De oplossing van de apostel Johannes om nooit meer bang te zijn

De oplossing van de apostel Johannes om nooit meer bang te zijn

We kunnen sterk verzocht worden tot allerlei angsten. Wil je daarmee voor eens en voor altijd afrekenen?

2 min. ·

“Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde.”
1 Johannes 4:18.

Veel mensen lijden erg in hun gedachteleven, en worden door vrees geplaagd. Vrees voor wat mensen van hen vinden, vrees voor de toekomst, vrees voor verandering in hun dagelijks leven, enz. In zo’n toestand komt iemands innerlijk leven in voortdurende onrust, vaak alleen door uiterlijke zaken. Maar de apostel Johannes schrijft duidelijk dat de volmaakte liefde de vrees uitdrijft!

“De volmaakte liefde drijft de vrees uit” – wat betekent dat?

Als onze eerste liefde in orde is – die vurige, hartstochtelijke, alles verterende liefde voor Jezus – dan wordt de vrees uitgedreven! Want deze angst en een waarachtige liefde voor Jezus kunnen nooit tegelijk in ons hart wonen. Als Jezus de leiding krijgt, en het Woord in ons volkomen verlossing moet gaan bewerken, dan moet de vrees worden uitgedreven. Wat een geweldige bevrijding om zo te leven! Mijn gedachten worden losgemaakt van allerlei details in mijn leven waarover God de volledige controle heeft, en er komt een rust waarin de Meester vrij kan spreken en werken. De kwelling die vrees meebrengt is een zwaar te dragen last.

In andere talen staat geschreven “vrees zorgt voor lijden”, maar dit soort lijden is er niet te vinden bij diegenen die in beslag zijn genomen door hun liefde voor Jezus. In het vers ervoor staat: “Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.” 1 Johannes 4:17. Vurige liefde voor Jezus zal mij verder brengen in een voortdurende, grondige reiniging. Waar deze liefde komt, kan geen zonde of egoïstische gedachte blijven bestaan. De vrucht van deze liefde is grote vrijmoedigheid, nu en later op de dag des oordeels.

Als dit verlangen om net als Hij te zijn in deze wereld in ons hart bewaard blijft, is er in ons verborgen leven veel werk te doen. Laten wij de eeuwige, oneindige rust zoeken die de harten vult waarin een vurige, onwankelbare liefde tot Jezus is komen wonen.

Dit artikel verscheen voor het eerst onder de naam “Er is in de liefde geen vrees” in het maandblad van BCC “Verborgen Schatten” in Juni 2012.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.