De keuze die ik dagelijks maak

De keuze die ik dagelijks maak

Toen ik God nog niet kende, trok Hij mij in liefde naar Zich toe. Nu kies ik dagelijks voor Hem.

6 min. ·

Heb je ook weleens gemerkt dat je hart werd aangeraakt? Dat er meer leven in het leven is dan wat je nu hebt? Dat je uit de ellende wilde komen waar je in was? Voelde je een verlangen naar geluk en naar een doel in je leven? Ik wel, en ik koos ervoor om naar dat verlangen in mijn hart te luisteren…

Ik wist altijd al wel dat er een hogere macht was, al groeide ik op in een huis waar niet over God werd gesproken. Nu ik terug kijk, kan ik zien dat God er altijd voor mij is geweest, dat hij in mijn jonge hart heeft gewerkt en dat Hij mij naar Hem toe trok. Al vanaf mijn kindertijd bad ik en sprak ik met God over dingen waarvan ik voelde dat ik er niet met mijn ouders over kon praten, al wist ik niet precies tot wie ik bad.

God was met mij toen ik kind was

Ik was een opstandig kind in een disfunctionele thuisomgeving. De boel escaleerde en toen ik 13 was, werd ik toen voor 4-5 maanden uit huis geplaatst. In die periode was ik bij mijn oom en tante, die christen waren. Dat was een goede ervaring waarbij ik mensen meemaakte die blij waren en van elkaar hielden. Ik zag het verschil tussen hen en mijn eigen familie Vooral dat zij gelukkig waren en mijn familie niet.

Toen ik weer thuis was, ging het een tijdje goed. Maar toen werd ik een opstandige, rusteloze tiener en ik had het gevoel dat mijn leven in duigen viel. Ik wist dat ik hulp nodig had en dat de enige plek waar ik die kon krijgen bij God was. Dus ik begon een dagboek bij te houden. Elke dag schreef ik een willekeurig vers uit de Bijbel in mijn dagboek en schreef mijn gedachten erover op. Door te schrijven besefte ik dat ik van Jezus hield en dat ik hem pijn deed, als ik zondigde. Ik wilde niet degene pijn doen van wie ik hield!

Een gelukkig besluit

Ik wist dat er meer uit het leven te halen moest zijn dan wat ik deed, en sprak daarover met mijn tante bij wie ik als kind die maanden in huis was geweest. Dat resulteerde erin dat zij een ticket voor mij kocht voor een christelijke jeugdconferentie in de bergen. Het hele weekend huilde ik omdat ik voelde dat ik eindelijk mijn thuis had gevonden – hier hoorde ik thuis! Ik was ongelofelijk dankbaar dat Jezus mij niet had opgegeven en dat Hij in mij had geloofd, ook al had ik niet in mijzelf geloofd.

Dat weekend gaf ik als 17-jarige mijn hart aan Jezus en besloot om mijn manier van leven te veranderen. Ik zorgde dat ik met mensen omging die in God geloofden en die mij konden bemoedigen en helpen om voor Hem te leven. Ik wilde mijn leven met Hem leven. Ik besefte dat als ik ergens over twijfelde of als ik ergens onrustig over was, dat daar waarschijnlijk een reden voor was; dat was mijn geweten. Terwijl ik bezig was uiterlijke dingen te veranderen zoals degenen met wie ik omging en dat waar ik mijn tijd mee vulde, verlegde mijn focus stukje bij beetje van het proberen de controle te hebben over uiterlijke dingen naar mijn gedachteleven en innerlijke leven. Mijn houding ten opzichte van alles veranderde.

Hier is het antwoord op alles!

Thuis kreeg ik geen enkele steun voor mijn besluit. Het verschil tussen de geest die thuis heerste en de geest die ik ervoer als ik naar de samenkomst ging werd heel duidelijk voor me. Ik besefte dat ik deze moeilijke omstandigheden kon gebruiken om dichter bij God te komen of dat ik de hoop voor alles zou verliezen. Ik had een bewuste keus gemaakt om mij “met huid en haar” aan Jezus over te geven en voor Hem te leven, dus ik ging het huis uit. Ik begon de Bijbel grondig te lezen, in plaats van alleen maar willekeurige teksten eruit te plukken. Hoe meer ik las, hoe enthousiaster ik werd. Mijn kamergenote kwam op een dag thuis toen ik aan het lezen was en ik naar haar riep: “Hier vind je alles! Hier is het antwoord op alles!”

Ik besefte dat ik door Gods barmhartigheid genade had gekregen om mijn leven aan Hem te geven en zo gelukkig te worden. Mijn verleden maakte niet uit evenals mijn uiterlijke omstandigheden. God had mij geroepen en een verlangen naar het goede in mijn hart gelegd. Hij was bij mij geweest in de donkerste perioden van mijn leven en had mij voortdurend naar Hem toe getrokken.

Meer dan een eenmalige beslissing

Het besluit om voor Hem te leven was geen eenmalige gebeurtenis. Ik moet voortdurend voor Hem kiezen in kleine, alledaagse dingen. Kies ik ervoor mijn eigen wil te doen of kies ik ervoor om Zijn wil te doen? Kies ik ervoor om boos te worden als iemand iets gemeens of stoms doet, of kies ik ervoor om in goedheid en liefde te blijven? Besluiten om voor God te leven kost strijd, omdat het niet vanzelf gaat om goed, of vriendelijk of geduldig te zijn. Als ik het goede blijf kiezen en ervoor kies om iedere dag voor Jezus te leven, word ik steeds blijer, wat de mensen om me heen ook zullen gaan merken. Mijn ouders hadden me nog nooit zo gelukkig gezien en accepteren nu de weg die ik heb gekozen om te leven.

“Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.” 1 Timoteüs 4:15-16

Als God mij tot een gelukkig leven kan brengen dat zinvol is voor Hem, kan hij dat beslist ook voor jou doen. Maar je moet jezelf voor 100% geven en Hem liefhebben en Hem willen dienen met je hele hart. Ik ging niet zitten wachten tot mijn levensomstandigheden zouden veranderen maar ik was actief bezig om God te zoeken. Hij heeft mij geholpen en me de kracht en genade gegeven  die ik nodig had om voor Hem te leven en tot een gelukkig leven te komen. Hij zal hetzelfde voor jou doen, hoe de omstandigheden ook zijn waar je in bent, als je hem zoekt met je hele hart. (Jeremia 29:13.)

“Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de Here, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden- want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen- om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.” Deuteronomium 30:19-20.

God heeft ons de keus gegeven; kies voor het leven!

 

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.