Ga naar de inhoud

Gods Woord in praktijk

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Laatste artikelen

Is Christus in het vlees gekomen?

Als Christus in het vlees kwam, wat voor vlees was dat dan? En waarom is dat belangrijk?

Hoe ik een “gewekt oor” kan hebben: het perspectief van een moeder

Wat hoort een discipel dat afwijkt van wat gewoonlijk wordt gehoord en gezegd?

Geesten die van boven en van beneden komen

We worden omringd door invloeden van alle kanten. Waarvoor staan we open, waar strijden we voor, en wat is het resultaat?

Weet je waarom God jou een lichaam heeft gegeven?

Jezus had een menselijk lichaam, zoals wij allemaal, en Hij begreep dat Hij niet op aarde was gekomen om te reageren volgens de passies en…

E-books

Heb jij onze selectie met gratis e-books al gezien? Lees baanbrekende titels als “Zulk een heil”,“Christus geopenbaard in het vlees”,“De bruid, de hoer en de eindtijd” en meer.

Ga naar de e-book bibliotheek

Wat wij geloven

Ons geloof in Gods Woord heeft ons gevormd tot wie wij zijn en waar we voor staan. Wanneer er in de Bijbel staat dat het normale christenleven een leven in overwinning op de zonde zou moeten zijn, dan geloven wij dat! Door de kracht van de Heilige Geest is dit absoluut mogelijk. Lees maar wat Paulus schrijft aan de Romeinen: “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!” Romeinen 6:14-15

Lees meer
Volg ons