De leiding van de Geest

De leiding van de Geest

De beste werken en de beste bedoelingen zullen verspilde moeite zijn als ze niet door de Heilige Geest zijn ingegeven.

De hulp van de Geest komt precies op het juiste moment

God werkt niets voordat het moment is gekomen dat het absoluut noodzakelijk is dat Hij Zijn wil openbaart. Alles wat je doet voordat God werkt, is niet van Hem, ook al lijken je bedoelingen goed. De Geest des Heren doet niets vóór de tijd. Hij openbaart Zichzelf wanneer het nodig is, niet ervoor en niet erna. Je zult Hem tevergeefs zoeken wanneer het nog niet nodig is om Hem te vinden. Zijn trouw is oneindig groot, Hij maakt Zichzelf op het juiste moment aan ons bekend, maar nooit eerder.

In het oude verbond openbaarde God zich op verschillende manieren door licht te laten schijnen op verschillende zaken en situaties. In het nieuwe verbond in Christus Jezus leidt God ons door geloof. De eersten ontvingen hun licht van een afstand en konden vooraf nadenken over hoe ze moesten handelen. De laatsten zijn voor hun leiding altijd afhankelijk van het goddelijke moment, wat absoluut vertrouwen en totale overgave vereist. Dit kinderlijke vertrouwen vraagt ​​nooit "Waarom?" Het wacht geduldig, hoe lang het ook duurt, omdat het weet dat Gods zorg precies op het juiste moment hulp zal bieden.

Vertrouwen en gehoorzaamheid leiden tot openbaring en verandering

Hoe groter je vertrouwen, hoe groter je overgave aan Gods leiding, en hoe getrouwer je Hem zult volgen. Op deze manier zal je openbaring van God ontvangen en zal je ervaren waar Paulus over spreekt in Efeziërs 1:17: “…opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.”

Een ontrouw persoon dooft de stem van de Geest en zal spoedig zijn ingevingen niet meer herkennen. Niemand is zo gevoelig als de Geest van God, en niemand trekt zich zo snel terug als Hij.

Gods Geest werkt op twee manieren: of door te trekken en zachtjes te lokken, of door te overtuigen en te bestraffen. Als we aandacht schenken aan de stem van de Geest, zal Hij zijn verborgen schatten aan ons openbaren. Hij zal ons naar Zijn schatkamer leiden en de kennis van God met ons delen. Degenen die zich aan Zijn zorg overgeven, zullen veranderd worden naar het beeld van Christus en deelhebben aan de goddelijke natuur (2 Petrus 1:4).

Gods Geest leidt ons de waarheid binnen. Zijn werk is om ons van diepe duisternis naar licht en heerlijkheid te leiden. Hij spreekt niet vanuit Zichzelf, Hij spreekt alleen wat Hij hoort. De beste werken en de beste bedoelingen zullen verspilde moeite zijn als ze niet door de Heilige Geest zijn ingegeven. Luister zorgvuldig naar deze stem, wees er gehoorzaam aan, en je zult ook "Mijn werken" bewaren, zoals er staat in Openbaring 2:26.

De Geest leidt ons op een nieuwe en levende weg

Een leven dat geleefd wordt onder leiding van de Geest  is een verborgen leven in God, omdat niemand anders dan jij en God het zullen begrijpen. Wanneer deze ervaren Leider openbaring geeft, verbleekt alle uiterlijke glorie, wordt de ziel naar binnen gericht en wordt het oor geopend. Als je dan het uiterlijke met het innerlijke vergelijkt, krijg je enig begrip van het verschil tussen wat menselijk en wat goddelijk is.

Gods leiding leidt niet altijd tot goede gevoelens. Zijn doel is de heerlijkheid achter het vlees en zijn wegen leiden door het vlees naar het doel. Er is een nieuwe en levende weg voor ons gebaand door het voorhangsel, dat is Zijn vlees (Hebreeën 10:20). De Heilige Geest is onze gids op deze weg, en wij zijn degenen die erop wandelen.

Dit artikel is vertaald uit het Noors en werd voor het eerst gepubliceerd in het tijdschrift Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in februari 1912.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skaters Forlag |ActiveChristianity

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.