Actief christendom

Actief christendom

Hoe oprecht christendom eruitziet.

Hoe ziet echt christendom eruit?

Vals christendom

Het is een algemene gedachte in de wereld dat het evangelie van Christus slechts iets is wat thuis hoort op het sterfbed. Daarom stellen veel mensen het ook steeds uit, in de hoop op het laatst nog een kans te krijgen “het met God in orde te maken“ – alsof God de God der doden is, dat Hij zich bijzonder interesseert voor zulke ellendige, in allerlei zonden uitgeleefde kadavers. Het is alsof men meent dat de kracht van je jeugd het beste besteed is in dienst van Satan. Maar als iemand zich eindelijk na jaren van uitstel bekeert, dan kost het God heel veel moeite hem zover te krijgen om één voor één al die zondige gewoonten op te geven, die hem zo vast aankleven.

Over het algemeen is godsvrucht voor de meeste mensen niet meer dan af en toe naar een kerk of kapel gaan om naar een preek te luisteren. Net als mensen die tot hun knieën in modder staan, houden ze vast aan al hun oude zondige gewoontes, onwillig zwoegend alsof het het leven van een christen iets van Satan zelf is. Geen wonder dat jongeren bang zijn voor dit soort christendom en er vér vandaan vluchten.

Christendom voor jongeren

Wat zegt de apostel over zijn christendom? “Volg mij na, gelijk ik Christus ook navolg.” 1 Korintiërs 11: 1. . In Christus kan men zich een doel stellen en dat ook bereiken. Dit past uitstekend bij de jeugd. Je hoeft niet je hele leven niet te worstelen om een ​​specifieke zonde op te geven. Kap daarmee in één keer – omdat er honderden andere dingen in je leven zijn die ook één voor één moeten worden weggesnoeid. Dit is de weg van heiligmaking, die gehaat wordt door vijanden van het kruis. Hier krijg je kracht, hier gedijt de jeugd; want hier kun je je hoge doelen stellen voor dit leven en voor het toekomstige.

Het kruis van Christus is nuttig, en zijn last is licht. Het christelijke leven is een onwrikbaar, bevredigend en reëel leven. Als je betrouwbare mensen wilt vinden, zoek ze op de weg van het kruis. Het spreken over het kruis is niet het kruis zelf; het is gewoon gepraat. Je vindt het kruis door een leven van zelfverloochening te leven: door de zonde te haten en het bewust te verwerpen in je leven. Het leven zal onze leer zijn, en de leer ons leven.

Er zijn kunstenaars die zeer begaafd zijn, maar ze leven een immoreel leven. Er zijn ook begaafde predikers die geen idee hebben wat het kruis van Christus eigenlijk is – in geest en waarheid. Gaven zijn niet het leven zelf; het zijn talenten en bekwaamheden die kunnen worden gebruikt, of je nu leeft volgens het vlees of volgens de Geest. Als je een hoopvolle toekomst wilt, volg dan Christus. Zit niet te slapen tijdens de bijeenkomsten. Denk niet dat godsdienstige gezelligheid christendom is. Alleen gehoorzaamheid des geloofs is van ware en blijvende betekenis. Iets anders dan dat komt niet in aanmerking.

Een licht voor jouw generatie

Ik wil iedereen vermanen die op de weg van het kruis loopt: verkondig het Woord gelegen en ongelegen, zodat de ogen van de mensen geopend kunnen worden voor al het lege en holle gepraat over goddelijke waarheden. Wees een licht voor jouw generatie door de dwaasheid bloot te leggen die zich openbaart in de vorm van een engel van het licht. Jezus vocht Zijn hele leven tegen hen die, door hun manier van leven, een vertekend beeld van Gods waarheden hebben geschetst.

Gebruik de tijd. Overtuig de mensen een voor een. Het is niet de positie van een persoon die hem waardevol maakt, maar eerder zijn vermogen om anderen te helpen om iets voor God en de gemeente te betekenen. Daar behoren wij voor te strijden, want de verlossing van anderen is ons loon en onze erekrans op die dag.

Het leven is het licht der mensen. (Johannes 1:4) Niemand heeft meer licht dan het leven dat hij zelf heeft geleefd – zelfs al heeft hij veel theoretische kennis. Een theologische studie kan de leerlingen geen licht geven. Integendeel, ze krijgen eerder een portie van de kennis die opgeblazen maakt. Jezus gaf zijn discipelen les op op de school van het leven, dag en nacht, te land en ter zee. Dit was de juiste bijbelschool. Wat een mens overigens van nature kan vatten van de Schriften, wordt slechts opgenomen in de zintuigen, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en talen.

De gemeente van God heeft mannen en vrouwen nodig die doordrenkt zijn van “het licht des Levens”.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag
Een uittreksel van een artikel, eerder gepubliceerd in het BCC maandblad “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in 1924, onder de titel “Het leven is het licht der mensen”.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.