De dankbaarheid kan in mijn hart regeren

De dankbaarheid kan in mijn hart regeren

Als ik kan zien dat alles in mijn leven een bedoeling heeft, word ik zo dankbaar! Laat me dat uitleggen…

4 min. ·

Mijn moeder is ongeneeslijk ziek

Als je haar situatie vanuit menselijk oogpunt bekijkt, heeft zij geen enkele reden om blij of dankbaar te zijn. Maar altijd als zij ‘s ochtends wakker wordt, zie ik als eerste een glimlach. Ik zie haar dankbaarheid. Ze heeft een sterk geloof in God die alle dingen leidt. Ik zie en ervaar echt de resultaten van het werk dat in haar innerlijk heeft plaatsgevonden tijdens haar leven. Ze was trouw in het volgen van haar Meester, en het resultaat is deze vrede en dankbaarheid, niet alleen ondanks haar situatie, maar zelfs voor haar situatie.

En ik heb ontdekt dat de dankbaarheid ook in mijn hart kan regeren

Alles heeft een bedoeling

Als ik, te midden van alle beproevingen en lijden dat het leven met zich mee kan brengen, in staat ben om te zien dat alles een doel heeft, word ik zo dankbaar! Als er dan een beproeving op mijn weg komt, denk ik niet aan de beproeving zelf. Ik denk aan de heerlijkheid die ik door deze beproevingen kan krijgen. Laat me dat uitleggen.

In dit soort situaties is er geen andere oplossing dan mijn leven in Gods handen te leggen en te geloven in Gods volmaakte plan voor mij, en in verzen als Romeinen 8:28. In plaats van dat mijn verbinding met God en mijn geloof in Hem zwakker worden, worden ze sterker. Ik krijg een vast geloof in Gods liefde voor mij en in dat Hij alleen maar het allerbeste voor mij wil. Hij wil mij vormen door de beproevingen, en mij dichter bij Hem brengen.

Als dat mij is duidelijk is geworden, kan ik God danken, zoals er in een lied staat: “Ik dank u voor zonlichte dagen, maar ook voor beproeving, mijn God.” Ik kan God oprecht voor alles danken dat op mijn weg komt. Dat maakt dat de beproevingen van het leven makkelijk en kort lijken. Te midden van alle “moeilijkheden” ervaar ik ze niet als moeilijkheden.

Ik begrijp niet altijd “waarom”

Ik heb in mijn eigen leven diverse keren ervaren dat ik beproevingen meemaakte en niet wist waarom. De bedoeling is niet meteen duidelijk. Maar als ik denk: “Lieve God, ik geloof dat dit het beste is voor mij, omdat u een volmaakt plan hebt voor mij,” dan kan ik deze beproevingen binnengaan en dankbaar blijven. Er kan zeker een gevecht zijn tegen mijn gevoelens die mij iets anders zeggen. Maar uiteindelijk weet ik dat dankbaarheid iets is waar ik bewust voor kies hoe mijn gevoel ook is. Dan haal ik er het meeste uit. En door de dingen te overwinnen die uit mijn eigen natuur naar boven komen- zoals twijfel, klagen, bezorgdheid, etc., verzamel ik hemelse schatten.

Mijn moeder zei me een keer: “Wacht er niet mee tot je zoiets als dit meemaakt voor je begint te zien hoe groot het is om je leven aan God te geven.”

Je hoeft niet te wachten tot je een ernstige ziekte doormaakt om te zien dat het leven kort is en dat elke dag enorm waardevol is. Het leven is sowieso kort, met of zonder ziekte.

Een ander lied dat een grote hulp voor me is geweest gaat zo: “Houd je gedachten in hemelse banen.” Ik kan dankbaar blijven als ik midden in alle dingen mijn gedachten gefocust houd op de hemel. Dan maakt het niet meer uit wat ik meemaak. Ik ervaar dat dankbaarheid in mijn hart kan heersen, omdat ik weet dat er een God is die boven alles staat, die zoveel van mij houdt, precies zoals ik ben. En Hij zorgt voor onze familie en Hij bedenkt precies de goede situaties voor ons. Sommige mensen komen bij ons en zeggen: “Ik vind het zo erg voor je”, maar ik zou wensen dat zij de heerlijkheid konden proeven die door deze beproevingen komt.

Het is zo duidelijk voor mij geworden dat ik elke dag moet leven alsof het de laatste is. En dat ik, in mijn dagelijkse omstandigheden, de focus houd op het winnen van hemelse schatten.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.