Ga naar de inhoud

Gods Woord in praktijk

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Laatste artikelen

Paulus, Petrus, Johannes: Onze broeders!

Al hebben we misschien een andere dienst, het leven van de apostelen is geenszins onbereikbaar.

Dit evangelie is waar!

Is het wel mogelijk om tot een leven in overwinning op de zonde te komen? Zijn er mensen die dit geloven en kunnen zeggen dat…

Het onmogelijke wordt mogelijk

Weet je welke “betere hoop” Jezus heeft gewekt?

De wapenrusting van God – wat is dat?

Hoe ieder onderdeel ons ondoordringbaar kan maken voor Satans listige aanvallen.

E-books

Heb jij onze selectie met gratis e-books al gezien? Lees baanbrekende titels als “Zulk een heil”,“Christus geopenbaard in het vlees”,“De bruid, de hoer en de eindtijd” en meer.

Ga naar de e-book bibliotheek

Wat wij geloven

Ons geloof in Gods Woord heeft ons gevormd tot wie wij zijn en waar we voor staan. Wanneer er in de Bijbel staat dat het normale christenleven een leven in overwinning op de zonde zou moeten zijn, dan geloven wij dat! Door de kracht van de Heilige Geest is dit absoluut mogelijk. Lees maar wat Paulus schrijft aan de Romeinen: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” Romeinen 6:14-15

Lees meer
Volg ons