De beste uitnodiging die je ooit zult krijgen

De beste uitnodiging die je ooit zult krijgen

De uitnodiging van Jezus is: “Neem mijn juk op u; want mijn juk is zacht.” Wat gebeurt er als we deze ongelooflijke uitnodiging krijgen en van Hem leren?

3 min. ·

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven! Neem mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." Mattheüs 11:28-30.

We leven in een onrustige wereld.

Geldt Gods Woord nog steeds in onze tijd? Is het echt mogelijk om rust te hebben in je ziel,  zoals Jezus ons hier aanbiedt? Natuurlijk kan dat, want het woord van God is onveranderlijk en vast, zo zeker als God leeft.

Neem mijn juk op u

We kunnen heel dankbaar zijn dat innerlijke rust bereikbaar is en dat Jezus ons de weg daar naar toe wijst. “Neem Mijn juk op u…” Wat is Zijn ‘juk’? Denk maar aan een tuig waarmee een boer zijn wil oplegt aan de ossen die hij bestuurt. Als ik het juk van Jezus draag, kan ik niet ‘mijn eigen weg gaan', maar moet ik me onderwerpen aan een hogere wil.

Hoe geeft me dat ware rust in mijn ziel?

“Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart”. Wat een leraar! Hij weet precies hoe het is om in een slechte wereld te leven, met een lichaam en ziel die worden blootgesteld aan allerlei gevoelens en vele verleidingen. Met de neiging om dingen altijd te beoordelen naar wat ik denk en voel en dienovereenkomstig te reageren. Hij nodigt ons uit om van Hem te leren, Hij die nederig en ootmoedig (zachtmoedig) van hart is.

Daar, onder het juk van Jezus, begrijp ik dat ik echt rust vind wanneer God echt mijn leven leidt en ik me aan Zijn wil onderwerp. . Aan alle aanklacht tegen anderen en/of de behandeling die ik van hen krijg, of tegen de omstandigheden van het leven moet een einde komen. Hij leidt nu mijn leven en ik leer dankbaar te zijn voor alle dingen, want het is Zijn volmaakte wil voor mij. “Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u’. 1 Thessalonicenzen 5:18.

“Mijn juk is zacht”

Het gebeurt niet allemaal in een keer, maar als Jezus’ discipel leer ik zachtmoedig en nederig van hart te worden, er op vertrouwend dat God voor een goede uitkomst zal zorgen. Is dat niet precies wat Jezus deed toen hij zich vernederde in allerlei omstandigheden — zelfs de dood aan het kruis? Hij koos ervoor om tijdens zijn leven liever te lijden in plaats van te zondigen, zoals in Hebreeën 11:25 staat en in 1 Petrus 4:1. “Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." Je zou kunnen zeggen dat alles gemakkelijk is als ik de gezindheid heb om te lijden, en dat is ook echt zo, want met deze gezindheid komt Gods genade en vreugde overvloedig over me, en Hij zal me helpen om zijn wil te doen.

Heeft het me ooit rust gegeven in mijn ziel, in mijn diepste wezen, als ik mijn eigen weg ging? Als ik probeer mijn eigen wil door te drukken of toe te geven aan mijn wil als ik ergens toe verleid wordt, dan wordt het leven zwaar, net als met een weerbarstige os, dat is echt zwaar! God – de God van vrede – volledige controle geven, is de weg waar mijn ziel naar verlangt – de vrede waar eigenlijk de hele wereld naar op zoek is. Gezegend zijn allen die deze woorden van Jezus volgen, ze vinden echt rust.

Wat een kans om samen met Hem het juk te dragen in dienst van de Vader!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.