Ga naar de inhoud

Gods Woord in praktijk

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Laatste artikelen

Wat is het avondmaal?

Waarom houden christenen het avondmaal? Waarom is het zo belangrijk?

Dank U voor mijn roeping!

Dit lied weerspiegelt het oprechte verlangen in het hart van een discipel.

Laat je tijd waarde hebben voor vandaag en voor de eeuwigheid

God laat verschillende tijden over ons leven heengaan. Hoe gebruik jij deze gelegenheden en kansen?

Een beter begrip van genade

Het kan moeilijk zijn om te begrijpen dat het genade van God is als de tucht van de Here over ons leven komt.

Blijdschap kan een deel van mij zijn!

Ik heb ervaren dat dit mogelijk is!

Gebed en voorbede – met dankzegging

Hoe kunnen we zo voor anderen en onszelf bidden dat we Gods hart raken? Wat is het resultaat?

Vergeet dit niet als je denkt dat je gelijk hebt

Waar komen jouw meningen vandaan? Hoe worden jouw standpunten gevormd?

Vrucht van de Geest: mildheid en goedheid

Deze deugden zijn edele vruchten van de Geest. De Bijbel staat vol met mensen die ze bezaten en in praktijk brachten – voorbeelden om na…

E-books

Heb jij onze selectie met gratis e-books al gezien? Lees baanbrekende titels als “Zulk een heil”,“Christus geopenbaard in het vlees”,“De bruid, de hoer en de eindtijd” en meer.

Ga naar de e-book bibliotheek

Wat wij geloven

Ons geloof in Gods Woord heeft ons gevormd tot wie wij zijn en waar we voor staan. Wanneer er in de Bijbel staat dat het normale christenleven een leven in overwinning op de zonde zou moeten zijn, dan geloven wij dat! Door de kracht van de Heilige Geest is dit absoluut mogelijk. Lees maar wat Paulus schrijft aan de Romeinen: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” Romeinen 6:14-15

Lees meer
Volg ons