De stem van de Geest en de stem van de aanklager

De stem van de Geest en de stem van de aanklager

Zelfs een rechtvaardig man kan zeven keer vallen. Als je dan valt kunnen er twee stemmen tot je komen…

3 min. ·

Zelfs als het je vurig verlangen is om overwinning op de zonde te krijgen en te heersen over de zonde, is de waarheid dat je soms kunt vallen. Zelfs een rechtvaardige kan zeven keer vallen en staat weer op. (Spreuken 24:16). Als je valt kunnen er twee stemmen op je af komen. De Ene is de stem van de Heilige Geest. De andere is van de aanklager – de duivel. (Openbaring 12:10; Openbaring 20:2). Hoe kun je deze twee stemmen van elkaar onderscheiden?

De stem van de aanklager

In de eerste plaats bedriegt de duivel je waardoor je valt. Hij staat ook wel bekend als de verleider. En dan, als je gevallen bent, zegt hij: “Zie je wel, het is niet mogelijk voor jou. Nu heb je een aantal keer geprobeerd om te overwinnen… zelfs heel vaak… en je bent elke keer gevallen. Geef het gewoon op”.  De aanklager mengt leugen met de waarheid. Het is waar dat je gevallen bent, maar als hij zegt dat je het moet opgeven- dat is een leugen! Want de Heer helpt degenen die gevallen zijn! (Psalm 145:14).

De stem van de Geest

Als de Heilige Geest je tuchtigt en tot je spreekt nadat je gevallen bent, ervaar je dat het bevrijdend is. Er komt blijdschap en vrede mee. Zo kun je de stem van de aanklager en de stem van God van elkaar onderscheiden. De Geest leidt je altijd zo dat je weer verder kunt! Want het enige wat de aanklager wil, is moorden, stelen en vernielen. En als hij je niet kan vermoorden, dan kan hij tenminste wel dingen voor jou vernielen, en zo veel mogelijk van je stelen. Zo is de aanklager. Maar Jezus kwam om ons leven te geven! En een overvloed van leven! (Johannes 10:10).

Er is zoveel hoop voor jou!

Dus je moet volhouden en uithouden. Alleen luisteren naar Jezus’ stem! Hij heeft jou geroepen en Hij wist precies waar je vandaan kwam. Hij wist alles over jouw zonden, en alles over je wanhoop en je dwaasheid, maar Hij riep jou! En als de aanklager bij je komt met al de dingen die je gedaan hebt, dan kun je hem vragen: “Voor welke van deze zonden is Jezus niet gestorven?” Dan moet hij wel bij je weggaan.

Want Jezus is voor jou gestorven. Maar het punt is dat je uit de zonde kunt komen en niet meer zondigen. Dat moet jouw hele verlangen zijn, je moet dat met je hele hart willen. Zo niet, dan zondig je tegen de genade en je bent niet eerlijk. Maar als je dit verlangen hebt dat je eruit wil komen, met je hele hart, dan is er hoop voor jou. En God zal je machtig sterken in deze strijd, zodat het compleet voor je gaat lukken.

“Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige.” 1 Johannes 2:1.

Dus wees blij in de hoop! Wees blij met wat God gaat doen. En ook al ben je gevallen, toch moet je profeteren tegen de zonde en hoe het zal gaan in de toekomst. Je moet niet depressief en neerslachtig gaan zitten. Sta op en spreek je hoop uit, je levende hoop dat God jou overwinning zal geven, in elk opzicht! Dat is tot eer van God. En dan zal God je ook sterken en je helpen dat je overwinning krijgt.

Dit artikel is gebaseerd op een toespraak van Kåre Smith, 1 oktober 2019. 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.