De Heilige Geest – een sterke motor!

De Heilige Geest – een sterke motor!

“Een christen die nog niet de Heilige Geest heeft gekregen, kan worden vergeleken met een auto zonder motor”. Lees over het Pinksterfeest en de drijvende kracht van de Heilige Geest.

2 min. ·

"Een christen die nog niet de Heilige Geest heeft gekregen, kan worden vergeleken met een auto zonder motor". Lees over het Pinksterfeest en de drijvende kracht van de Heilige Geest.

In deze dagen wordt Pinksteren door miljoenen christenen over de hele aarde gevierd. Waarom vieren we Pinksteren? Ja, we gedenken het moment dat de Heilige Geest naar de aarde kwam.

Na het Paasfeest waren de discipelen samen in een groot huis in Jeruzalem. Plotseling hoorden ze een geweldig geluid vanuit de hemel. Het klonk als een stormwind die het hele huis vulde. De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest en een grote kracht in hun binnenste. Neem bijvoorbeeld Petrus, die met Pasen nog Jezus had verloochend. Nu stond hij voor een menigte in Jeruzalem en sprak vrijmoedig over Jezus. Het was zo overtuigend dat 3000 mensen zich diezelfde dag nog bekeerden.

Petrus werd die dag een nieuwe man. Hij werd plotseling vrijmoedig. De Heilige Geest werkte als een sterke motor in zijn binnenste. “Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods”, staat er in Rom. 8:14. We weten dat er in een auto een motor zit die de auto voortbeweegt – niet alleen op een vlakke weg, maar ook op steile hellingen. Zo werkt ook de Heilige Geest. Deze is als een sterke motor. Een christen die nog niet de Heilige Geest heeft gekregen, kan worden vergeleken met een auto zonder motor. Dan is het moeilijk vrijmoedig te zijn en Jezus’ naam te belijden voor de mensen. Er ontbreekt voortuitgang in het leven als christen. Anderen mogen je haast wel gaan duwen.

Als je in je binnenste een sterke motor nodig hebt, volg dan Petrus’ recept. Hij zegt dat de Heilige Geest gegeven wordt aan allen die God gehoorzamen. Hand. 5:32. Probeer dit eens, jij die een verlangen hebt om een christen te zijn die vrijmoedig is, en een leven heeft met overwinning over de zonde. Gehoorzaam al de woorden Gods die je kent. Dan zul je vervuld worden met de Heilige Geest. Zelfs als je onderweg steile hellingen tegenkomt in je leven, dan zal de sterke motor je auto over alle bergtoppen heen trekken. Het gaat vooruit en je bent niet te stoppen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.