De handleiding voor overwinning op de zonde

De handleiding voor overwinning op de zonde

God heeft ons geroepen om te leven in overwinning. Hier lees je hoe je kunt heersen over de zonde!

5 min. ·

“En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.” 2 Korinthe 2:14

Altijd overwinning! Door zulke woorden moet je hart wel in brand worden gezet! Altijd Satan, je begeerten, en de wereld onder je voeten hebben! Dit is mogelijk en hiertoe ben je geroepen! (Lukas 10:19; 1 Petrus 2:21.)

Overwinning op de zonde: Gods bedoeling met ons leven

Het is Gods bedoeling met ons leven dat we in volkomen overwinning leven. Gods woord over een leven in volkomen overwinning, oftewel overwinning over de zonde, is al eeuwenlang aan de mensen verkondigd, maar voor de meesten is het nog steeds slechts een licht dat schijnt in het duister. Ze hebben de beloften van dit woord niet ervaren in hun leven. God wil dat we aandacht schenken aan het profetische woord, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in ons hart. Christus moet ons licht zijn, omdat we alleen “in Hem” de overwinning kunnen behalen. Gods woord kan het duister en ongeloof verdrijven.

God had al  tot de eerste mensen over overwinning gesproken. “Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.” Genesis 4:7. Kaïn luisterde niet naar God. Hij keerde zich in zijn hart af van God en handelde naar zijn begeerte. Hij had kracht kunnen krijgen om te heersen over de zonde, maar hij koos daar niet voor. Laten we luisteren naar God en doen wat God nog altijd tegen ons zegt, want Hij is niet veranderd. In Romeinen 5:17 lees je over de overvloedige genade en de gave van de gerechtigheid die ons is gegeven, waardoor we kunnen leven en heersen door Jezus Christus. God vraagt van je dat je overwint en Hij geeft je ook de kracht hiervoor. In het geloof vind je deze enorme krachten die je nodig hebt, want het is ons geloof dat de wereld heeft overwonnen.

Als je niet naar je lusten leeft, maar al deze verleidingen afwijst, dan heb je overwinning en ben je gelukkig. Als je dit volhoudt, ontvang je de levenskroon die God heeft beloofd aan hen die Hem liefhebben. Het is niet makkelijk; dit is de smalle weg. Maar het is de koninklijke weg naar het leven.  

Wees waakzaam: de eerste voorwaarde om te overwinnen

“En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!” Markus 13:37. Dit is de eerste voorwaarde voor overwinning. Iemand die waakzaam is en bidt, heeft altijd overwinning en komt niet in onnodige verzoekingen. Zo word je niet boven je vermogen verzocht. God zal dan met de verzoeking ook voor een uitweg zorgen, zodat je het kunt dragen. Het is niet zo moeilijk om de dingen van deze wereld af te wijzen als je gedachten bij God zijn; maar als je niet verder kunt zien dan de aardse dingen en je gedachten alleen om de zichtbare dingen draaien, dan wordt het moeilijk als je overvallen wordt door Satan en je lusten. Maar als je gedachten zijn gevuld met de dingen die goed zijn in Gods ogen, dan ben je onoverwinnelijk; je bent op je hoede en de boze heeft geen vat op je. Dan leef je met Christus, heers je met Hem over de zonde, en heb je altijd overwinning over de zonde! (1 Timotheüs 2:3; 1 Johannes 5:18.)

Gods woord wijst je altijd op het volmaakte en ook de Heilige Geest leidt je naar dit doel. Om dit te bereiken moet je vechten en moeite doen. Alle tegenstand van het vlees tegen de Geest moet overwonnen worden. Als je aan Gods volmaakte voorwaarde denkt om net zo rechtvaardig en goed te zijn  als Hij, dan kun je zijn geduld beschouwen als zaligheid, zodat je niet moedeloos wordt in je ziel. (2 Petrus 3:14-16.) We hebben Gods geduld heel hard nodig, zeker als we gereinigd willen worden van alle vlekken en rimpels om uiteindelijk volmaakt voor Hem te staan!

God is oneindig goed!

De Here is vol van ontferming en barmhartigheid (Jakobus 5:11), en Hij heeft veel geduld met mensen, omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat. Iedereen die wil is vrij om te komen drinken van het levende water. Hij ondersteunt iedereen die valt. (Psalm 145:14). Hij volgt heel nauwkeurig mee met ons allemaal. “Want het werk van een mens vergeldt Hij hem, en overeenkomstig iemands weg doet Hij hem ondervinden.” Job 34:11. Ontrouw en het ontlopen van je verantwoordelijkheid zullen een rechtvaardig oordeel krijgen. God zal nooit zijn voorwaarden versoepelen als Hij ons eenmaal licht heeft gegeven over een leven in overwinning. Mozes mocht het land niet ingaan, omdat hij op de steen had geslagen in plaats van ertegen had gesproken. “Ook op mij werd de HEERE toornig, vanwege u, en Hij zei: Ook u zult er niet in komen.” Deuteronomium 1:37. Met dezelfde nauwkeurigheid wil God dat je zijn geboden opvolgt. (Exodus 23:20-21).

Zelfs een klein beetje ongehoorzaamheid brengt ons eeuwig verlies.

God is oneindig goed. Hij kan geweldige dingen doen in zondige, maar nederige mensen. Als je gelooft, zul je Gods heerlijkheid zien. Hij kan van jou een overwinnaar maken, sterk in zijn grote kracht, onwankelbaar als de berg Sion. Jouw zon zal nooit meer ondergaan. Altijd overwinning!

“Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen.” Jesaja 60:20.

Dit artikel is vertaald uit het Noors en is eerder gepubliceerd onder de titel "Overwinning" in het maandblad Skjulte Skatter (Verborgen Schatten) in augustus 1935. 
© Copyright Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.