemakkelijk als ik alles doe als voor de Here, en de wederliefde tot Hem wordt de motor in mijn leven. Als ik hierin oefen, word ik steeds meer onafhankelijk van het publiek. God zelf wil mij vullen met de kracht en de wil om al het goede voor Hem te doen, en Hij zegent datgene wat ik doe. Wat wil je nog meer?

Laten we de aanbevelingen van Paulus ter harte nemen — en altijd dienen als voor de Here, wat we ook doen!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.