Blijdschap kan een deel van mij zijn!

Blijdschap kan een deel van mij zijn!

Ik heb ervaren dat dit mogelijk is!

4 min. ·

Als ik niet had geweten van de mogelijkheid om mij “altijd te verblijden”, dan zouden veel dingen in mijn leven er zeker anders hebben uitgezien.

Ik heb ervoor gekozen om mijn leven in geloof te leven, en dus houd ik mij 100% vast aan wat in de Bijbel staat. Eén vers is in het bijzonder belangrijk voor me. Het staat in Romeinen 8:28: “En wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” Ik heb ervoor gekozen te geloven dat ik geroepen en uitverkoren ben door God, dus heb ik ervoor gekozen te geloven dat alles wat ik tegenkom in het leven goed is voor mij.

In het alledaagse leven betekent dit, dat ik, in welke omstandigheden ik ook ben, weet dat het goed voor mij is. Zelfs al lijkt het vaak niet direct zo. Ik heb een dochter bij wie pas geleden diabetes is geconstateerd, en natuurlijk is dat niet leuk. Maar als ik helemaal geloof in de woorden dat “alle dingen medewerken ten goede”, dan word ik bewaard voor bezorgdheid over mijn dochter en haar ziekte. Ik geloof dat God me deze opdracht heeft gegeven omdat Hij het beste wil voor mij. Er is blijkbaar iets dat ik moet leren. Dat geldt ook voor mijn dochter; God wil het beste voor haar. En ik word bewaard voor alle zorgen die er hadden kunnen zijn.

Het belangrijkste is nog wel dat ik gelukkig kan blijven! Hoe ik als moeder me gedraag en hoe ik reageer in verschillende situaties heeft een enorm aanstekelijk effect op kinderen. Blijdschap is aanstekelijk. En met blijdschap wordt de sfeer in huis goed en zonder bezorgdheid.

Een moeder zonder bezorgdheid?

En het is juist dát wat zo belangrijk voor me is: dat mijn kinderen niet hoeven te leven met een moeder die constant bezorgd is. Daarom is het zo bevrijdend om al mijn zorgen op God te werpen en te geloven dat Hij zorgt voor de dingen waar ik zelf niet voor kan zorgen. Mijn opdracht is om de blijdschap in mijn leven en in mijn huis te behouden. En het niet alleen deze blijdschap vast te houden, maar dat deze blijdschap en vrede ook deel uitmaken van mij.

Het tegenovergestelde van blijdschap is onrust, bezorgdheid en moedeloosheid. Als ik al deze gevoelens en stemmingen vrij laat leven in mijn gedachten, en ik geef ze controle over mijn handelingen en keuzes, dan raak ik er gemakkelijk verstrikt. Dit wordt al gauw een vicieuze cirkel, en dat is het tegenovergestelde van geloven in het woord dat “alle dingen medewerken ten goede voor wie God liefhebben.” Blijdschap is dan ver weg! Zorgen en onrust komen direct naar boven, zoals bezorgdheid over de toekomst – de zorgen worden plotseling een deel van mij. En dat heeft ook weer een aanstekelijk effect op mijn hele huis.

Deze ellende komt van het feit dat ik niet 100% geloof in de woorden van de Bijbel. Bijvoorbeeld in het woord van Matteüs 10:29-31: “Worden niet twee mussen aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder de wil van uw Vader. Maar de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest dan niet bevreesd: u bent meer waard dan vele mussen.” Door geloof in deze woorden weet ik dat God betrokken is bij de dingen die gebeuren in mijn leven; Hij weet ervan en Hij helpt me en zorgt voor mij. Dat maakt me blij.

Blijdschap kun je verspreiden

Om een leven te leiden waarin blijdschap een deel is van mij, is daadkracht nodig. Er is geen tijd voor zelfmedelijden en me af te vragen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. In plaats daarvan kan ik goede dingen voor anderen gaan doen, eerst voor degenen die het dichtste bij me staan. Als ik de behoeften van de anderen begin te ontdekken en ze help om die te vervullen, heb ik mezelf geholpen op twee manieren. Ik ben er niet langer mee bezig om aan mezelf te denken en aan mijn eigen omstandigheden, én ik word ongelooflijk blij wanneer ik de anderen blij maak.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.