10 bemoedigingen voor wie de goede strijd van het geloof strijdt

10 bemoedigingen voor wie de goede strijd van het geloof strijdt

Vandaag is een goede dag om ons verbond als christen te vernieuwen en doelen te stellen om vooruitgang te boeken.

3 min. ·

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het lukt om de goede strijd van het geloof te strijden? (1 Timoteüs 6:12) Hier zijn tien bemoedigende, inspirerende en praktische aanwijzingen:

  1. Loop recht vooruit op Gods weg. Kijk niet om zoals de vrouw van Lot. Ga door met “ja” zeggen tegen Jezus, want Hij gaat alle kennis te boven. Vergeet wat achter je ligt en richt je op wat voor je ligt; haast je naar de schat die in de hemel voor jou is klaargelegd. (Filippenzen 3:12-14; Matteüs 6:20)
  2. Heb de wereld en de dingen in de wereld niet lief en begeer niets op aarde. Jaag naar de dingen die boven zijn. Het hemelse koninkrijk bestaat uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Gods Geest leidt ons de diepten van dit koninkrijk in zodat onze vrede is als een rivier en onze gerechtigheid als de golven van de zee. (1 Johannes 2:15; Kolossenzen 2:1-2; Romeinen 14:17; Jesaja 48:18)
  3. Weersta Gods Geest nooit. Laat je altijd door Hem leiden, want Hij kan je de weg wijzen naar de volle waarheid. (Johannes 16:13)
  4. Wees niet bang als je in vurige beproevingen terecht komt, want goud wordt in het vuur gereinigd. Het vuur zal je niet verteren en het water zal je niet meesleuren (overweldigen). (1 Petrus 1:6-7; Jesaja 43:2)
  5. Zoek altijd voedsel voor je geestelijke leven. Dit voedsel bestaat uit leven en vrede, want wat Gods Geest wil is leven en vrede. (Romeinen 8:6)
  6. Zet je oren wijd open voor de stem van Gods Zoon, zodat je duidelijk onderscheid kan maken tussen de stem van de Herder en de stem van de huurling. (Johannes 10:11-12, 27)
  7. Wees nooit tevreden met een religieus uiterlijk, terwijl je van binnen net zo werelds blijft als altijd. De term “werelds” beschrijft alles wat de wereld aan doelen en ideeën nastreeft en staat tegenover alles wat van de Geest is. (1 Johannes 2:15-17; Titus 2:11-12) Schuw zulke dwaasheid. Houd altijd een duidelijk (getuigend) standpunt vast en vorm geen ongelijk span met de wereld. Hierin moet je radicaal zijn, want Christus en Belial, God en de wereld, kunnen nooit verenigd worden. (2 Korintiërs 6:14-17)
  8. Schaam je nooit voor de naam van Jezus, maar kom er vrijmoedig voor uit; je vrijmoedigheid zal toenemen en je krijgt een grote beloning. (Romeinen 1:16)
  9. Als je wijsheid van God tekort komt, vraag er dan om; Hij geeft graag en zonder verwijt. Als je van God wil leren, breng tijd met Hem door, want je wordt als degene met wie je omgaat. (Jakobus 1:5; Jakobus 4:8)
  10. Ga door met “ja” zeggen tegen Jezus, “nee” tegen jezelf en “nee” tegen de wereld. Als je dat doet, wordt je spreken enkel “ja” en “nee” en je weet dat alles wat je daaraan toevoegt, voortkomt uit de duivel. (Matteüs 5:37)

“Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.” 1 Timoteüs 6:12.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.