Alleen door het woord van God

Alleen door het woord van God

Ik heb echt geleerd hoe waar deze woorden zijn: "De mens leeft niet van brood alleen."

2 min. ·

Ik heb heel veel goede ervaringen met Gods Woord, dus ik ben heel blij dat ik daarin kan geloven. Het geeft kracht om het goede te doen, het is een troost in nood, licht in de duisternis en het leidt tot een gezonde kijk op het leven, zowel op het werk als in het gezinsleven en in andere verhoudingen.

Net als het volk Israël in de woestijn, moest ik leren dat de mens niet alleen van brood leeft, maar van elk woord dat uit de mond van God komt (Deuteronomium 8:3). In mijn 'woestijn' - toen mijn gevoelens op een dieptepunt waren, toen ik me moe en uitgeput voelde en problemen geen oplossing leken te hebben - leerde ik steeds meer dat mijn vreugde in het leven, mijn moed, en mijn liefde voor de medemens alleen overeind kan blijven  door voedsel uit de mond van God.

Een paar jaar geleden had ik een bijzondere ervaring toen er een tumor in mijn onderbuik werd ontdekt. Meteen kwamen deze gedachten naar boven: kanker - goedaardig - kwaadaardig? Ik herinner me goed de middag dat ik in het ziekenhuis zat te wachten op de operatie. Zorgen probeerden mijn ziel te overwinnen. Ik realiseerde me dat het in deze situatie niet voldoende was om alleen maar aan een vers zoals “… werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u” te denken (1 Petrus 5:7). Ik had de tijd en las langzaam alle Schriftgedeelten over dit onderwerp die bij me opkwamen. (Mattheüs 6:25-34; Filippenzen 4:4-7, enz.) Ik kende veel verzen uit mijn hoofd, maar toch zocht ik ze op en las ze keer op keer, langzaam, verlangend naar het leven in die woorden. Het was een strijd, maar langzaamaan verlieten de zware zorgen me en kwam er rust in mijn innerlijk. Filippenzen 4:6-7 was een bijzondere hulp voor mij:

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”

Ik wist dat mijn leven, en dat van mijn gezin, in Gods hand lag. God wil alleen het beste voor ons. Deze gedachten brachten me rust en dankbaarheid

Uiteindelijk vonden de dokters iets kwaadaardigs in het weefsel, en ik had een tweede operatie nodig. Als er dan bezorgde gedachten opkwamen, waren de woorden ‘met dankzegging’ voldoende om ze weg te jagen. Daarom kan ik met Paulus zeggen: “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft…” die allen die erin geloven gelukkig maakt. (Romeinen 1:16.)

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.