Ga naar de inhoud

Gods Woord in praktijk

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Laatste artikelen

19 Bijbelverzen die Gods gedachten over ons laten zien

In moeilijke tijden, of als we in de dagelijkse omstandigheden zijn, is het soms bijna niet voor te stellen dat God omkijkt naar kleine mensjes…

Hoe ben jij op school, in de gemeente, en thuis?

Wat is eigenlijk de motivatie achter je gedrag en hoe je praat? Ben je afhankelijk van wat anderen denken? Wil je vrij zijn?

Bouw je huis op de rots

Hoe weet je dat het leven dat je aan het bouwen bent de proef van de tijd doorstaat?

Hoe kan ik schijnen als een licht in deze wereld?

Ik kan God verheerlijken met mijn leven!

E-books

Heb jij onze selectie met gratis e-books al gezien? Lees baanbrekende titels als “Zulk een heil”,“Christus geopenbaard in het vlees”,“De bruid, de hoer en de eindtijd” en meer.

Ga naar de e-book bibliotheek

Wat wij geloven

Ons geloof in Gods Woord heeft ons gevormd tot wie wij zijn en waar we voor staan. Wanneer er in de Bijbel staat dat het normale christenleven een leven in overwinning op de zonde zou moeten zijn, dan geloven wij dat! Door de kracht van de Heilige Geest is dit absoluut mogelijk. Lees maar wat Paulus schrijft aan de Romeinen: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” Romeinen 6:14-15

Lees meer
Volg ons