Wat zegt de Bijbel over de terugkomst van Jezus?

De terugkomst van Jezus naar de aarde is een van de meest betekenisvolle gebeurtenissen die er zijn.

Geschreven door ChristenZijn
Wat zegt de Bijbel over de terugkomst van Jezus?

De terugkomst van Jezus naar de aarde is een van de meest betekenisvolle gebeurtenissen die er zijn.

De laatste tijden brengen veel ellende en pijn met zich mee. Het is het donkerste moment uit de wereldgeschiedenis, waar kwaad, verdriet en ongerechtigheid de overhand nemen. De duisternis heerst over de hele wereld.

Maar dan komt Jezus met de hemelse legermachten terug naar de aarde om die te redden van de macht van het beest en de Antichrist! Na zo veel duisternis schijnt er eindelijk licht! Na zo lang onder de bewerking van Satan te zijn geweest, helemaal vanaf de tijd van Adam en Eva, is dit het cruciale keerpunt dat de wereld losrukt uit de greep van de zonde en overgeeft in de handen van Jezus.

Lees Zacharia 14 en Openbaring 19:11-21 voor een volledige beschrijving van de terugkomst van Jezus.

De terugkomst van Christus

Aan het einde van de grote verdrukking verzamelt de Antichrist al zijn legers van over de hele wereld om Jeruzalem aan te vallen (Zacharia 14:1-2). Ze beginnen de Joden zonder genade af te slachten. Nooit eerder in de hele geschiedenis van de Joden is er zo’n grote nood geweest. In zijn bitterheid en toorn heeft de Antichrist de intentie om ze helemaal uit te roeien.

Maar dan komt Jezus met de heiligen terug vanuit de hemel om ze te redden! “Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde.” Zacharia 14:3,4. Zie ook Openbaring 19:11-16.

Dan worden alle kwade soldaten van de Antichrist verteerd in een plaag! Ze zullen helemaal wegrotten (Zacharia14:12). Het wordt geen licht oordeel dat God over de Antichrist en het beest zal vellen. Je kunt je zijn rechtvaardige wraak voorstellen tegen hen die geprobeerd hebben om zijn geliefde scheppingswerk vanaf het begin te beschadigen, vernietigen en verderven. Zowel het beest als de Antichrist worden in de vuurzee gegooid om tot in alle eeuwigheid te branden (Openbaring 19:20-21) en Satan wordt voor duizend jaar in de afgrond gevangengezet (Openbaring 20:1-3).

Christus zet zijn voet op de Olijfberg, die in tweeën zal splijten om een dal te vormen. Levend water begint te stromen vanuit Jeruzalem. Dit betekent de start van de heerlijke nieuwe tijd met vrede en overvloed, genaamd het duizendjarig vrederijk! Het land ten zuiden van Jeruzalem wordt tot een vlakte gemaakt en Jeruzalem zelf zal worden verhoogd (Zacharia 14:4-11). Jeruzalem wordt dat de hoofdstad van de wereld en van daaruit heerst Christus over de hele wereld (Jesaja 2:2-4, Micha 4:1-3).

Het volk rouwt

“Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem de geest van genade en van gebeden uitgieten. Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo. Zacharia 12:10,11.

Als Christus terugkomt om de Joden te redden kijken zij naar hem en zien ze in dat hij Jezus is, de Messias, die zij verworpen en doorstoken hebben, en ze zullen inzien hoe fout ze het hadden. Dan komt er een enorme rouw (Openbaring 1:7). Ze zien niet alleen in dat ze de Messias hebben vervolgd en verworpen, maar ook dat hij in zijn grote barmhartigheid en rechtvaardigheid nog steeds bereid is om ze te redden. Hij wil nog steeds hun Messias zijn.

Nu is er niemand meer op aarde die Jezus kan negeren. Nu wordt het duidelijk dat hij de Christus is, de Here en verlosser van de wereld. Er is geen twijfel meer, er zijn geen raadsels en geen leugens meer. De waarheid wordt uitgestraald over de hele aarde, en iedereen zal hem aanbidden (Zacharia 14:16).

Daarmee begint het duizendjarig vrederijk: Duizend jaar vrede op aarde.

 

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

Geschreven door Sigurd Bratlie

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.