Dank U voor mijn roeping!

Dit lied weerspiegelt het oprechte verlangen in het hart van een discipel.

God roept ons op verschillende manieren, maar het is aan ons om die roeping te beantwoorden. Hij wil ons graag verlossen van een ongelukkig leven in zonde, tot een leven van ware rust en vreugde. Degenen die die roeping beantwoorden en Jezus' voorbeeld navolgen kunnen een nieuwe schepping worden! Dit lied geeft uitdrukking aan de dankbaarheid voor die roeping, en gaat over het oprechte verlangen om aan die roeping te beantwoorden – om bevrijd te worden van de zonde en een leven te leven dat Hem waardig is, om Jezus na te volgen zijn voetsporen en zo Hem gelijk te worden!

Come to me, God; I need You so.
 Help me see which way to go.
 Life that I really long for must be somewhere out there.
 Help me find true peace. This is my prayer.

O God, please do a work in me.
 Help me understand the truth.
 You’ve given me a chance, and now I won’t let it go.
 You give me hope so I can reach the goal.

Thank You for calling me!
 For the grace You give abundantly.
 This brings me joy so great!
 You will mold me and new life create!

To keep my conscience pure and good –
 This is what I long to do.
 So I’ll watch and pray – be freed from all Satan’s might.
 Preserve me, God, here on this way so bright.

Thank You for calling me!
 For the grace You give abundantly.
 This brings me joy so great!
 You will mold me and new life create!

Time is running out and I must use it faithfully.
 Life I’ve chosen, once for all; no other way for me!

Thank You for calling me!
 For the grace You give abundantly.
 This brings me joy so great!
 You will mold me and new life create!

 © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.