Ga naar de inhoud

De pottenbakker en de klei

Jouw leven kan nuttig en waardevol worden, niet alleen voor jezelf, maar ook voor God zelf en voor de mensen om je heen.

Je wilt wat van je leven maken, misschien iets bereiken, of iets worden, iemand zijn. Vaak blijft het bij fantasie en inbeelding, maar als je dan wel iets bereikt hebt, wat is er dan van JOU terecht gekomen? Denk je er wel eens aan dat God die jou gemaakt heeft, een plan met jou heeft? Dat Hij jou wil vormen?

https://www.youtube.com/watch?v=LfLeczgDZuQ

Jouw leven kan nuttig en waardevol worden, niet alleen voor jezelf, maar ook voor God zelf en voor de mensen om je heen.

Als je er aan denkt dat de tijd op aarde eigenlijk maar kort is en dat er daarna een eeuwigheid komt, dan komen er heel andere dingen in beeld als je denkt aan een nuttig en waardevol leven. God wil dat de mensen door jou iets gaan zien van God en van de hemel en dat je in de eeuwigheid bij Hem past.

God zei een keer tegen Jeremia dat hij naar het huis van een pottenbakker moest gaan. God vond dat wat daar gebeurde veel leek op wat Hij met zijn volk, met jou en mij wil doen:

“Toen daalde ik af naar het huis van de pottenbakker, en zie, hij was juist bezig een werkstuk te maken op de schijf. Mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals dat gaat met leem in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het de pottenbakker goed dacht te maken.”

Je ziet het voor je: sterke, geoefende handen van de pottenbakker die precies weet hoe het moet worden. En de klei die zich gewillig laat vormen totdat er iets heel moois tevoorschijn komt.

“Toen kwam het woord des HEREN tot mij: Zal Ik niet met u kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis van Israël? luidt het woord des HEREN. Zie, als leem in de hand van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand!” Jer. 18:1-6.

Dus het gaat erom dat we zacht, ontvankelijk en buigzaam zijn.

Dus het gaat erom dat we zacht, ontvankelijk en buigzaam zijn. Dat we ons daar bevinden waar God ons zo graag wil hebben, namelijk in het huis van de pottenbakker, op de draaischijf in de hand van de pottenbakker. In plaats van vooropgezette meningen en eigen gedachten te hebben, bijvoorbeeld ik wil wel christen zijn, maar ik wil niet dat dit mijn hele leven bepaalt; ik heb echt ook wel allerlei eigen plannen en voorbehouden over hoe ik mijn leven in wil vullen, waarvoor ik mijn tijd besteed en met wie ik wel of niet om wil gaan, ook al ben ik in dat “huis van de pottenbakker”.

Door weerspannigheid, hardheid, hoogmoed mislukt de pot. Dat zijn van die harde stukken die door de pottenbakker eerst eruit moeten worden gehaald. Misschien zeg je: “maar zo ben ik niet!” Maar dat er om te beginnen zulke harde stukken zijn, zelfs in het leem dat God heeft uitgekozen om een voorwerp voor Hem te worden, dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn om te erkennen? Maar die moeten er wel uit om Gods plan met ons leven te laten lukken. Dan moet God zijn vinger kunnen leggen op die harde plekken en dan moeten wij die erkennen en loslaten.

Paulus gebruikte dit beeld ook:

“Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem …” Rom. 9:20-21.

Het is al een enorme troost dat we tijdens dat proces in zijn hand zijn. Daar zijn wij veilig en geborgen, dat is de enige juiste plek voor ons.

Krijgt God de vrije beschikking over ons? Danken wij hem voor de omstandigheden waarin we komen? Zijn wij gewillig en kunnen wij luisteren, bijvoorbeeld naar wat Hij in de Bijbel tot ons te zeggen heeft in plaats van tegen te spreken? Dan kan en zal Hij ons vormen. Het is al een enorme troost dat we tijdens dat proces in zijn hand zijn. Daar zijn wij veilig en geborgen, dat is de enige juiste plek voor ons. En dan hebben wij de kostbaarste en grootste beloften wat ons leven en wat onze toekomst betreft. Bijvoorbeeld de beloften waar Petrus over schrijft, namelijk dat wij deel krijgen aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerten in de wereld heerst. 2 Petrus 1:4.

Iets verder geeft Petrus in diezelfde brief de liefdevolle raad:

“Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Pet. 5:6.

Kijk naar het filmpje en laat je inspireren om een zacht en ontvankelijk hart te hebben.

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.

Volg ons