Als anderen in ons hart konden kijken, wat zouden ze zien?

Als anderen in ons hart konden kijken, wat zouden ze zien?

Zouden ze daar hun eigen namen zien staan, met zorg en liefde diep ingegrift? Of zouden ze een donkere, kille ruimte in moeten kijken?

3 min. ·

God kijkt naar het hart en wat ziet Hij daarin?

De mensen zagen bij Jezus geen uiterlijke heerlijkheid. Maar als de deuren van zijn hart plotseling voor hun ogen waren geopend, zouden ze zijn verblind door de uitermate rijke heerlijkheid, die daarbinnen was. Dan zouden ze de Zoon van God in zijn kracht en heerlijkheid hebben zien wandelen in zijn hartepaleis.

Wat voor indruk zouden de mensen krijgen, als ze plotseling een blik in ons gedachtenleven, in de kamers van ons hart konden slaan? Als ze van kamer tot kamer konden gaan, wat zouden ze dan te zien krijgen?

De muren van je hart

Zou het hart van je tegenstanders versmelten, als ze een blik mochten slaan in de gebedskamer van je hart en daar de muren zagen, dicht beschreven met namen, en daarbij ook hun eigen naam vonden, met zorg en liefde diep ingegrift? Of zouden ze daar misschien alleen maar de namen van jouw gezin kunnen zien en nog wat namen van je beste vrienden, misschien ook nog zwakjes ingekrast? Zouden ze misschien een donkere kille ruimte in moeten kijken, waar je nauwelijks een paar restanten van enkele weggeveegde namen kunt zien?  Of zouden ze perplex staan, als ze de vredeskamer binnenkwamen en de heerlijke hemelse vrede daarbinnen mochten proeven?

Hoe zou het zijn om de zalen van liefde en gerechtigheid in te kijken? Zouden ze de muren vol zien staan met allerlei gruwelijke afgoden, zoals in het hart van de oudsten van Israël? (Ezechiël 8:10, 14:3) Of zouden ze de muren vol zien staan met wetten van liefde en gerechtigheid, daar door Jezus' eigen hand gegraveerd, en zouden ze de Vader en de Zoon naast je zien zitten om maaltijd met je te houden? (Hebreeën 19:16, Johannes14:23, Openbaringen 3:20)

Behoed je hart boven al wat te bewaren is

Helaas zijn er veel ongure, gevaarlijke harten. Als je de deur op een kier zet, springen er allerlei gedrochten naar buiten. Giftige slangen steken hun tong uit en spuiten hun dodelijk vergif. Het zou goed zijn, als zulke harten grote, duidelijke waarschuwingsborden hadden, omdat het hele leefgebied eromheen levensgevaarlijk is vanwege de vele akelige valkuilen.

Maar het is duidelijk dat het niet zo hoeft te zijn in ons hart. Integendeel, we worden vermaand: “Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.” Spreuken 4:23.

Een woning van vrede

Ja, God kan met een mens grote dingen doen. Hij kan ons verlossen, herscheppen en veranderen. Hij kan ons hart reinigen en onze hartewoning tooien met de kostbaarste dingen. Wij dragen ons huis mee, waar we ook gaan, een woning van vrede temidden van deze rusteloze, zorgelijke wereld. Een woning, waarin geen macht ter aarde tegen onze wil kan binnendringen en die niet verwoest kan worden.

Dit artikel is een geredigeerde versie van het artikel “Onze hartenwoning”, oorspronkelijk gepubliceerd in 1947 in BCC’s maandblad “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”).
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.