Wees niet bezorgd – God is dichtbij!

Als jonge christelijke moeder worstelde Julie met bezorgdheid – totdat ze een bemoedigend woord vond dat haar de kracht gaf om de dag door te komen.

Geschreven door Naomi Damnjanovic met Julie Damnjanovic
Wees niet bezorgd – God is dichtbij!

Als jonge christelijke moeder worstelde Julie met bezorgdheid – totdat ze een bemoedigend woord vond dat haar de kracht gaf om de dag door te komen.

“…Hij is niet ver van een  ieder van ons…” Hij hief zijn hand op en het was alsof hij Gods hand vastpakte. “De Here is nabij!” zei hij.

Julie werd christen op jonge leeftijd. Toch merkte ze dat ze als moeder van jonge kinderen bezorgd werd en zich druk maakte over de vele kleine dingen die de dag door gebeurden. Ze vertelt dat ze een keer bezoek kreeg van een godvruchtig man die haar een heel duidelijk woord van God gaf, een woord dat niet alleen een troost was maar aanschouwelijk onderwijs van hoe dicht God bij een ieder van ons is en waarom  we nooit bang hoeven te zijn.

Gods hand vastpakken

“We hadden 5 jonge kinderen en in die tijd maakte ik me om van alles bezorgd. Mijn oudste kinderen gingen naar school en thuis had ik een peuter en een kleine baby. Ik moest mijn kinderen van en naar school brengen, maar vaak was de peuter net in slaap gevallen of lag de baby in bed. We woonden niet ver van school dus in principe konden de kinderen samen naar huis lopen, maar tegelijkertijd maakte ik me er ook zorgen over dat ze alleen liepen. Ik had gevoel dat ik erbij moest zijn.

Op en dag kregen we bezoek van Elihu Pedersen uit Noorwegen, een godvruchtig man die bekend was bij God. Ik sprak met hem over hoe ik me voelde en hij hief onmiddellijk zijn hand op en zei heel eenvoudig: ‘De Here is nabij.’ Ik kan me herinneren dat zijn stem een beetje trilde, maar hij sprak met zo’n kracht en autoriteit! Het was alsof hij Gods hand vastpakte; alsof Gods hand zo dichtbij hem was! Hij zei me dat er geen reden was om bezorgd te zijn, omdat de Here nooit ver van ons vandaan is.

“Dat is iets wat ik nooit vergeten ben en wat een troost en een kracht voor me is geweest wanneer ik verzocht werd om bezorgd te zijn. “De Here is nabij” – het is waar! God is nooit ver van ons vandaan en het leven heeft mij geleerd om me tot God te keren, om tot Jezus te bidden en na te denken over zijn woord. Hierin vind ik God.

‘…opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons …’ (Han. 17:27)

De vrede die God geeft

“Ik weet dat als ik me tot God keer, dat Hij mij een vrede geeft die deze wereld niet kan geven of begrijpen. Vrede midden in de moeilijkste situaties, als ik echt onder  grote druk kom te staan. Hij maakt de omstandigheden niet anders, maar als ik bid om hulp in de moeilijkheden dan helpt God.

Ik heb geleerd om te geloven in Zijn liefde en zorgzaamheid en niet op mijn eigen inzicht te vertrouwen.

“Ik heb vaak gedacht aan wat Elihu Pedersen tegen mij zei die dag. God zal voor mij zorgen, ook als mijn eigen kracht tekort schiet. Ik moet op Hem vertrouwen. Als ik mijn hand ophef en zeg, “De Here is nabij!” dan zal Hij mijn hand nemen; zo dichtbij is Hij op elk moment!”

Filippenzen 4:5-7 “Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”