Wat zegt de Bijbel over het beest?

Ontdek wie “het beest” is in Openbaringen 13, en welke betekenis het heeft in de laatste tijd.

Geschreven door ChristenZijn
Wat zegt de Bijbel over het beest?

Openbaringen 13 beschrijft 2 beesten die opstijgen en de macht overnemen in de eindtijd. Het eerste beest, dat de Bijbel “het beest” noemt, is een politieke macht die heerst over de aarde in de laatste tijd. Het andere beest is de antichrist.

Openb. 17:8-12 bevat een meer gedetailleerde beschrijving van het beest. Het is duidelijk dat het beest een soort verbond van verschillende naties en politieke krachten is die als een eenheid samenwerken. Hun doel is om de wereld los van God, onafhankelijk te besturen.

Het beest en de hoer

Het beest werkt samen met de hoer, een geestesmacht die bezig is om het evangelie te gronde te richten, en de mensen af te keren van de waarheid. De hoer vermengt het christendom met de wereld, en verkondigt dat de mensen gelijktijdig voor God en voor zichzelf kunnen leven. Zij staat voor alle valse kerken in de wereld. De affiniteit tussen het beest en de hoer is voordelig voor beiden, maar tegelijk haten ze elkaar. De hoer geeft de volkeren in de wereld een prettige religie en helpt om hen rustig en op hun plaats te houden. Van zijn kant geeft het beest de hoer geld en steun van de regering. Lees meer over de hoer hier.

Het beest en de antichrist

Het beest werkt ook nauw samen met de antichrist (het beest uit de aarde, Openbaringen 13:11-12). De antichrist oefent de  macht van het beest uit en heeft als doel om alle mensen op aarde zover te krijgen dat ze het beest aanbidden.

Deze beide geestesmachten werken in onze tijd (1 Joh. 2:18). Maar geen van beide heeft zijn volle sterkte bereikt. Zolang Christus’ bruid aan het werk is op aarde, remt zij de ontwikkeling van Satans dienaren af.

De gezindheid van Christus’ bruid is de weg van ootmoed; God te dienen in alle dingen in plaats van haar eigen wil te doen (Fil. 2:5-8). De gezindheid van het beest en de antichrist is om zichzelf te verheffen: alleen zijn eigen interesses dienen en God afwijzen (2 Tess. 2:3-4). Wanneer de bruid is opgenomen, verlaat de Heilige Geest, die er aan werkt om het beest en de antichrist te weerhouden, ook de aarde (2 Tess. 2:6-8). Dit geeft het beest en de antichrist de ruimte om de absolute macht te grijpen op aarde.

In de jaren tot aan de opname ontwikkelt het beest zich meer en meer en neemt in kracht toe. Hij lost ogenschijnlijk veel van de wereldproblemen op en laat de wereld zien dat ze “God niet nodig hebben”.

“Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen”, 1 Tess. 5:3. Het lijkt alsof het beest veel van de wereldproblemen oplost, maar tenslotte gaat alles ten gronde.

Na de opname

Nadat Christus’ bruid is opgenomen naar de hemel, ziet het beest zijn kans om de totale macht te grijpen. Nu is er niets dat hem hindert de hoer en alle vormen van religie eens en voor altijd af te werpen en zich van de wereld meester te maken. (Openbaringen 14:8 en Openbaringen 17:16). Hij spreekt “grote woorden en godslasteringen” tegen God, en krijgt toestemming dit 3.5 jaar te doen. Nu, samen met de antichrist, verklaart hij zichzelf heerser over de wereld en dwingt iedereen zich te buigen voor hem. (Zie openbaringen 13-14 voor meer).

Nu breekt het moment aan dat het beest laat zien wie hij eigenlijk is en verderf komt over de volkeren. Het beest wordt van een ogenschijnlijk welwillende en bekwame supermacht een  wereld-dictatuur. Hij vervolgt en vecht openlijk tegen Gods dienaren op aarde, en hij krijgt absolute macht op de hele aarde. (Openbaringen 13:7 en openbaringen 17:15-17)

Het beest dwingt iedereen om God te verwerpen en hem te aanbidden. Zij die dit accepteren, krijgen een merkteken op hun hand of voorhoofd om hun besluit te markeren. Zonder dit merkteken kan niemand iets kopen of verkopen. (Openbaringen 13:16-17). Dit is een verschrikkelijke en moeilijke tijd voor een ieder die God wil dienen. Hun grootste hoop op verlossing is sterven als martelaar (Openbaringen 14:13). Lees meer over de grote verzoeking hier.

De ideeën van het beest.

Christenen worden vervolgd en gedwongen om God te verlaten. De ideeën die het beest verkondigt aan de massa is alleen en uitsluitend humanisme.

De “religie” van de dag is het aanbidden van de mens, en meer specifiek, van het beest zelf. (2 Teess 2:3-4). Het doel is directe bevrediging van de lage menselijke begeerten en instincten. Toen God de mensen schiep, maakte hij het lichaam van de aarde, maar God blies de geest in het lichaam. Dit was een apart iets, en precies zoals het lichaam aards voedsel nodig heeft, moet de geest geestelijk voedsel hebben.

Er staat geschreven dat “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat”. Matt. 4:4. Maar het beest is alleen bezig met brood, en niet met het geestelijke voedsel.

Elke gedachte aan God wordt vergeten of verboden. Het beest heeft als doel te bewijzen dat de mensheid geen God nodig heeft, dat ze het prima redden zonder.

De val van het beest

Het beest krijgt toestemming 3,5 jaar te heersen over de aarde. (Openb. 13:5). Maar wanneer deze tijd om is, is het genoeg. Jezus komt terug naar de aarde met de hemelse legerscharen en breekt de macht van het beest. Zowel het beest als de antichrist wordt levend geworpen in de poel van eeuwig vuur. Hun aanhang wordt door het zwaard van Jezus gedood. (Openb. 19:20-21) Satan, de meester van het beest, wordt gevangen genomen en gebonden met kettingen in de afgrond, 1000 jaar lang.
Lees meer om de wederkomst van Jezus hier.

Dit markeert de start van een nieuwe tijdperk van vrede en welvaart, het duizendjarig rijk genaamd.

Voorbereiding voor het einde

Het is niet moeilijk om te zien dat de situatie in de wereld verslechtert naarmate de tijd vordert. De regeringen in de wereld werken steeds meer samen. Al is dit op zichzelf geen slecht iets, de geest in deze “eenheid” is dat de mensheid zich tenslotte verenigt en het zelf redt, zonder God. Dit betekent dat ze hun eigen lusten volgen, en hiermee praktisch Satans wil en intenties volgen. Dit is absoluut grootsheidswaanzin.

Dit moet een behoorlijke eye-opener voor ons zijn! De wereld wankelt op de rand van volledige goddeloosheid, maar nu is het nog steeds genadetijd. Nu is er nog steeds tijd voor ons om God te dienen en te leven naar zijn wetten, nu het nog kan.

Leven in het rijk van het beest is vreselijk, en het beste dat een dienaar van God kan verwachten in die tijd is sterven als martelaar. Dit is werkelijk een verschrikkelijke troostprijs als je denkt aan het aanbod wat we nu hebben! Een trouwe dienaar van Christus te zijn, ons voorbereiden om zijn bruid te zijn en opgenomen worden naar de hemel om met Jezus samen te zijn.